Online training Astrosofie – Innerlijke Ontwikkeling en Landschapsheling Blok 1 zonder begeleiding

150,00

Met dit scholingstraject kun je innerlijk beleven en oefenen, stap voor stap in helder zien, helder horen en voelen, en helder willen, zodat je in bewustzijn kunt groeien door zelfkennis en de toepassingen hiervan in je leven en werk.

Doe waarvoor je gekomen bent.

Met persoonlijke begeleiding: per week een Skype/Facetime gesprek op afspraak

Wat kun je hier verwachten?

 • je krijgt uitgelegd wat er op geestelijk en zielsmatig gebied plaats vindt door het jaar heen, zodat je kunt begrijpen wat er in en om je heen gebeurt
 • je krijgt inzicht in hoe je hierdoor zelf in je ontwikkeling verder kunt komen
 • je krijgt handige tools om hier zelf mee aan de slag te gaan; op meditatief gebied, maar ook op inspiratief en intuïtief gebied
 • elke week krijg je afgemeten aanwijzingen voor je innerlijke weg, met oefeningen die je verder helpen kunnen
 • je krijgt een video inleiding over elk onderwerp, zodat je je ook in de achtergronden kunt verdiepen. deze krijg je ook als tekst mee

Enige inhouden die je krijgt:

 • hoe werk je met de sterren in en om je heen,
 • en hoe houden die verband met jouw lichamen en de innerlijke ontwikkeling daarvan
 • hoe werk je met de natuurwezens die leven in de elementen
 • hoe doe je met hen helingen in huis en energetische landschappen
 • praktische oefeningen om jezelf mee te verbinden

Ons bewustzijn kan groeien op drie niveaus, namelijk

 • met een beeldend imaginatief bewustzijn – daartoe is mediteren heel zinvol;
 • met een helder horend, voelend en sturend bewustzijn, het inspiratie bewustzijn – hiertoe is voelen door middel van klanken en ritmen zinvol;
 • en met een intuïtief ofwel helder willend bewustzijn; daarvoor is het waarnemen van wilsgebaren heel zinvol. en boetseren kan je dit meer bewust maken.

De laatste twee vormen van bewustzijn voeren je door de duisternis van je eigen wezen heen. Daar zijn diepere methoden voor nodig, waaraan ik al meer dan 30 jaar van mijn leven heb gewerkt. Dat vraagt een speciale insteek voor je, bepaalde beloftes die je aan jezelf dient te maken. Je krijgt die als voorwaarden mee.

Klik hier voor een video over de opzet en de keuze die je kunt maken

In deze online training:

 • een yoga door de zintuigen
 • leren werken met je organen als zieleruimten
 • leren werken met je chakra’s als hogere zielezintuigen
 • biografisch werk vanuit je eigen geboortehoroscoop
 • de geboortehoroscoop-standen in klanken en ritmen beleven
 • natuurwezens en aarde-engelen leren waarnemen en met hen samenwerken
 • methoden van energetische landschapsheling leren
 • werken met de warmtesoorten als de werktuigen van je geest
 • werken met de sterrenbeelden als ideaalkrachten
 • werken met de sterren-engelen

Je krijgt tweewekelijks nieuwe opdrachten toegestuurd  en kan op afspraak begeleiding krijgen, via Skype/Facetime of persoonlijk, à € 75 per gesprek.

Of je kunt kiezen voor de ‘wilde’ weg, waarbij je je eigen ontwikkelingspad volgt, en uit elk deelgebied van je innerlijke en uiterlijk verborgen landschap kunt volgen op je eigen tempo, via je eigen pad.

Gratis intake indien gewenst