Sterrenwijs Nummer 3, September ’17 online

5,00

Deze derde Sterrenwijs spitst zich qua inhoud toe op het verder verdiepen in de werkingen van de sterren in ons mensen door de sterrenpoort inwijdingen die er als wegen in zijn beschreven. Deze bieden we nu ook aan als aparte scholingsmethoden door het jaar heen. De komende nummers gaan telkens in op een van die wegen, en die gaan dan parallel met de cursussen die we daarin geven.

Maar het aanbod is toch ook weer breder dan dat. De nieuwe organisatiestructuren die er uitgaan van de zevenledigheid is juist nu weer actueel. En we gaan in op ons werk gedurende de zonsverduistering van Augustus, waarin we nieuw landschapswerk hebben ingezet vanuit Nederland, maar met verbinding naar de VS. Overtuig uzelf, wij gaan er weer voor,

De eerste twee nummers zijn goed ontvangen door oude en nieuwe lezers. Moge deze derde je opnieuw inspireren. Veel leesplezier!

Online versie € 5, –

Gedrukte versie € 8, – inclusief verzenden

Heb je vragen of opmerkingen, of een zinvolle bijdrage, neem contact met ons op.

 Nummer 3, September ’17:

  1. Intro 1
  2. De elfensleutel – een gift van de andere zijde
  3. Sterrenwegen als inwijding – een inleiding
  4. Runentekens als sterrenschrift
  5. Een deel uit muziektheaterspel ‘Volkenswaardigheden’
  6. De noordelijke sterrenweg als bewustzijnsweg in onderdelen
  7. Een zevenledige organisatiestructuur in bedrijf en samenleving
  8. De Dans der Planeten en actualiteit binnen en buiten
  9. Bespreking sterrenwerk tijdens de zonsverduistering
  10. Agenda van Jaspis cursussen

 

Bestellen abonnement: Online versie klik hier; Gedrukte versie klik hier.

Als je schenken wilt aan stichting Fjodor, maak je bedrag over op rek. no. IBAN: NL20 INGB 0007 7043 70; BIC: INGBNL2A.