Werken met de Chakra’s

Hier vind je een paar ingangen in jezelf om je chakra’s ofwel lotusbloemen te kunnen beleven, hun mogelijkheden voor ontwikkeling aan te voelen en deze ontwikkelingen ook te stimuleren.

Chakra betekent in het Sanskriet ‘wiel’, en dat is wat deze zielenzintuigen gaan doen wanneer je ze activeert: ze gaan draaien. Wanneer je ze activeert door je gerichte aandacht en daden, dan open je de bladen van die chakra’s. Mede hierom noem ik de chakra’s liever lotusbloemen, aangezien de opening ervan eruit ziet als een openende lotusbloem. Elke lotusbloem heeft een specifiek aantal bladen die je kunt openen. En deze hangen elk met een specifieke deugd of goede gewoonte samen. De onderstaande inleidingen vertellen je er meer over.

Succes met de ontdekking en ontwikkeling van je lotusbloemen!

Inleiding tot het werken met de chakra’s (video)

Inleiding tot de ontwikkeling van de chakra’s door deugdgebaren (video)

 

De chakra’s beleven in ritmen

De Chakras in hun ritmen beleven: (audio)

*de eerste weg: van de stuit naar de navel- en zonnevlecht chakra’s:

*de tweede weg: van de stuit naar de hartchakra:

*de derde weg: van de stuit naar de keel- en voorhoofd chakra’s:

*de vierde weg: van de stuit naar de kruinchakra:

 

Boetseeropdrachten:

boetseer van elk van de wegen door jou heen:

  • de weg vanaf je stuit chakra
  • en de gebaren van de afzonderlijke chakra’s

 

De chakra’s beleven in ritmen en klanken:

-Voorhoofdlotus

-Keellotus

-Hartlotus

-Zonnevlechtlotus

-Navellotus

Stuitlotus

-Thymuslotus

-Kruinlotus

Boetseeropdrachten

 

De chakra’s beleven in ritmen, klanken en beweging met door een lotusbloemendans (video’s):

 

De deugdgebaren vanuit de stuitlotus (audio):

Stuit chakra dans (video)

                      Teksten van de deugdgebaren van de stuitlotus

 

De deugdgebaren van de navellotus (audio):

Navel en thymus chakra dans (video)

                        Testen van de deugdgebaren van de navellotus

 

De deugdgebaren van de zonnevlecht (audio):

Zonnevlecht chakra dans (video)

                       Teksten van de deugdgebaren van de zonnevlechtlotus

 

De deugdgebaren van de hartlotus (audio):

Hart chakra dans (video)

                             Teksten van de deugdgebaren van de hartlotus

 

De deugdgebaren van de keellotus (audio):

Keel chakra dans (video)

                              Teksten van de deugdgebaren van de keellotus

De deugdgebaren van de voorhoofdlotus (audio):

Voorhoofd chakra dans (video)

                                Teksten van de deugdgebaren van de voorhoofdlotus

 

Deugdgebaren van de kruinlotus (audio):

Kruin chakra dans (video)

                                    Teksten van de deugdgebaren van de kruinlotus

 

____________________________

 

Boetseren van innerlijke processen:

Bij de lotusbloemendans:

boetseer de deugdgebaren een voor een uit

______________________________

 

Biografische vragen naar de chakra’s, met boetseeropdrachten

Biografische boetseeropdrachten bij de lotusbloemen (teksten met vragen)