Rune muziekinstrumenten

MUZIEKINSTRUMENTEN,

ONTWIKKELD VANUIT INNERLIJK LEVENDE KLANK

die je herverbinden met je eigen kosmische oorsprong

Voor een artikel over de instrumenten, klik hier.

Zie hier voor een video presentatie van de instrumenten.

alle-instrumenten-1De vormen en contouren in de fysiek gemanifesteerde wereld, alsook in de mens, zijn te ervaren als in vorm gestolde klank, welke zich met substanties heeft opgevuld. Een beeld hiervan kun je je vormen wanneer fijnkorrelig strooisel op een glad oppervlak spreidt en in de ruimte erboven klank ofwel muziek laat horen. De fijne korreltjes zullen zich dan neigen te schikken naar de in trilling gebrachte lucht, en zich ophopen op plaatsen waar de lucht het minste beweegt. Hier verdichten zich herkenbare vormen met een geometrisch grondpatroon. De orde kan je herkennen, alsook mogelijk de zin in de gerangschikte vormen. Het hoe en waarom echter niet; daartoe dien je fijnere ziele-zintuigorganen in jezelf tot ontwikkeling te brengen, die bij de meeste mensen nog sluimeren.
De ontwikkeling van deze ziele-zintuigorganen kan je versnellen door dit proces om te keren. Je tracht je daarbij innerlijk voor te stellen welke vorm een specifiek gewenste klank voortbrengt. Vervolgens tracht je met de innerlijk voorgestelde vorm als vraagstelling je op een materiaal te richten waarin deze op zijn best kan worden uitgevoerd; welke deze vorm zou willen dragen. De ervaring heeft geleerd dat met name hout deze kwaliteit bezit, daar het ook gestolde vormkracht vanuit de klank in zich draagt. Daarnaast heeft het vanwege zijn relatieve zachtheid weinig eigen klank, in vergelijking met bijvoorbeeld keramiek, steen of metaal.
In de Rune-Werkplaats wordt een specifieke houtsoort gezocht waarin de klankvorm kan worden uitgewerkt. Dit kan worden een klankbeeld of snaarinstrument (ofwel beide in een). Uiteindelijk wordt getoetst of door de vorm de voorgestelde klank wel juist wordt voortgebracht, of dat deze nog kan veranderen. Daarmee toets je de beleving aan de innerlijk levende vormtaal, en hebt mogelijkheden om de eigen vormkrachten bewust te worden, deze helder voor het bewustzijn en daarmee tot gerichte verfijnder zielekwaliteiten te krijgen; je ontwikkelt de genoemde sluimerende ziele-zintuigorganen.
De ontwikkeling en verwezenlijking van muziekinstrumenten die zo ontstaan, leggen de verbinding van het aards-hoorbare naar op de geest geënte muziek, vanuit wat er leeft aan klank en vormkracht in het eigen wezen.
Dit werk wordt begeleid door Nicolaas de Jong, plastisch-muzisch kunstenaar, componist, schrijver en astrosoof. Hij bouwt lieren, gitaren. violen en cello’s en maakt klankbeelden vanuit de beschreven principes, naar buiten gebracht onder de naam:

Rune1 – instrumenten:

Op Zoek naar de krachten van het kosmische Woord

-een klankfenomenologische benadering

Hp12LIERENOkBeeldenKLBAL

Lieren in de vormgebaren van de twaalf dierenriemtekens;                                    Klankbeelden van de innerlijk beleefde planeetprocessen.

De sterrenbeelden van de dierenriem vormen een stille taal van het oerbeeld van de mens zoals die eens is geschapen door de gedachten van de goden. De lieren trachten dit sterrenschrift hoorbaar te maken door de vormgebaren van de sterrenbeelden als klankvormende principes te benaderen.
De planeten dansen op harmonieuze wijze rond de aarde en wekken in ons zekere ervaringen, gevoeld als zielestemmingen. Hun klinker-gelijke innerlijke gebaren zijn omgevormd in de klankbeelden tot innerlijke ruimten, zodat door deze aan te slaan, zij deze klinkerklanken voortbrengen.
De in de lieren en klankbeelden onderzochte vormen en klankprincipes worden toegepast in op de persoon gebouwde instrumenten, zoals een chromatische lier, viool, cello, gitaar. Beoogd is enerzijds een therapeutische hulp in muziek, omdat de instrumenten innerlijke kwaliteiten in de ziel oproepen die tijdens de eigen ontwikkeling kunnen zijn afgedempt. Aan de andere kant kan het de mogelijkheden vergroten tot innerlijke scholing door de weg terug te vinden naar de eigen karmische krachten in de wil, en tenslotte om de harmonie der sferen door innerlijke training terug te kunnen vinden. Daarnaast is opvoedkundige toepassing mogelijk, om nieuwe mogelijkheden binnen de ziel te openen en kosmische uitwisseling te vernieuwen.

13. Dierenriem sterrenbeelden

 

De dierenriemsterrenbeelden kunnen gelezen worden als de oervormen voor de menselijke ledematen; zij geven aanwijzingen over hoe de mens oorspronkelijk is uitgedacht. Van de Ram als het hoofd tot de Vissen de voeten en handen. Uit deze oergedachten zijn de mensen ´samengezongen´ en stap voor stap verdicht tot de vormen van ons huidige fysieke lichaam. Dit is een proces geweest van afnemende klank, die afkomstig is van het oorspronkelijke kosmische Woord.

De lieren hebben alle een van de vormgebaren van de dierenriemsterrenbeelden ingebouwd, waarmee getracht is de oorspronkelijke formatieve consonantklank van het kosmische Woord te benaderen als hoorbare klankwerking. Hulpvol hiertoe was de aanwijzing van Rudolf Steiner dat door met het bewustzijn door het hart heen te gaan, de consonanten waarin we spreken, meer klinkerkarakter krijgen; de klinkers worden meer consonantisch.

De uitwerkingen van de planeten veroorzaken stemmingen in de ziel, die hun basis vinden in de innerlijke organen die zij aanleggen. In de boomtypen beuk, esdoorn, eik, es, berk, iep en kers drukken hun krachten zich zeer onderscheidend uit; elk van deze bomen en houtsoorten zijn verbonden met de werkingen van een specifieke planeet. De zielestemmingen die zij voortbrengen kunnen worden ervaren in de klinkers van onze spraak, als zijnde kleuren in de kosmische taal die ons heeft gevormd.
In de klankbeelden is getracht om de klinkerklanken als specifieke klankruimten te benaderen; de gebruikte houtsoort heeft geholpen om de uiteindelijke vorm te vinden. Het vormgebaar van de innerlijke ruimte is getracht te benaderen door innerlijke ervaring van zijn werking (in de levenskrachten). Dit werk, dat subjectief in zichzelf is, want gekleurd door de ziel van de maker, beoogt om de klankwerkingen (in dit geval klinkers) vanuit voorvoelde en voorgedachte vormen toepasbaar te maken op bewuste wijze, door specifieke materialen te gebruiken. Hierdoor is beoogd om te streven naar ziel-gevulde objectivatie, zodat de kosmische klankwerkingen gericht toegepast kunnen worden, en de verbinding met geestelijke werkelijkheden kan worden hersteld. Uit dit vorm- en klankonderzoek door middel van klankbeelden zijn deze vormen toegepast in verschillende instrumenten met beweegbare achterbladen, om deze klinkerklanken te kunnen benaderen door de innerlijke klankvormen van de instrumenten. Deze zijn nog steeds in ontwikkeling.

Hieronder vind je :
Twaalf archetypische lieren, diatoon en chromatisch,
naar de vormgebaren van de dierenriem sterrenbeelden

 

RAMSTB

  Ram lier

diatoon, 15 bronzen snaren
Eikenhout

44 x 22 cm

 

1a-ramlier-voor
1b-ramlier-achter

Klankprincipe: 
Van een punt uitstromend de ruimte in, wat helder weven van tonen in de verte veroorzaakt; dit stimuleert denkprocessen.


Woordklank:
 ‘W’

Ram heeft te maken met het scheppen van ideeën, welke uitgaan van een punt en van hieruit verschijnen, en zich in de aardse ruimte uitbreiden gelijk het tweezijdige sterrenbeeld zich vanuit de punt uitbreidt. Dit komt binnen ons terug in de kolom van spinale vloeistof binnen het ruggemerg, dat tweezijdig gepunt eindigt in de ventrikelruimten binnen de hersenen, zoals de hoorns van een ram. Het scheppen vanuit een punt de ruimte in, wat ruwe gedachteschetsen vormt, is het Ram-gebaar; zoals wevende wolken in het voorjaar, of plantespruiten uit de grond. Dit brengt voort de consonant ‘W’.
Eiken is een objectieve uitwerking van Mars, die in ons het galproces bewerkstelligt, wat de stuwkracht van het bloed geeft. Daarom is deze houtsoort aangewend voor de constructie.

 

ramlier-chromatisch-voor

  Ram lierramlier-op-kist-achter-1

   chromatisch,

   32 bronzen snaren, eikenhout

   67 x 56 cm

 

________________________________________________

 

STIERSTB

  Stier lier

diatoon, 15 bronzen snaren
Berkenhout

29 x 23 cm

 

 

2a-stierlier-voor2b-stierlier-achter

Klankprincipe:
Het trillende bovenblad brengt de klank op vertraagde wijze over op het achterblad, zodat dit achterblad trilt na de toon, wat een opwekkend effect heeft doordat de achterrand natrilt.

Woordklank: ‘R’

Stier veroorzaakt de verdichting van levenskrachten in vormen, wat wordt uitgedrukt door de centrerende en verdichtende gebaren van het sterrenbeeld. Dit bewerkstelligt rijpen, zoals bij de bloemen in het voorjaar, wat de ziel aanspreekt. Deze kracht die de ziel in beweging brengt, is de werking van de consonant ‘R’. In de keel verdichten we lucht van de ademhaling tot zinvolle klanken door de spraak.
Venus brengt deze krachten op aarde door onze ziel en het nierproces (waarbij ook het lymfekliersysteem is betrokken met eiwitten als verdichte gebaren achter onze levensverrichtingen). Daarom is voor de constructie haar hout aangewend, dat berken is.

 

STIRLCV

     Stier lierSTIRLRCA

STIRLRCA

 

         chromatisch,

         Bladen: berkenhout,

         ring: beuk32 bronzen snaren

         55 x 57 cm

 

________________________________________________

 


GEMISTB  Tweelingen lier

diatoon, 15 bronzen snaren
Iepenhout

45 x 24 cm

 

3a-tweelingenlier-voor3b-tweelingenlier-achter

Klankprincipe: 
De symmetrische klankbladen zijn niet verbonden, en de klankkast is open aan de randen, waardoor de klanken geen stevig ‘lichaam’ hebben, vluchtig zijn en vrijelijk in en uitstromen.

Woordklank: ‘H’

Tweelingen bewerkstelligt de tweezijdige symmetrie in ons lichaam, en de spiegeling van de buitenwereld naar binnen, wat de inademing veroorzaakt van geest door onze zintuigen en wezen. De natuur drukt zijn geestelijke achtergrond uit in de bloemen, welke alle uitdrukkingen zijn van achterliggende ideeën. Dit werkt er door de in- en uitademende consonant ‘H’. We hebben met de symmetrische tendens de mogelijkheid om zielsmatige en geestelijke kundes uit te drukken met onze armen en handen. De symmetrische spiegeling is terug te vinden in de gebaren van het sterrenbeeld.
Omdat Mercurius de krachten van de Tweelingen op aarde brengt via het longproces dat deze bewerkstelligt, is iepenhout, van zijn boom, aangewend voor de constructie.

tweelingenlier-voor-1

 

  Tweelingen lier

    chromatisch, 2 octaven; 25 bronzen snaren

    Iepenhout

    69 x 42 cm

 

 

________________________________________________

 

KRFTSTB

 

   Kreeft lier

Diatoon, 15 bronzen snaren.
Kersenhout

43 x 25 cm

 

4a-kreeftlier-voor4b-kreeftlier-achter

Klankprincipe:
Twee in elkaar passende dozen zetten de opklinkende lucht onder druk, wat een verdichte klank veroorzaakt die chaos teweeg brengt, en zo vernieuwt.

Woordklank: ‘F’

Kreeft heeft te maken met insluiten en verdichten, waarna er een transformatie naar het licht kan volgen. Zo niet, zal de druk door opsluiting toenemen zoals in een pan, zich daarbij bevrijdend als in de consonant ‘F’. Dit zoals wordt uitgedrukt door de gebaren van het sterrenbeeld; een spiraliseren omhoog naar het centrum, waar geen sterke ster staat, maar een zwakke sterrenhoop, gevolgd door een scheve lijn van sterren omhoog. In ons bewerkstelligt dit de omsluitende borstkast waarbinnen wilsgebaren omhoogwellen naar het hart, en gevoelens kunnen veroorzaken (welke ontstaan tussen de ademhaling en hartslag), die in het licht kunnen komen en transformatie van zichzelf en van de gevoelens kunnen veroorzaken. In de natuur bewerkstelligt het afsluiten van de zaadkiem door de stamper en zaadhuiden.
De maan, die de krachten van de Kreeft omlaag brengt, bewerkstelligt onze omhullende levenskrachten die tot bewustzijn kunnen komen in de gedachten aan onze hersenen. Het hout van de maan, kersen, is voor de constructie van de lier gebruikt.

 

MtRiCKREEFTV

    Kreeft lier

CKREEFTA

      chromatisch, 2 ½ octaven, 32 Bronzen snaren

      Kersenhout

      43 x 57 cm

 

 

________________________________________________

 

LEOSTB

  Leeuw lier

Diatoon, 15 bronzen snaren.
Essenhout

44 x 28 cm

 

5b-leeuwlier-achter

5a-leeuwlier-voorKlankprincipe: 
De lemniscaatvorm in het klanklichaam, dat enkel aan de achterzijde tegen de ring is gedrukt achter de snarenkam, veroorzaakt dat de klanktrillingen via de onderzijde worden overgebracht op het achterblad, welke de klank doet openen. Het gevolg is een centrale klank die tegelijkertijd de gehele ruimte op warme wijze vult.

Woordklank: ’T

Leeuw veroorzaakt de ritmische bewegingen van samentrekking en uitbreiding, zoals van het bloed door ons gehele lichaam, dat wordt gecentreerd door het hart. In de natuur in Augustus veroorzaakt de warmte de samentrekking van de plantekiemen in de zaden, en uitbreiding en verspreiding van de zaden erna in de omgeving; beide zijn warmte processen. Het gebaar van het Leeuwsterrenbeeld toont deze inwikkelende en uitbreidende tendens. Dit is het gebaar van de consonant ‘T’. Net zo groeit het hart tijdens de menselijke embryonale ontwikkeling vanuit de dooierzak de borst in. Daarom is de zonneboom, de es, voor de constructie gebruikt.

 

LEUWLRCV      Leeuw lierleeuwlier-torsten-achter

Chromatisch, 32 stalen snaren, 2½ octaven.
Essenhout
64 x 47 cm

 

 

 

 

 

 

leo2cv

       Leeuw lier leeuwlier-achter-1

         chromatisch,

          32 bronzen snaren

          Essenhout

          72 x 60 cm

 

________________________________________________

 

MGDSTB

Maagd lier

35 x 24 cm

Diatoon, 15 bronzen snaren

Iepenhout

 

6c-maagdlier-schuin-voorlier-45

Klankprincipe:6b-maagdlier-achter
De klankruimte is gebogen zoals het darmkanaal, en open aan de uiteinden, wat een heldere en inhullende klank voortbrengt waarvan de diepte moeilijk is te vatten.

Woordklank: ‘B’

Jonkvrouw heeft van doen met de levensprocessen en met het rijpen van graan en fruit in de natuur. Net zoals het sterrenbeeld, dat er uit ziet als een archetypische gebogen darm, bedt het processen in en stuurt deze. In ons stuurt het de vertering, wat in het bewustzijn inzicht in metamorfose en onderscheidende vermogens bewerkstelligt, als objectivaties van de transformatieve verteringsprocessen die analyse en synthese voortbrengen. De consonant ‘B’, werkend als een omhullende mantel, maakt dit gebaar beleefbaar.
Mercurius werkt hier op ordenende wijze uit in de levenskrachten, vanuit de navellotusbloem. Vandaar het gebruik van iepenhout voor de constructie.

Digital Camera

Maagd liermaagdlier-chrom-achter 

  chromatisch, 3 1/2 octaven,

  42 bronzen snaren

  78 x 62 cm

 

 

 

 

________________________________________________

 

LIBRSTB

  Weegschaal lier

Diatoon, 15 bronzen snaren.
Berkenhout

35 x 27 cm

 

7a-weegschaallier-voor

Klankprincipe:DLIBRAA
De snarenkam met drie bogen verbindt het voor- met het achterblad, waardoor deze in tegengestelde fase trillen. Dit veroorzaakt verdichtende klanksubstantie in de lucht.

Woordklank: ‘Z’

Weegschaal heeft te maken met evenwicht tussen licht en duisternis, zoals in de herfst als de duisternis toeneemt door het lengen van de nachten en dag en nacht in evenwicht zijn. In ons komt deze werking overeen met de nieren die aan de ene kant astraliteit van substantie losmaken, en zo mogelijkheden scheppen voor een helder bewustzijn (de nierstraling vanuit de ogen), aan de andere kant verbonden zijn met de donkere sexuele krachten in onze genitaliën (bedoeld is hier donker voor ons bewustzijn); en beide krachten moeten in een evenwicht worden gehouden. Het sterrenbeeld toont een driehoek die rechtop staat naar het licht, en een liggende onder, en beide staan loodrecht op elkaar, een wankel evenwicht bewarend.
Venus schept in ons de nieren, vandaar dat berkenhout voor de constructie is aangewend.

 

________________________________________________

 

SCHRPSTB

  Schorpioen lier

 

Diatoon, 15 bronzen snaren.
Eikenhout

40 x 26 cm

 

8a-schorpioenlier-voor8b-schorpioenlier-achter

Klankprincipe: 
De snaren worden geraakt op 1/3 van hun lengte, wat kwint boventonen doet opklinken, terwijl de oorspronkelijke tonen verdwijnen in de bovenste klankkast. Dit veroorzaakt transformatie naar een andere werkelijkheid.

Woordklank: ‘S’

In zijn gebaar werkt het sterrenbeeld Schorpioen inspiraliserend en onderwaarts bewegend, verdwijnend uit het licht. In de natuur werkt het uit als doodskrachten (in de herfst). In ons legt Schorpioen de geslachtsorganen aan, welke ons helpen ons voort te planten. Dit zijn afleidingen van de levenskrachten, komend van onderenaf, en veranderd door de sexualiteit in libido. Daardoor zijn de schepping van leven en dood elkaar zeer nabij in dit gebied. Achter deze libidokrachten schuilen de krachten van de levensboom die al het leven op aarde onderhouden, en die zin geven aan alle wezens. Dus het zoeken naar de krachten achter de werkingen, licht de sluiers van de fysieke naar de levenswerelden. De consonant ‘S’ drukt deze wat magische omvormende werking uit (wat men kan ervaren wanneer men een groep mensen met deze klank tot stilte maant).
Dit is een zijde van Mars’ werking, die libido en incarnatiekrachten bewerkstelligt. Hierachter schuilt Pluto. Daarom is eikenhout voor de constructie aangewend.

Scr2okta

 

 

  Kleine Schorpioen lier

2 Octaven, 25 stalen snaren, eikenhout.
57 x 35 cm

 

 

 

 


schorca                               

schorcv

              Schorpioen lier

                       chromatisch, 32 bronzen snaren

                        69 x 56 cm

 

 

________________________________________________

 

BOOGSSTB

  Boogschutter lier

 

Diatoon, 15 bronzen snaren.
Esdoornhout

33 x 28 cm

 

 

9a-boogschutterlier-voorDBGSCHA

Klankprincipe:
Voor- en achterblad zijn onderaan met elkaar verlijmd, en enkel het bovenblad is bovenaan aan de ring bevestigd. De vierkante innerlijke vorm bij de snarenkam veroorzaakt scherpe tonen die bovenaan hun uitweg vinden. De scherpe tonen lijken daarom plotseling te ontstaan en hebben weinig warmte, maar hebben een indringend wilsgebaar

Woordklank: ‘G’

Boogschutter heeft te maken met de verschijning van geestelijke lichtpunten in de duisternis en hun uitbreiding in de ruimte. In ons zijn de ideeën of wilsimpuslen verborgen in de eiwitten binnen de spieren, en wanneer we bewegen, kunnen deze in het licht van het bewustzijn omhoog komen. Het veroorzaakt een streefkracht naar het licht, welke nauw verbonden is met onze dijen. De gebaren van het sterrenbeeld zijn net zo; een klein vierkant van sterren in het midden maakt uitbreidende gebaren in alle richtingen. Overeenkomstig de werking van de ‘K’ consonant.
Omdat Jupiter deze naar het licht strevende krachten van de Boogschutter via het leverproces bemiddelt, is het hout van de esdoorn voor de constructie aangewend, welke boom het beste zijn krachten op aarde vertegenwoordigt.

________________________________________________

 

STEENBSB

  Steenbok lier

Diatoon, 15 bronzen snaren.
Beukenhout

55 x 31 cm

 

10-asteenboklier-voor10b-steenboklier-achterKlankprincipe:
Het voor- en achterblad zijn in het midden aan elkaar gelijmd, terwijl enkel de uiteinden van het voorblad de ring raken. Dit veroorzaakt dat het achterblad aan de randen trilt, en de rest van het instrument minder. Dit heeft een dun maar vloeiend geluid tot gevolg dat uit de omtrek lijkt te komen.

Woordklank: ‘L’

Steenbok heeft te maken met de verdichting tot vaste vormen vanuit de vloeibare levensstromen, en vervolgens de verdeling in samenhangende delen, zoals met de gewrichten tussen onze botten die het ons mogelijk maken om te bewegen en ons lot op aarde af te lopen. Met name de knieën als krachtcentra: een gebogen knie heeft de vorm van het sterrenbeeld Steenbok. Een verdicht krachtcentrum dat het de gebogen uiteinden bemogelijkt om te bewegen. Zo maakt de Steenbok de geest werkzaam op aarde, evenals in onze biografie.
Saturnus brengt de krachten van de Steenbok omlaag door het miltproces, dat onze wilsimpulsen en onze herinnering aan daden herbergt. De boom die zijn werkingen het beste vertegenwoordigt, is de beuk (eigenlijk de steenbeuk). Daarom is deze houtsoort aangewend voor de constructie.

 

STBKL2DVSteenbok lier, 2e versieSTBKL2DA

Diatoon, 15 bronzen snaren
Beukenhout

51 x 29 cm

 

 

 

 

 

steenboklier-chromatisch-voor

 Steenbok liersteenboklier-chromatisch-achter

chromatisch, 2 ½ octaven, 32 bronzen snaren, beukenhout

78 x 57 cm

 

 

 

 

 

________________________________________________

 

AQUARSTB

  Waterman lier

 

Diatoon, 15 bronzen snaren.
Beuken hout

42 x 24 cm

 

11a-watermanlier-voor11b-watermanlier-achter

Klankprincipe:
De lemniscaatvorm van de innerlijke klankruimte veroorzaakt een wevende warme klank die het bewustzijn opwekt. Het enige klankgat bovenaan waar de lemniscaat opent, geeft deze scherpe wakkerheid.

Woordklank: ‘M’

Waterman heeft te maken met de verbinding van of de binnen- met de buitenwereld, door het hart gaand en daardoor met warmte gevuld (daar het ik in de warmte in het hart leeft). Dit is een beweging gelijk een lemniscaat (de vorm van een 8), zoals het sterrenbeeld de Waterman, en deze vorm opent zich boven en onder. In de spieren van onze onderbenen en -armen liggen de wilsimpulsen voor sociale daden naar de omgeving, waardoor deze ons door warmte met de buitenwereld verbinden. Dit in- en uitademen van ziel en geest in de omgeving, onze idealen in onze daden bewerkstelligend, met warmte vervuld, is de uitwerking van de Waterman; zoals de zaden in midden winter die vol van hoop wachten op de wederkomst van de zon en dus van de warmte, waardoor zij zich openen en beginnen te groeien.
Met Saturnus medeheersend over de Waterman, is zijn houtsoort, beuken, aangewend voor de constructie.

 

WTMLRC1VKleine Waterman lierAQLRCRKA

Chromatisch, 2 ½ octaven, 32 stalen snaren
Beukenhout

35 x 57 cm

 

 

 

 

 

 

MtRiCWTRMN2V

CWTRMN2A

Waterman lier

chromatisch, 32 bronzen snaren

constructie: beukenhout, achterblad: haagbeukenhout

67 x 59 cm

 

 

 

 

________________________________________________

 

VISSSTB

Vissen lier

Diatoon, 15 bronzen snaren.
esdoornhout

40 x 26 cm

 

 

12a-vissenlier-schuin-voor12b-vissenlier-achter

Klankprincipe:
De klank in de klankkast wordt naar buiten geworpen door een spiraliserend zich verwijdend kanaal in de hoorn aan de voorkant. Dit veroorzaakt een waterige en verdwijnende klank.

Woordklank: ‘N’

Vissen heeft te maken met de uitstroom van krachten van onze extremiteiten om ons met de wereld te verbinden (door onze voeten en handen) en zodoende ons karma af te lopen en om te vormen. Het sterrenbeeld heeft als gebaar de tendens om naar onderen in te spiraliseren en op te lossen in een punt, om weer te openen in een nieuwe maar onzichtbare wereld. Dit als een transformatie en oplossing van karma door de kracht van liefde. Dan verandert ons leverproces de lichaamseiwitten en verheldert ons levenslichaam.
Vanwege deze transformatieve leverfunctie die de krachten van de Vissen op aarde brengt, is esdoornhout voor de constructie aangewend.

 

vissenlier-klein-chrom-voorKleine Vissen liervisssenlier-klein-achter

 

chromatisch, 2 octaven, 25 bronzen snaren, plataanhout

57 x 38 cm

 

 

 

 

MtRiCVISSENVVissen lier

CVISSENA

chromatisch, 32 bronzen snaren, esdoornhout

69 x 43 cm

 

 

 Terug naar boven


 

___________________________________________

 

EEN LIER, VIOOL, CELLO of GITAAR

naar PERSOONLIJKE SNIT

Ieder mens heeft specifieke eigenschappen van het kosmische schrift vertegenwoordigd in zijn lichamelijke configuratie die bij hem of haar past. Deze kunnen worden gevonden aan het firmament in de posities van de sterren en planeten tijdens de geboorte. Deze posities geven de wijze aan waarop de kosmische harmonieën de innerlijke organen en menselijke lichamen kunnen maken; verder geven zij ook aan de innerlijke weerstanden, talenten en mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen of genezen.

Met deze posities als uitgangspunt, kan er een muziekinstrument worden gemaakt naar persoonlijke keuze. Zo’n instrument kan een herinnering zijn aan het innerlijke wezen en de levensessentie, wat kan helpen om beter te incarneren, of een zeker werktuig voor onderzoek naar innerlijk verborgen bronnen van transformatie en van zielsmatige en spirituele ontwikkeling. Door constitutionele typische zwaktes te benadrukken in vormgebaren, benaderd door klankruimten door zo’n instrument, of door orgaanprocessen en functies op deze manier te versterken (wat o.a. uit de horoscoop kan worden afgelezen), kan dit zowel een therapeutisch als een innerlijk ontwikkelingsproces bevorderen.
Daarnaast kunnen dergelijk specifiek gevormde instrumenten helpen om nieuwe innerlijke zintuigorganen te ontwikkelen.
Door meer bewust te luisteren, en dit kan poorten ontwikkelen naar de werelden van leven, ziel en geest.

Hieronder ziet u verschillende typen lieren, violen en een gitaar die zijn gebouwd naar de vormgebaren van de dierenriemsterrenbeelden; sommige naar de persoonlijke horoscoop.

 

 

RAMLLRCVRam lier HORRAMA
met Leeuw als Ascendant

 

Chromatisch, 32 stalen snaren,
2½ octaven
ring, snarenkam: eikenhout
innerlijke constructie: essenhout
Het buigen van het rechtuit stromen der tonen verzacht deze en maakt ze warmer, waardoor ze meer specifiek worden (Leeuw).64 x 45 x 9 cm

________________________________________________

 

 

KRFTSLCVKreeft lier met Steenbok als AscendantKRFTStbkLCA

 

Kersenhout

57 x 43 cm

 

 

De ring geeft de verhardingstendenzen vanuit het waterige weer, afkomstig van de Steenbok; van onderen week en rond, naar boven toe verhardend. De holle doosvorm zet de klank onder druk, en door kleine zijdelingse openingen komt deze vrij als een zucht. Woordklank ‘F’.

________________________________________________

 

Kreeftlier - Schorpioen voorKreeft lier met Schorpioen als Ascendant

Klanklichaam kersenhoutKreeftlier - Schorpioen achter

Ring en snarenkammen eikenhout

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________

 

leeuwlier-sch-voorLeeuw lier met Schorpioen als Ascendantleeuwlier-sch-schuin-achter

2 ½ octaven, 39 bronzen snaren

ring: eikenhout

klankvorm: essenhout

87 x 55 cm

 

 

 

 

Terug naar boven

_______________________________________________________________________

 

Violen:

 

VIOGEMVTweelingen kwartvioolvtweela

lichaam, kinhouder: iepenhout
hals: berkenhout
toets, snaarhouder: beukenhout
knoppen: esdoorn

58 x 16 cm

 

 

 

 

________________________________________________

 

kreeftviool-bovenKreeft kwartvioolkreeftviool-achter

lichaam, ring, hals: kersenhout
toets, knoppen: berk

54 x 25 cm

 

 

 

 

 

________________________________________________

 

 

Leeuw Schorpioen viool voorLeeuw altviool

met Schorpioen als omhulling

Lichaam: essenhout
Ring: eikenhout
Nek: esdoorn
Toets, snarenhouder, bruggen,
knoppen: kersenhout

 

 

 

________________________________________________

 

Maagdviool voor 1Maagd kwartvioolVVIRGOA

Lichaam: iepenhout
Nek, toets: berkenhout
Knoppen, snarenhouder: esdoorn

53 x 15 cm

 

 

 

 

________________________________________________

 

Boogschutterviool schuin voor 02Boogschutter vioolBoogschuttervioool voor 01

Lichaam, ring, hals, brug: esdoornhout
toets, knoppen: eikenhout

68 x 25 cm

 

 

 

 

 

________________________________________________

 

 

Steenbok Weegschaal viool voorSteenbok vioolVSTNBKZ
met Weegschaal als Ascendant

Lichaam: beukenhout
Kinsteun, knoppen: iepenhout
Nek: eikenhout
Bladen, toets, snarenhouder: berkenhout
Achterblad: esdoornhout

60 x 18 cm

De balancerende driehoekige vormen van de bladen zijn uitdrukkingen van de Weegschaal.

 

________________________________________________

 

 

Vissen viool voorVissen vioolVVISSENA

Lichaam: iepenhout

Nek: eikenhout

Klankblad, snarenhouder,
knoppen: esdoornhout

Toets: kersenhout

59 x 39

 

 

Terug naar boven

_______________________________________________________________________

 

Gitaren:

 

Waterman gitaar voorWaterman gitaarWATMGITA
met Boogschutter als Ascendant

Voorblad: esdoornhout
Achter en zijkanten: beukenhout
Nek, snarenbrug, strips: eikenhout
Toets: berkenhout

85 x 27, 5 cm

Klankprincipe:
De lemniscaatvorm van de klankkast geeft een warme, wevende klank (Waterman), terwijl de scherpe hoeken het geluid aanscherpen (Boogschutter).

Woordklanken ‘M’ en ‘K’.

________________________________________________

 

Leeuw gitaar met Maagd als omhulling

Klankvorm en hals: esdoornhout
Ring, toets en snarenhouder: iepenhout
Klankkast maximaal  59 x 36 cm, gehele lengte 100 cm

Klankprincipe:
De Leeuw-vorm van de klankkast die de binnen-klankruimte boven naar buiten brengt door de ompoling van hol naar bol, geeft een warme resonantie in het borst en buikgebied, met name aan het hart.

Woordklank: ‘T’

________________________________________________

 

ELGIT13Elektrische gitaar voor KreeftEl.git. 11b

met Weegschaal als Ascendant

Kast: essenhout
Hals: eik
Slag- en beschermplaten voor en achter: kers
Twee humbucker elementen

Hierbij gaat het alleen om de vorm, de elementen zorgen grotendeels voor de klank.

 

 

_____________________________________________________________________

 

Op zoek naar planeet/klinker kwaliteiten:

 

Klinker cello voorCello voor klinkerklankenKCELLOBA

Bovenblad: essenhout
Achterbladen (3) : beukenhout
Zijkanten, achtersteun en hals: eikenhout
Toets: berkenhout
Brug, snarenhouder: esdoornhout
Stemknoppen: kersenhout

124 x 48 cm

Klankprincipe:
Binnen de klankkast worden de snaartrillingen naar onderen gebracht en akoestisch versterkt. Het achterblad bestaat uit drie
delen die kunnen bewegen, zodat er verschillende klankruimten kunnen ontstaan. Deze vormen de klinkerklanken.

Woordklanken: ‘A– E – I – O – Oe’

________________________________________________

 

Klinker lier voorLier voor klinkerklankenKLINLRSA

Chromatisch, 32 bronzen snaren.
Bovenblad: esdoornhout
Achterbladen (2) : beukenhout
Ring: essenhout
Brug: eikenhout

65 x 45 cm

Klankprincipe:
Binnen de klankkast die naar boven opent, kan het onderste deel van het bovenblad vrij trillen, waardoor de klank naar onderen wordt gebracht. Door de achterbladen te bewegen met de haak die met een band om de onderarm kan worden bevestigd, kan het achterblad de innerlijke klankruimte veranderen, waardoor verschillende klinkers als basale toonruimte kunnen ontstaan.

Woordklanken: ‘A – E – I – O – Oe’

 

Cello en lier zijn gemaakt naar de klankbeelden van de planeetsferen

___________________________________________________________

 

Digital Camera

Harp, chromatisch

2 octaven, 24 snaren

Berken triplex

Hals: Vurenhout

Snarenhouder: Esdoorn

 

 

 

 


 

Prijzen:

Lier, diatoon, 15 snaren € 750

Lier, chromatisch, 2 octaven € 1200

Lier, chromatisch, 2½ octaven € 1550

Lier, chromatisch, 3½ octaven € 1950
(Elke grootte mogelijk tot 4½ octaven)

Viool(in elke maat) vanaf € 1100

Cello vanaf € 1650

Gitaar vanaf € 1400

Harp, chromatisch, 2 octaven € 450

Harp, chromatisch, 2 1/2 octaven € 500

Klankbeeld naar de persoonsnaam vanaf € 900

Alle instrumenten kunnen geleverd worden met een op maat gemaakte houten koffer, en houten standaard.

Houten koffer voor lier vanaf € 85
Houten koffer voor gitaar, cello € 110
Houten standaard vanaf € 100

Inclusief drie maanden garantie. Leasen mogelijk.

 Prijzen per Oktober 2018. 

Prijzen inclusief 6 % BTW. Verzendkosten niet meegerekend. 

Bij een instrument naar persoonlijke snit wordt uitgegaan van een persoonlijke horoscoop. Na een gesprek wordt er een specifiek bouwplan voorgesteld, een tekening gemaakt, en bij toezegging wordt de bouw gestart. Gelieve van tevoren te betalen.
Een horoscoopduiding naar astrosofische inzichten is niet verplicht, maar kan behulpzaam zijn voor verdere ontwikkeling en dialoog. Er kan ook een horoscoop in klank en ritme worden gemaakt. Zie boven.

Voor instrumenten in voorraad, zie onze winkel.

___________________________________________________________________________

OVER DE BOUWER

 

MtRiBOUWERDigital Camera

Nicolaas Marius de Jong, schrijver, componist, beeldhouwer, landschapsgenezer en astrosoof, is gekomen tot de bouw van muziekinstrumenten na een zoektocht naar de zin in en achter het levende; eerst via de wetenschappelijke benaderingswijze in de biologie, waar hij echter het leven gedood zag en opgesneden in kleine stukjes. Later, geleid door zijn eigen innerlijke ervaringen in de natuur, in hemzelf en in menselijke ontmoetingen, heft hij zich toegelegd op de waarneming van levensprocessen in de natuur en hemzelf, waaruit hij een objectieve methode van waarneming ontwikkelde die begint met samenzang van de levensprocessen. Dit in overeenstemming met de derde stap van de goetheanistische fenomenologie; daar waar de innerlijke leiding beleefd kan worden in het scheppende proces dat de basis vormt voor de verschijnselen. In de astrologie vond hij de kosmische krachten en werkingen achter het leven terug in statische beelden. Met de hulp van Anthroposofie heeft hij deze kosmische werktuigen stap voor stap toepasbaar gemaakt via beeldentaal, muzikale werkingen (binnen de vier menselijke lichamelijkheden) en plastische vormkrachten. Hiertoe heeft hij de astrologie op een anthroposofische wijze toegankelijk gemaakt voor het moderne bewustzijn; hij noemt dit astrosofie. Deze uitwerkingen, ervaringen en scholingsmethoden om te ervaren heft hij enerzijds neergeschreven in meer theoretische boeken, anderzijds werkt hij deze uit in muziektheaterspelen, waarin spelers en toeschouwers innerlijke kunnen bewegen en doen met de kosmische krachten die erachter liggen. Op deze wijze kunnen zij deze gebruiken als zelfonderzoek alsook in de natuurlijke gebieden. Hij geeft cursussen en workshops om in contact met de natuurwezens achter de verschijnselen te treden, en deze te helpen genezen binnen etherische landschappen, wanneer dat wordt gevraagd.
De ontwikkelde scholingsmethoden in de levenswereld behelzen ook de vierde stap van de fenomenologie, waarin de zin als een wilsgebaar binnen zichzelf, binnen andere wezens en achter verschijnselen kan worden waargenomen. Hij werkt dit uit in boetseren en in beeldhouwen.
Voor zijn compositorische werk, en door vragen uit zijn omgeving, heeft hij zich toegelegd op de bouw van instrumenten dat uitgaat van het beginsel van de kosmische klanken die de mens samengenzongen hebben vanuit de sterrewerelden, en die nu verstild zijn voor onze oren die op de fysieke wereld gericht geworden zijn. Hij tracht deze weer tot klinken te brengen door de gebaren of de dierenriemsterrenbeelden als basis voor de constructie van de instrumenten aan te wenden. Hij gebruikt de instrumenten in zijn eigen astrosofische onderzoek alsook bij landschapsgenezing, in muziektherapie en in scholing. Vele stappen van ontwikkeling zijn vergezeld gegaan van een vraag van iemand en de erop volgende interactie.

Terug naar boven