20 jun

De dans van de planeten deze zomer

Wat gebeurt er zoal

-In Nederland ontstaat grote onvrede vanwege het stikstof plan van de regering, waardoor veel boeren ofwel geheel duurzaam dienen te gaan produceren, ofwel moeten verdwijnen.

-De zin en behoefte om Oekraïne tegen Rusland te steunen begint te kenteren, nu de bevolking in de westerse landen er de wrange vruchten zelf van plukken door

toenemende prijzen van brandstof en voedsel. Veel landen in andere delen van de wereld houden zich afzijdig.

-Het WHO leed een fikse nederlaag doordat de Federatie van Afrikaanse landen alsook Brazilië zich tegen hun plannen voor een volgende plandemie keren.

-Door de Wet Openbaarheid van Bestuur komen de lobby’s van de regering naar het RIVM boven tafel. Schoorvoetend begint de reguliere pers hierover te berichten.

-Het door de EU aangestuurde digitale paspoort voor COVID maar ook eraan gekoppeld andere persoonlijke gegevens, zoals je digitale bankaccount, komt van verschillende kanten onder vuur te liggen, en regeringen aarzelen hierin mee te gaan.

-De Russen, gesteund door China, stellen binnen de VN veel vragen over de bio-laboratoria in de Oekraïne en ook wereldwijd.

Door de arrestaties achter de schermen kijken we bij de zogenaamde wereldleiders en -gebeurtenissen steeds vaker naar computer gestuurde beelden of acteurs met maskers wanneer bekende personen op het toneel verschijnen. We kijken vaak naar onwaarheid. Er is een gevaar dat al deze bijeenkomsten, zoals het World Economic Forum in mei in Davos, de World Health Organization in Zürich en de Bilderberg groep in Washington D.C., door kunstmatige intelligentie wordt gestuurd, wat de aarde en mensen dreigt om te zetten in cyborg machines in plaats van werkelijke biologische wezens.

-Het regime van Biden in de VS staat onder druk door de openbarin-

gen van de laptop van zijn zoon Hunter Biden. Daarnaast zijn voor

eigen volk desastreuze politiek, het vasthouden van mandaten, afwe­zigheid van een zuidelijke grens en een economische crisis. Ook al wordt de aandacht door de media afgeleid naar andere onderwerpen.

-Frankrijk kende na de verkiezingen van Macron vrij bloederige grootschalige protesten, aangezien de bevolking door krijgt dat ook deze verkiezingen zijn gemanipuleerd. Dit kwam terug bij de parle­ments­verkiezingen, waarbij de partij van Macron een grote nederlaag leed. De mensen beginnen wakker te worden voor de machinaties waarin zij verkeren. En de roep om terug te gaan naar regionaliteit in plaats van globalisme neemt toe. De globalisten verliezen terrein.

-De NAVO en EU worden steeds meer verdeeld door de gebeurte­nissen in Oekraïne, dan wel de gevolgen van het conflict met Rusland.

-De meeste westerse landen genieten vooralsnog van de vrijheid van bijvoorbeeld festivals en vakanties. Er heerst een steeds positievere houding ten aanzien van de toekomst vanuit een groeiend bewustzijn. De angstscenario’s voor een volgende pandemie, zoals de ons aangeprate apenpokken, worden voorlopig naar de achtergrond gedrongen.

    

 

    

Hoe bewegen de planeten

Op 21 juni, de zomeraanvang, staat de zon, net in de Kreeft, in driehoek met Saturnus in de Waterman. Hierdoor krijgen sociale beloftes voor de burger een mogelijke invulling. Dat kan zijn op het gebied van vergoedingen, maar ook gaan over vrijheid van verkeer, dus in verband met paspoorten voor vaccinaties.

Saturnus maakt een vierkant naar Uranus in de Stier, en dit blijft de gehele zomer van kracht. Hier wordt de sociale belofte (Saturnus) in strijd gebracht met het streven naar duurzaamheid in de natuur (Uranus). Het geeft aan dat de strijd omtrent de stikstofplannen en uitkoop van boeren nog wel een tijd kan duren. Volgens mij zit de oplossing in overgaan op volledig circulaire landbouw, dus gemengde bedrijven die biologisch of, beter nog, biodynamisch worden gevoerd. Daarbij is er een stikstofoxide uitstoot van nul. Maar dat moet waarschijnlijk vanuit de boeren zelf komen, want van de regering hoef je dat niet te verwachten. Het is wat Uranus in Stier aanbrengt.

De zon maakt een vierkant naar Neptunus in de Vissen, zijn eigen teken. Dat kan beelden van bedwelming en verdrinking uit het onder­bewustzijn doen oprispen voor niet-bewuste mensen, wat natuurlijk weer goed kan worden misbruikt om angsten aan te jagen voor ongrijpbare ziekten. Voor anderen geeft dit diepe beelden van hogere eenheid voor het individu.

De samenstand van de maan en Jupiter in de Ram maakt een sextiel naar Mercurius in de Tweelingen. Dat betekent dat nieuwe groei-impulsen (Jupiter) door de ziel heen (de maan) kunnen worden verwerkt met het denken (Mercurius), en hun weg vinden in de sociale netwerken (Tweelingen).

Neptunus en Pluto blijven de gehele zomer sextiel staan. Deze twee langzaamste planeten staan voor diepe kiemen van geestelijke vaardigheden: onze inspiratieve en intuitieve vermogens. Neptunus kan de machtsstructuren waarvoor Pluto in de Steenbok staat, versoepelen, waardoor deze makkelijker kunnen worden omgevormd. Het geeft een behoefte aan daarvoor gevoelige mensen om met hun hogere gaven veranderingen ten goede in de maatschappij aan te brengen door actieve participatie. Dit geldt met name voor de nu geboren kinderen.

Venus maakt vanuit de Stier, haar eigen teken, een sextiel naar Neptunus. Dit opent een deur naar mystieke eenwording in de ziel door het lichaam heen – waartoe mogelijk meerdere mensen zich geroepen voelen. Het kan ons helpen om het nieuwe 5D ofwel astrale bewustzijn makkelijker te bereiken en vast te houden.

De driehoek van Venus naar Pluto wekt sterk de gevoelens omtrent strak beleefde machtsstructuren. Hier kunnen natuurlijk verkeerde impulsatoren mee op gaan stoken. Maar ik vermoed dat het hier om oprecht ervaren verontwaardiging kan gaan, die mensen wakker maakt en aan kan zetten veranderingen ten goede aan te brengen.

Mars beweegt vrij door de Ram heen, waardoor deze planeet van de wil zich vrijelijk met nieuwe initiatieven en impulsen kan uitleven.

Al met al een vrij dynamische aanzet voor de zomer. We gaan merken hoe dit door zal zetten.

In juli maakt Mercurius, die over gaat naar de Kreeft, een vierkant naar Jupiter. Hierdoor wordt het denken emotioneel gekleurd, wat tot stagnatie ofwel opwerkingen tegen nieuwe groei-impulsen kan leiden.

Mercurius maakt rond 6 juli ook een sextiel naar Mars, die zelf vierkant op Pluto staat. De weerstreving van de lagere (Mars) en hogere wil (Pluto), in dit geval de aanzet tot nieuwe individuele initiatieven die met de maatschappelijke machtsstructuur botst, wordt door gevoeligheid in het denken, dat zich veelal richt op de gezinssituaties, verzacht en meer in banen geleid. Men houdt rekening met familie en volk, en wil niet louter zelf vooruitkomen. Ik verwacht dat dit Mars-Pluto vierkant ook een sterke climax in de strijd in Oekraïne zal kunnen veroorzaken, een mogelijk erop of eronder voor de Oekraïne.

De zon maakt een sextiel naar Uranus, wat kan stimuleren dat de vernieuwing en verduurzaming van de agrarische sector komt vanuit de boeren familiebedrijven, als eigen initiatieven. Ik vond in dit licht heel bijzonder dat de boeren op 26 juni de grote protestactie op het Malieveld hebben afgeblazen en met de regeringsvertegenwoordigers om de tafel willen zitten.

Later in juli maakt de zon een driehoek naar Neptunus, voordat hij overgaat naar de Leeuw. Ik verwacht dat dan ineens weer de dreiging van een nieuw virus ontkracht gaat worden wat betreft de regelgeving. Innerlijk kun je dan diep meebewegen in compassie met de gebeurtenissen binnen gezinnen, waardoor je je bewustzijn verhoogt.

De zon komt dan ook tegenover Pluto te staan, waardoor dan familie, volk en individu tegenover de machtsstructuren komen te staan. Mogelijk geeft dat hernieuwde onvrede over dwingende maatregelen die kunnen worden afgekondigd.

Mercurius, overgegaan naar de Leeuw, maakt dan een driehoek naar Jupiter. Hierdoor kan weer helder en gericht, gecentreerd gedacht worden over nieuwe groei-impulsen, of misschien ook wel groei­methoden, in landbouw en individu.

Venus maakt naar het einde van juli toe vanuit de Kreeft een vierkant naar Jupiter, waardoor familiale gevoelens onder druk kunnen komen te staan wanneer er individuele groei wordt nagestreefd. Mogelijk wordt hierop ook weer door de media ingespeeld.

Afbeelding met gras, buiten, grond, lucht

Automatisch gegenereerde beschrijving