Choose your language:  

 

Op 11  maart 2023 hebben wij afscheid moeten nemen van Nicolaas Marius de Jong. Op dit moment staat alles even stil, we kunnen geen bestellingen verwerken.

Nicolaas heeft zijn oudste zoon gevraagd zijn werk na zijn dood te beheren. De komende maanden wordt er gezocht naar een vorm op dit op passende wijze te doen. 

Meer informatie volgt later. Bij vragen kun je contact opnemen met zijn zoon via runewerkplaats@gmail.com

De Rune Werkplaats voor toegepaste Astrosofie

Ooit vermoed of gedacht dat er meer is dan je louter kunt zien of horen, maar vond je de weg daar naartoe nog niet? Kan je het nog geen handen en voeten geven?
Binnen de Rune Werkplaats worden werktuigen ontwikkeld die je helpen om in lichaam, ziel en geest te kunnen groeien op een zelfstandige wijze en door het fysieke heen. We doen dat onder andere met muziek die komt vanuit de planeten en sterren, en deze verbindt je door jezelf heen opnieuw met die hogere werelden waar we vandaan komen.Hiermee kun je leren om de wezens in de natuur, de elementwezens en deva’s, waar te nemen en ook met hen samen te werken. En leer je ook om huis- en landschapshelingen toe te passen. Je leert jezelf hoe je functioneert in je organen en hun afspiegelingen in je stemmingen, gedachtevorming en intenties, en je leert je hogere zieleorganen te ontwikkelen, die liggen op je chakra’s.De ontwikkeling van ons spelende innerlijke kind dat tot een engel kan uitgroeien. Op basis van de astrosofie en haar uitwerkingen.
 
Graalsei binnen 2013-01-30 (12.04.32-221 AM)
Astrosofie is liefde voor kennis van de sterren
die gaat door het hart heen:
Inzicht wordt tot wijsheid,
en door liefdevol wegen en spelen
kan deze worden toegepast op ontwikkeling
in het fysieke bestaan, het leven, de ziel en de geest.
Zie hier onze inleidende video in de astrosofie 

Nieuw: beleef de innerlijke ontwikkelingswegen nu ook online. Klik hier voor de toegang; klik hier voor de introductievideo.

Wij helpen je te her-verbinden met de kosmos vanwaar je stamtvoorplaatje-planeetklanken door jezelf van binnenuit te leren kennen en daarmee ook de wegen in jezelf te gaan:
-je organen verbinden je met de planeetsferen waar de engelen wonen:
-je wilsimpulsen die zijn gegrond in je idealen neem je mee uit de sterrenwerelden;
-je  chakra’s ontwikkelen helpt je terug te groeien naar de kosmos door de dierbare aarde heen; niet als groepsdier dat aan zijn erfelijke familiestroom is gebonden, maar door het mens-zijn op aarde te doorleven en uit te groeien als een engel, terug naar je eigen ster, met alle lering en ervaring die je op aarde hebt opgedaan.
Onze scholingsmethoden helpen je om jezelf te leren kennen en ook je innerlijke potentialen verder te ontwikkelen;onze boeken geven je de theoretische achtergrond;onze DVD’s doen je voor met muziek en bewegingen hoe je je weer met de kosmos van sterren en planeten kunt her-verbinden;onze muziek en muziektheaterspelen laten je die ontwikkelingen innerlijk beleven;onze schilderingen doen je wegen en wezens achter de fysieke oppervlakken beleven; onze muziek methode en muziekinstrumenten op basis van de horoscoop doen je her-verbinden met je voorgeboortelijke kosmische oorsprong; onze sieraden als talismans en houten beelden doen de gebaren voor om in de hogere rijken van de natuurwezens en ook de sterren binnen te komen;onze landschap helingen en rituelen helpen je om met de natuurwezens en landschapsengelen van Moeder Aarde te her-verbinden;onze inwijdingen helpen je met de sterrenwerelden in en door jezelf heen te kunnen verbinden.onze consulten zijn gericht op karmische horoscoopduidingen waarin u levensthema’s helder belicht krijgt; en op de heling van uw huis of landgoed door deze te inventariserenGeïnteresseerd geraakt? Neem eens contact met ons op.

Astrosofie als basis voor zelfkennis

Wij van de Rune Werkplaats hebben jarenlang onderzoek gedaan naar de werkingen van de planeten en sterren binnen ons, in de cultuur en in de natuur. We hebben dit verbonden met de methoden van verschillende Europese esoterische stromingen. Zoals de Pythagoreeërs, de Geomantie, de Astrologie, Kaballa, het Manicheïsme, de Tempeliers, Rozenkruisers en Antroposofie. Dit hebben we vergeleken met oefeningen en ervaringen uit verschillende richtingen zoals het sjamanisme van de Indianen, Kelten en Mongolen, het Boeddhisme en Hindoeïsme, om er een paar te noemen. En waar dat zinvol bleek, hebben we die in onze methoden geïntegreerd. Doel was steeds om een holistische methode uit te werken die voor iedereen werkbaar kan zijn, en die ook makkelijk toegankelijk is ongeacht je voortraject.

Dit is de vernieuwde antroposofie, die is uitgebreid met methoden voor inspiratief en intuïtief waarnemen en handelen.

Aan de basis van deze zoektocht lagen sterke geestelijke ervaringen die ons op weg hebben gestuurd. En we hebben de methoden keer op keer getoetst in cursussen, opleidingen en projecten. Deze organiseren we al ruim 30 jaar.

Mijn droom en opdracht

nm-aug-17“Van jongs af heb ik de wereld mooier en beter willen maken, in de na-oorlogse werk- en opbouwstad Rotterdam. Ik wist dat er meer was dan me werd voorgehouden, en ook dat de mensen gelukkiger konden worden dan ze waren.

Doordat ik sterke geestelijke ervaringen kreeg, zoals in de boven-tonale klankzee die de Harmonie der Sferen wordt genoemd, wist ik dat er veel verdieping van mijn leven mogelijk was. Lees meer …

Nicolaas M. de Jong.

Totaal ontwikkelingspakket

We hebben uitgebreide methoden voor innerlijke ontwikkeling en werken met de energetische landschappen die veilige trainingspaden bieden. We noemen dit Astrosofie, wat zoveel betekent als ‘liefde voor de wijsheid van de sterren en planeten’. Je kunt het ook een hedendaagse vorm van sjamanisme noemen. Het geeft je handvatten om jezelf te leren in je psyche en levensprocessen door je organen en chakra’s heen, vanuit hun samenhang met de planeten en sterren. Ook leer je je eigen idealen kennen die je hebt meegebracht van de sterren. Hierdoor leer je jouw mogelijkheden voor innerlijke ontwikkeling kennen en ook toepassen. Dat zijn de vaardigheden van:

  • helder zien, ofwel je beeldbewustzijn – In het oosten heet het dan dat je ‘verlicht’ bent
  • helder voelen of horen – je leert dan inspiratief te sturen in processen van het leven en in het sociale. Dat wordt de weg van de ingewijde genoemd
  • en helder willen – je leert dan de kiemen van het goede waar te nemen in ieder wezen en verschijnsel, en kunt die helpen ontwikkelen. Dat wordt intuïtie genoemd, en je wekt dan de magiër in jou. Je leert hierdoor met de wezens in de natuur en andere geestelijke wezens samen te werken. En je kunt jezelf, je medemens en de aarde helpen te helen. 

Zo zijn er de verschillende producten ontstaan die je kunnen helpen bij je eigen zoektocht naar jezelf en de mogelijkheden en ook conflicten die je daardoor bewust kunnen worden. En die je daarmee ook handvatten geven voor de verdere ontwikkeling van je vaardigheden.

Snel aan de slag

-Wil je zelf aan de slag gaan met ons pakket met introductie in de achtergronden en methoden van de astrosofie op video en als ebook, enige inleidende doe-het-zelf oefeningen en een webinar van anderhalf uur voor de feedback en vragen, inclusief de Weekdag Oefeningen op video en als e-boek: klik hier.

-Zoek je praktisch werk met en in de krachten en werelden van het leven in en om je heen, waarbij we je leren om contact te maken met natuurwezens en landschapsengelen? klik hier.

-Zoek je een combinatie van zelftraining en groepsgewijze begeleiding, klik hier

Voor de meer uitgebreide life trainingen, zie al onze trainingen.

Ons complete aanbod

Hier vind je de categorieën van onze producten en diensten in de webwinkel:

-Meer weten? Zie onze blogsartikelen en ons Tijdschrift Sterrenwijs.

Lees onze Jaspis nieuwsbrief van maart

Voor ons privacy beleid, klik hier.

Wij zijn van de sterren gekomen,

kleedden ons in planetenmantels,

om op aarde een ontwikkeling te gaan

van een onschuldig kind

dat leert van de aardse werkelijkheid

zijn geestoorsprong weer te vinden

en zich te ontwikkelen

door een waarachtig mens te worden,

makend zo de Mensenzoon in zich,

een stralend engelwezen.