Online opleiding Astrofonie – Werken met de Klanken en Ritmen van je Organen en Chakra’s

350,00

Werken met Kosmische Klanken en Ritmen

Deze opleiding kun je gebruiken als muziektherapie wanneer je complementair therapeut bent. Er is een toenemende vraag naar deze muziekmethode, met name van mensen met een zorgvraag. Voor video’s over de muziekmethode waar vanuit wij werken klik hier.

Je krijgt eerst uitleg over de horoscoop als beeld voor de incarnerende mens in zijn vier lichamen. Hierna wordt gewerkt met de maatsoorten van de planeten, de ritmevoeten van het leven en de tonaliteiten van de planeten in de dierenriem. Zo ontstaan beleefbare klankbeelden van de eigen zielsprocessen. Je gaat op speelse wijze de verschillende onderdelen beleven, en stap voor stap toewerken naar het beleven van de onderdelen van de geboortehoroscoop als een afbeeld van wat er leeft in je eigen ziel. Deze gewaarwordingen worden met gerichte opdrachten uitgeboetseerd. Zo ontstaan handvatten voor zelfscholing en therapie. Ook het werken met de stervenshoroscoop van een overledene heeft diepe uitwerking door de verbinding die je met deze persoon kunt maken.

Aan bod komen:

-analyse van een geboortehoroscoop naar temperament, constitutie, zielentype, wereldvisie, zielenconstellaties en het karma, vanuit astrosofische inzichten
-werken in muziek vanuit de vier wezensdelen geest, ziel, levenslichaam en het fysieke, vanuit astrofonische inzichten. Dat wil zeggen werken naar tonaliteit, ritmevoet en maatsoort.
-concreet aanpakken van levensgebieden en orgaanprocessen
-genezing door middel van helende klanken en ritmen
-handvatten tot zelfinzicht en scholing
–ritmisch gedicht in natuurbeelden van een horoscoop
-werken aan je eigen horoscoop in klank en ritme

Muziekvoorbeeld: Neptunus in de Waterman, 10e huis; dwarsfluit met lierbegeleiding: 

 

* Je krijgt de gehele opleiding toegestuurd en kiest je eigen weg en tempo hierin

* Je stelt je eigen horoscoop om in klanken en ritmen en kunt hiermee gericht werken

* Zoek je begeleiding, dan kun je een consult afspreken à € 25 per uur.

Meer informatie over de opleiding klik hier

Docent: Nicolaas M. de Jong, astrosoof, schrijver, beeldend en muzisch kunstenaar, muziekinstrumentbouwer. Hij heeft deze methoden ontwikkeld gedurende 30 jaar van onderzoek en ervaring.

Informatie en contact: tel. 06-40228769, email jaspisschool@gmail.com.

Leer jezelf en anderen kennen door de klanken en ritmen van de planeten en organen

KRFTLCVIn deze opleiding is er een gerichte aanpak naar de vier lichamen: je geest, ziel, levens- en fysieke lichaam. Kort gezegd kan de geest, ofwel een idee, worden herkend als muzikaal motief, dat wordt gedragen door een tonaliteit, op een ritme en in een maatsoort. Wat muzikale uitwerkingen betreft, includeert dat gericht werken met ritmevoeten en maatsoorten. Ritmevoeten brengen in contact met de verschillende levensgebieden, en maatsoorten met de orgaanprocessen. Het zijn de innerlijke afbeelden in de tijd van de planeetbewegingen naar de aarde, welke onze orgaanprocessen aanleggen. Deze inspiratieve weg door het hart is sinds de 2e Wereldoorlog mogelijk geworden.
Uitgangspunt voor de muziektherapie is het in de astrosofie ontwikkelde uitgebreide duidingsysteem van een geboortehoroscoop van problemen en mogelijkheden van de individuele ontwikkeling. Elk onderdeel wordt kunstzinnig-fenomenologisch benaderd.
Met de muziek kunnen gericht de zieleïnhouden en wilsgebaren naar boven worden gehaald, en kan aan onderdelen die uit balans zijn, worden gewerkt. Boetseren helpt de waarnemingen te verdichten. Dit geeft inzicht in processen in de eigen binnenwereld, zicht op eenzijdigheden en zwakheden en nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden. Gewerkt wordt met zang en lier. Op intervallen en toonaarden wordt inlevend bewogen. Ritmen en maatsoorten worden gelopen of gedanst. Alle werkwijzen zijn fenomenologisch van aard.
Deze opleiding geeft handvatten om gericht met cliënten aan specifieke problemen te kunnen werken. Aanvankelijk wordt gewerkt met de eigen horoscoop, welke inlevend inzichten geeft. Dit kan bij anderen later worden toegepast.
Met de muziek werk je op zielsgebied, met de ritmen op levensprocessen in, en met de maatsoorten gericht naar de lichaamsorganen. Zo ontstaat een pallet aan mogelijkheden om gericht met cliënten te kunnen werken.

Opzet

Het eerste deel van de opleiding biedt vanuit beeldend inleven een basisbegrippenkader van de astrosofie, waardoor in een geboortehoroscoop gelezen kan worden een wezensdeel-analyse, het temperament, de constitutie, zielentypering, wereldvisie, sterke en zwakke orgaanprocessen, zielenkwaliteiten en conflicten, en de richting van het karma.
In het tweede deel van de opleiding worden deze elementen muzikaal benaderd in tonaliteit (majeur en kerktoonaard), ritme en maatsoorten. Deze worden door samenzang, beweging en dans ingeleefd en ervaren. Hierop worden deze elementen geïntegreerd en word gericht gewerkt aan planeetstanden (zielegebieden) en configuraties.
In het derde deel wordt gericht geoefend met de muzikale onderdelen, en kunnen innerlijke belevingen van horoscoop-standen worden uitgeboetseerd.
Daarnaast wordt een introductie gegeven van de in de Rune-werkplaats ontwikkelde lieren die elk het vormgebaar van een van de dierenriemsterrenbeelden als klankvormend principe in zich heeft. Deze kunnen de therapie nog verder aanscherpen.
Gewerkt wordt met stem, lier en het lichaam. Daarnaast worden innerlijke ervaringen uitgeboetseerd. Enige kennis van het notenschrift is noodzakelijk. En werk voor jezelf vooral met het muziekinstrument waaraan je gewend bent.
Er wordt gewerkt met het boek ‘Karmische Astrosofie – een praktisch beleefbare methode in beeld, muziek en plastiek’. Kosten € 42, -. Online versie € 20, – .