Rune boeken

Runeboeken van Nicolaas Marius de Jong over de klankfenomenologisch-astrosofische achtergronden :

kem-pl-r-verbeterdKunstzinnige Ervaringsmethode op basis van Samenzang / Ritmen van Zon, Maan en Planeten

. Over de achtergronden van het klankfenomenologisch-astrosofische werk
. De planeetbewegingen in maat en ritme beleefbaar

De klankfenomenologische werkwijze wordt inleidend beschreven en verduidelijkt aan de hand van bestaande inzichten en literatuur.
De bewegingen van zon, maan en planeten naar de aarde worden in klank en maatsoorten omgezet en vergeleken met de gangbare heliocentrische zienswijze. Uitgangspunt vormen de waarnemingen van de astronomen Tycho Brahe en Johann Kepler, en de omwerkingen hiervan door Joachim Schultz. De klank- en ritmepatronen worden vertaald binnen de mens, gekoppeld aan de basale hartslag-ademhalingsritmiek. Dit als uitgangspunt voor het muziek-theaterspel ‘Gedachtengloren’.

2e druk gebonden, 130 blz. € 20, 15             Als e-book € 11, 50

_______________________________________________________

 

KOSMOBIO

Kosmobiologie op klankfenomenologische basis

. Wat leeft in klank; fysieke en geestelijke klank
. Klank en chemie
. Klank en kleur
. Muzikale elementen voor de beleving van planeten, sterrebeelden en huizen in de horoscoop
. Sterrenhemel als beeldentaal, en benaderd in klank
. Terugvinden van sterrewerkingen in de natuurrijken
. Muziekinstrumenten in samenhang met de mens
. Elementen van de klankfenomenologische werkmethode

Hierin wordt de klankfenomenologie muziektheoretisch onderbouwd, waarna verschijnselen in hun vormgebaren als gestolde klank worden beschreven. Deze vormgebaren zijn uiteindelijk afkomstig van de sterrenbeelden als de gestolde oer-ideeën van hoge geestelijke wezens die er de huidige wereld oorspronkelijk mee hebben vormgegeven. Van elk sterrenbeeld wordt een mythische beschrijving gegeven, zijn werking op aarde middels het lentepunt als steun bij het dierenriemsterrenbeeld in wiens zône het zich bevindt (bijgevoegd zijn sterrenkaarten die de sterrenbeelden groeperen naar de zônes van de dierenriem), en het specifieke vormgebaar dat in zijn vorm en plaatsing aan de hemel is waar te nemen, dan wel zich erin inlevend voor te stellen. Ook wordt het muzikale motief weergegeven, zoals zich dat bij de ontwikkeling van het muziek-theaterspel ‘Sterrewegen’ voor het specifieke sterrenbeeld als muzikale weerklank van het oer-idee heeft voorgedaan (in dit theaterspel zijn de mensen die de hoofdpersoon tegenkomt, afspiegelingen van deze sterrenbeelden).
Er wordt een schildering gegeven van hoe de vormgebaren van de verschillende sterrenbeelden in de levende natuurrijken hun weerslag hebben gevonden in de geologische tijdperken die met de wandeling van het lentepunt door de dierenriem samenhangen.
Een aanzet wordt gegeven om klank en chemie met elkaar in verband te brengen op klankfenomenologische wijze. Vervolgens een korte beschrijving van klankfenomenologische onderzoeksmethoden en aanwijzingen voor mogelijk verder onderzoek.

Inhoud             Hoofdstuk 6a

3e druk, gebonden, 400 blz. Bevat 2 losse sterrenkaarten. € 55, –  

______________________________________________________________


ka-voorkantKarmische Astrosofieeen praktisch beleefbare methode in beeld, muziek en plastiek

. De muzikale elementen van de menselijke wezensdelen in verhouding tot de elementenwerelden, natuurwezens en engelorden
. Aanwijzingen voor in klank en ritme beleefbare horoscopen op basis van schilderingen uit de natuur, als scholingsweg.
. Aanwijzingen om vanuit impulsen naar deugden en idealen te werken in plastiek, vanuit de horoscoop

Op grond van de kosmische mens- en wereldontwikkeling, welke wordt geleid door Christus, worden de onderdelen van de kosmische gebeurtenissen geschilderd, welke hun weerslag op aarde hebben en zich binnen de horoscoop tonen. Er wordt aangegeven welke geestelijke wezens in de verschillende onderdelen ervan, samenhangend met de mens, werkzaam zijn. Deze werkingen worden beeldend beschreven om zich de uitwerkingen voor te kunnen stellen.
Vanuit het drie- en het vierledige mensbeeld worden vervolgens de onderdelen van de horoscoop als kosmische werkelijkheden, zich binnen de mens spiegelend, als de muzikale werkingen beschreven in maat, ritme, en toonaarden als klankruimten aangegeven. Op grond hiervan kan met de tot beeld geworden standen van de horoscoop een kunstzinnig-muzikale benadering tot stand komen. Dit met het doel tot bewustmaking van de innerlijke orgaan- en zieleprocessen die zo de mogelijkheid tot genezing in zich bergen.
Vervolgens wordt aangegeven hoe de verschillende kosmische werkelijkheden en hun weerslag op aarde, als vormgebaren kunnen worden herkend en ook onderzocht door middel van boetseren.
Werkbare therapeutische aanwijzingen zijn gegeven, naast de mogelijkheden om de inzichten op andere gebieden toe te passen.
De klankfenomenologische onderzoeksmethoden binnen de vier lichamelijkheden van de mens zijn op kunstzinnige wijze vormgegeven in de muziektheaterspelen ‘Verhalen rond de Levensboom’ en ‘Het Huis en de Moeder’.

Nicolaas M. de Jong heeft de methoden achter dit boek uitgewerkt na 15 jaar ervaringen in zijn praktijk, waarin hij horoscopen duidt en ook de scholingsmethoden uitwerkt met de mensen met wie hij werkt.

De Astrosofie is hiermee een zelfstandige onderzoeks- en scholingsmethode geworden, die de fenomenologie nieuwe handvatten biedt, op de gebieden van imaginatie, inspiratie en intuïtie.

De derde druk heeft nu ook kleurafbeeldingen, waarin o.a. de kleurengebaren worden weergegeven.

Inhoud          Hoofdstuk 3a

Gebonden, 350 blz. € 42, –       Als e-book € 20, –

________________________________________________

WA COVVoorWetenschap Anders
. De verouderde werkwijzen en methoden van de huidige wetenschapsbeoefening
. Aanpassingen van deze aan het huidige menselijke bewustzijn en aanwijzingen voor verder onderzoek
. Een schildering van te gane wegen aan de hand van eigen waarnemingen en innerlijke ervaringen
. Het beeld van sterren en planeten die inwerken op mens en aarde, en gezien in een horoscoop als een oerbeeld voor de mens, de aarde en het sociale organisme.
. De sterrenkunde, moeder van alle wetenschappen, als aloverkoepelende op hernieuwde wijze.
. De wetenschappen gehergroepeerd op basis van kosmisch-menselijke verhoudingen
. Uitwerkingen naar wetenschap vanuit een vernieuwde sterrenkunde.
. De zevenvoudige ziel van organisaties als organische basis voor het drievoudige sociale organisme
. Een vernieuwde hogeschool op basis van het oerbeeld van mens en samenleving, in de lagen van spirituele wetenschap, objectieve kunst en morele techniek.

Inhoud          Hoofdstuk 4b

Gebonden, 560 blz. € 50, –     Als e-book € 21, 50 

Nu ook in het Engels verkrijgbaar

________________________________________________________

Een Filosofie van LiefdeFvL Voor

Wegen in het Denken,
Vormen en Ruimten uit Liefde

-Verschillende vormen van liefde
-Werkingen van de Graal: Wegen door denken, gevoel en daadkracht
-Warmtestromingen als werktuigen van het ik
-Ideaalkrachten vanuit de sterrenbeelden, beschreven en beleefbaar in ritme, klank en vormtaal
-Scholingswegen voor inspiratie en intuïtie door de werelden van het leven, de ziel enm de geest
-De werking van de sterrenhemel door de planeten

In dit boek wordt een nieuwe weg beschreven om via het bewustzijn te komen tot inzichten in de werkingen van daden uit liefde. Naast een meer theoretische uiteenzetting, biedt het praktische handvatten om hier zelf mee aan de slag te gaan door eerst het eigen wezen te doorgronden in wegen van denken en voelen. Dit leert de eigen orgaanprocessen kennen.
een must voor wie zich innerlijk verder wil ontwikkelen op het pad van de ingewijde en dat van de magiër.

Inhoud          Hoofdstuk I,2

Gebonden, 375 blz. € 48, 40            Als e-book € 30, – 

   _______________________________________


Esoterisch Christendom tot HedenESOTCHR
. Gechiedenis van het Graalschristendom tot op heden
. De vier geestesstromen in de bewustzijnsziel en heden
. Innerlijke ontwikkeling, bezien vanuit de innerlijke fysiologie;
. Verchil tussen Graalskelk en -substantie; moeder Sofia en mensenzoon
. Biografie, dubbelgangerwerkingen en engelervaringen
. Praktische oefeningen en besprekinge

Inhoud           Hoofdstuk 1

Gebonden, 81 blz. € 19, 65         Als e-book € 11, –       Bestel

_________________________________________________________

wme-voorkantWerken met Elementwezens
. De vier elementen klank- en vormfenomenologisch onderzocht
. Elementwezens in natuur en techniek en hun samenhang met de sterren, planeetsferen en hierbinnen werkzame engelen
. Astrosofie als basis voor inzicht
. Astrofonische handvatten om met elementwezens in contact te komen vanuit de horoscoop
. Praktische methoden van landschapsgenezing

Inhoud           Hoofdstuk 3.a

Gebonden, 160 blz. € 23, –            Als e-book € 12, 50  

Nu ook in het Duits verkrijgbaar

______________________________________________


Omslag WMRHdPSWerken met de Ritmen en Harmonieën van de Planeetsferen

. Muziek vanuit de kosmos en zang om verbindingen te scheppen en te genezen. Gerichte klank als afstemming, opening en genezing van de aarde en mens;
. Toonaarden van dierenriem en planeten vanuit het kosmische octaaf als ontwikkelings-oerbeeld in ons; ritmen en het leven; maatsoorten vanuit de planeetdansen; woordklanken, kleuren
. Klankhoroscopie als afbeeld van de kosmische ordening in onze 4 lichamen. Ook als sociaal proces in zang en samenzang
. Praktische werkwijzen en methoden;
. Zang naar eigen binnenwereld van organen en chakra’s, m.b.v. ritmen
. Musiceren van planeetklanken in landschap en luisteren/waarnemen wat dat terug geeft
. Zingen naar sterrenbeelden. Enige muziek- en tekstvoorbeelden om mee te kunnen werken
. Beleven van de 7ledigheid van een organisatie vanuit de planetenzang
. Sterrenbeelden in klank en ritme; in personen en in grotere landschappen
. Snaarinstrumenten naar de dierenriem
. Engelhiërarchieën, sfeer en muziek/zang

Inhoud          Hoofdstuk 3.d

Gebonden, 150 blz. A4 € 25, –               Als e-book € 23, –

____________________________________________________

Bewustzijn in het Hart – 2012 en de nieuwe wegBiH Voorkant

* de bewustzijnstransformatie naar het hart als mogelijkheid voor verdere ontwikkeling
* de wegen in jezelf leren ontdekken door de orgaanprocessen en chakra’s
* scholingsmogelijjkheden door muziek en boetseren
* schilderingen van de innerlijke voorgangen
* unieke schilderingen van de orgaanprocessen en chakra’s
* mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van de samenleving door de 7ledigheid

Inhoud           Hoofdstuk 4 aanhef

Gebonden, 122 blz € 20, –                 Als e-book € 10, 50  

 ___________________________________________________

 

OS boek voorkantDe Transformatie van de Duisternis door het Hart

Werk in de Onderaardse Sferen met Gevallen Engelen

door Patrick Steensma en Nicolaas de Jong

-Schilderingen van de gevallen engelen in relatie tot de reguliere en hun plaats het scheppingsplan
-Plaatsing in de tijd van hun werk in de lijn van ontwikkeling aan de hand van de recente geschiedenis
-Werkmethodes om ze innerlijk en in de cultuur te kunnen herkennen, en ze te transformeren
-De ondersferen en wereldreligies in verband met het esoterische en het kosmische Christendom
-Verslagen van landschapswerk op geschonden plaatsen en beschouwingen hierover
-Handvatten voor zelfscholing en ook omvorming van de dubbelganger

Inhoud           Hoofdstuk 1.9 NM

Gebonden, 260 blz. € 35, –             Als eBook  € 25, – 

__________________________________________________


voorkant-astrgr-nlAstrosofie en de Graal (ook in het Engels)

. Een bloemlezing uit de bovengenoemde boeken

Inhoudsopgave           Hoofdstuk 1

Geniet, 70 blz. € 7, 50         Als e-book € 4, 50

_________________________________________________

De Sterrenhemel als Basis voor de Ontwikkeling van Mens en Aarde

. Beschrijvingen van de sterren, sterrenbeelden, engelen van hemel en aarde, wezens van Moeder Aarde en de mens als microkosmos

. Het fantoomlichaam van de mens en de ontwikkeling van sterrenbeeld-idealen

. Sterrenwegen als inwijdingspaden

. Werkmethoden om met de sterrenbeelden in contact te komen en je verder innerlijk te ontwikkelen

. Landschapsrituelen om de sterrenengelen met de aardewezens en mens te verbinden

Gebonden, 388 blz. € 42, 50            Als eBoek € 19, 75

____________________________________________

LRKLBCOVLIEREN in de vormgebaren van de Dierenriemsterrebeelden
KLANKBEELDEN van de planeetprocessen

. Uitleg, achtergronden en foto’s van de in de RUNE-werkplaats ontwikkelde instrumenten en klankbeelden

Ook in het Duits verkrijgbaar.

Geniet, 44 blz. € 5, 50

_________________________________________________

Muziektherapeutische toepassingen vanuit de horoscoopMUZTHER

Brochure, op basis van astrosofische inzichten Ook in het Duits verkrijgbaar.

Geniet, 20 blz. € 3, 50

________________________________________

Scholingsteksten en werkmethoden:

Ritmische kerstspreuken voorkant

Ritmische spreuken omtrent de heilige nachten

– van elementwezen naar dierenriemkracht, vooruitspiegelend de maanden van het jaar

Innerlijk werk in de heilige nachten om met en via de elementwezens in contact met de dierenriemkrachten van die nacht en het komende jaar te kunnen komen.

Ritmische spreuken die samenhangen met ons levenslichaam, en ons via de lotusbloemkwaliteiten te verbinden met de elementwezens en dierenriemkrachten. Het eerste deel van de spreuk verbindt ons met de betreffende element-wezensoort. Het tweede deel verbindt ons met het betreffende dierenriembeeld en de geestelijke werkelijkheid die daarachter huist.

Bedoeling is dat men deze ritmen eerst loopt, en dan enige malen de spreuk ritmisch uitspreekt of zingt, en zich er zo, met het ritme in de beeldentaal laat zinken om in contact te kunnen komen met de genoemde werelden.

Als hulp zijn toegevoegd de korte impressies van de vier adventsweken, voorafgaand aan de kersttijd, waarin de Engel telkens een wezensdeel los laat. Tevens de spreuk bij Driekoningen (Epifanie).
                                                                  Ook in het Duits verkrijgbaar

Als boekje 18 blz. €3, 50            Als e-book € 2, –

Voorkant WO boekjeVoorkant WO boekjeVoorkant WO boekjeVoorkant WO boekjeVoorkant WO boekjePlaatje WO voorkantPlaatje WO voorkant_________________________________________________

Weekdag oefeningen om je met de kosmische oorsprong te herverbinden in woord, klank en beweging;- Planeetklanken en -ritmen als zielsgebeden-Chakra deugdgebaren

-Sterrenbeelden als ideaalkrachten (ook met DVD van de muziek en bewegingen))

Voor een youtube filmpje van de inleiding, klik hier.

Als boekje met DVD 24 blz. € 15, –             Als eBook en videobestanden:  € 12, 50 

_________________________________________________

Voorkant Sterrenbeeld Idealen boekGebaren van de Sterrenbeelden als Idealen

. Uitleg over de werkingen van de sterrenbeelden in ons en op aarde
. De vier wegen aan de sterrenhemel als mogelijkheden voor innerlijke ontwikkeling
. De sterrenbeelden beleefd in klank en ritme
. Gebaren van de sterrenbeelden als mogelijkheden om je idealen helder te krijgen, en om jezelf met hen te kunnen herverbinden
. Instructies in een boek, met 2 muziek-CD’s en 8 video-DVD’s met inleidingen en instructies van de sterrenbeeld gebaren

Boek gebonden, 82 blz, € 10, –          Boekje inclusief box met 8 DVD’s, 2 CD’s  € 75, –

Box van 8 DVD’s en 2 CD’s, inclusief eBook € 70, –

_________________________________________

Zelfrealisatie voorkantZelfrealisatie – Een Gids voor Innerlijke Ontplooiing

In dit boek komen alle scholingsmethoden van de Jaspis School samen. Met illustraties, kunstschilderingen, inwijdingsmuziek, dansen, en niet te vergeten de oefenmethoden. Een werkboek met spirituele achtergronden; om een inwijding te gaan of je op het gebied van de witte magie te ontwikkelen.

Inhoudsopgave Zelfrealisatie

390 blz. gebonden A4 formaat               € 85, –

Compleet met muziek-cd’s en dvd’s     € 150, –

_______________________________________

Verhalen en gedichten:

Roman:
De Queeste van de Rituele BomenQueeste voorkant
Verhaal over vier eilandrijken, waar een jonge priester zich inspant om de eenheid terug te krijgen door stenen te bemachtigen die de rituele bomen met elkaar kunnen verbinden, waardoor de heerschappij van de grijzen, bewoners van een van de vier rijken, wordt verbroken. Hij komt daarbij zijn eigen schaduw tegen en gaat de weg van de onderaardse sferen en gewelven, waar de gevallen wezens leven. Een weerslag van ons werk in de onderaardse sferen met gevallen wezens.Recensie:
“Zojuist de Queeste innerlijk verteert en beleefd.
De Queeste laat mij een innerlijk proces beleven, wat gronding geeft diep in de ziel en kracht geeft om mee te helpen de aarde om te vormen.
Moge dit boek zijn weg vinden tot diegenen die doende zijn hun Zielen te scholen is mijn wens voor de komende tijd.”

Klik voor Hoofdstuk 1


Gebonden, 147 blz.  € 15, –              Als eBook   € 9, –

__________________________________________

Verzamelbundels:

Gedichten en Liedteksten 1986 – 2014 van Nicolaas MariusGedichten + Liedteksten voorkant

Gedichten en liedteksten, fenomenologische verkenningen, spreuken

Gebonden, 160 blz. € 15, –             

Als e-Book € 7, – 

_____________________________________________________

Voorkant Verhalen 1987-2010 NM

Verhalen 1987 – 2010 van Nicolaas Marius 

Nieuwe verhalen en gedichten

Gebonden, 160 blz. € 16, 50           Als e-Book € 9, –

_____________________________________________________

Muziek-theaterspelen:

Gedachtengloren voorGedachtengloren

Muzikaal bewegingstheater op basis van planeetritmen en hun in klank omgezette bewegingen;
beleefbare werkingen in de ziel vanuit de orgaanprocessen. Inclusief muziek.

Meer informatie klik hier.

Gebonden, 135 blz. € 15, –

______________________________________________________

Sterrewegen voorSterrewegen

Een moderne Graalsvertelling vanuit de sterrewerelden; de sterrenbeelden op een beeldende en muzikale wijze beleefd in mensentypen, en in werkingen door de eigen binnenwereld van organen heen

Meer informatie klik hier.

Gebonden, 350 blz.  € 37, 50

______________________________________________________

HM voorkantHet Huis en de Moeder

De twaalf zintuigen, de vier geestesstromen die de aarde vanaf het begin in de ontwikkeling leiden, muziektherapie op basis van
klankfenomenologisch-astrosofische principes en het lichaam. Een spel van een muziektherapeut met het publiek als zijn cliënt. Muziek op basis van de planeet harmonieën.

Meer informatie, klik hier.

Gebonden, 170 blz.  € 17, 50

______________________________________________________

Terug naar boven 

Rune-boeken hebben ten doel de geschriften die zijn ontstaan uit klank- en vormfenomenologisch onderzoek naar de werkingen van sterren en planeten binnen de mens en aardse verschijnselen, ofwel hier nauw mee samenhangen, wereldkundig te maken. Daar de uitwerkingen hiervan zich ten eerste in het gebied van het levende afspelen, en dit gebied enkel in en door de ziel is te beleven, brengen deze geschriften de samenhang tussen kunst, wetenschap en religie naar voren.

Nicolaas de Jong 02Schrijver en componist Nicolaas Marius de Jong is tot deze vorm van astrosofie op klankfenomenologische basis gekomen via de wetenschap, met name de biologie. In ontmoetingen tijdens reizen, verschillende banen, bij verblijf in leefgemeenschappen, tijdens landschapshelingsprojecten en met straatmuziek en -theater heeft hij een eigen kunstzinnig idioom opgebouwd waarin de ontwikkelde methode zijn beslag vindt.
Hij tracht hiermee een algemeen toegankelijke brug te slaan tussen binnen- en buitenwereld, ziele-geesteservaringen en fysieke verschijnselen door onderzoek naar en beleving van de kosmische processen die aan mens en natuur ten grondslag liggen en zich spiegelen in het gebied van het leven, van waaruit zij het meest direct beleefbaar en dus toegankelijk zijn.
In de muziek-theaterspelen tracht hij de klankfenomenologisch gevonden betrekkingen tussen kosmos en mens op een beleefbare wijze vorm te geven, zodat zij door spelers en publiek in beeld, woord, muziek en gebaar ingeleefd en zo onderzocht kunnen worden. Daarnaast zijn de levendige teksten ook zonder deze achtergrond goed te lezen.
De fenomenologisch-geesteswetenschappelijke verhandelingen zijn als achtergrondverdieping van de ontwikkelde kunstzinnig ervaarbare muziek-theaterstukken en ook werkmethoden bedoeld.