FAQ

Veelgestelde vragen:

Algemeen:

-hoe weet ik waar ik sta in mijn ontwikkeling?

Hier helpt het om jezelf een aantal vragen te stellen, en jezelf een cijfer te geven van 0 (zeer slecht tot 10 (zeer goed):

 • Kun je al of niet afstand doen van de dagelijkse gebeurtenissen? (innerlijk levens/maansproces)
 • Hoe neem jij je plek in binnen het sociale? Voel je je al of niet eenzaam en verloren als je onder de mensen bent, of in een stad loopt?(long/Mercurius proces)
 • Hoe voel je je naar anderen toe, en in levensgebeurtenissen? (nier/Venus proces)
 • Kun je jezelf als een individu beleven: in je denken; in je beslissingen; in je gevoel; in je handelen en plaats in de wereld? (hart/zonneproces)
 • Hoe goed kun je ruimte scheppen voor jezelf en je eigen initiatieven? (gal/Mars proces)
 • Hoe lukt het je om je ideeën en initiatieven in je leven uit te werken? Ben je bitter, boos, of juist blij in het uitwerken van wat er in je leeft? (lever/Jupiter proces)
 • Hoe is de verhouding tussen je plichtsbesef en de idealen die je uit wilt werken? (milt/Saturnus proces)
 • Als je iets hebt waargenomen, in hoeverre kun je dit maken tot een begrip, een abstractie, een voorstelling, innerlijk beeld met al of niet groter verband? (hypofyse/derde oog i.v.m. Uranus)
 • Hoe goed kun jij je inleven in een ander, of een groep mensen, en het proces waar die zich in bevinden? Kun je hierin al of geen sturing geven vanuit je compassie?(epifyse, thymus- en hartchakra i.v.m. inspiratie, Neptunus)
 • Hoe goed is jouw intuïtie; voor je eigen impulsen, voor anderen en voor het inschatten van situaties? (bijnieren en hypofyse i.v.m. Pluto)

Je kunt deze cijfergeef methode op verschillende situaties en gebeurtenissen loslaten, en dan zien waar je jezelf nog zou kunnen verbeteren.

-wat kan ik praktisch in mijn leven doen met een Jaspis opleiding?

Onze opleidingen zijn erop gericht dat je jezelf innerlijk leert kennen in hoe de werkingen van je organen en chakra’s zich spiegelen in je ziel in hoe je denkt, voelt en handelt. Hierdoor leer je jezelf van binnen en van buiten kennen, en kunt ook jezelf bevrijden van dwangmatige denkbeelden en bedrukkende gevoelens en stemmingen. Dit doordat je je handelingen doelgerichter kunt maken. Hierdoor ontwikkelen ook je chakra’s en de fijnere zielskwaliteiten die je ermee opbouwt. En hierdoor leer je stap voor stap hoe je de hogere geestesvermogen van helder zien, helder voelen en inspiratie sturen, en intuïtief handelen in jezelf herkent en ook kunt ontwikkelen. Je kunt de idealen waarvoor je op aarde bent gekomen, makkelijker herkennen en uitwerken. Dit wanneer je je met je hogere chakra zintuigen naar buiten keert. Daar kun je energetisch leren werken met mensen, binnen groepen en organisaties, en ook binnen energetische landschappen. Met het ontwikkelen van je hogere vaardigheden, kun je dus ook in je werk een breder scala van mogelijkheden aanwenden. Je leert het scheppende in jezelf wakker roepen en beter kennen. De ervaring leert dat mensen gelukkiger worden van een opleiding innerlijke ontwikkeling. Zie ook onze testimonials.

Als vakrichting kun je muziektherapeut worden, en ook landschapswerker. Al naar gelang je jezelf wilt specialiseren. Maar ook kun je onze opleidingen gebruiken om jezelf als kunstenaar en ook wetenschapper te verdiepen met de geestelijke werkingen die er vanuit de kosmos naar ons toe werken.

-welke vaardigheden kan ik ontwikkelen bij een Jaspis opleiding?

Je leert je orgaanwerkingen en hun effecten op je ziel kennen. Dat geeft je vaardigheden in het sociale en op je werk om beter keuzes van denken, gevoel en handelingen te kunnen nemen. En al doende, verfijn je jezelf in je uitdrukkingen. Dat helpt je de bladen van je chakra’s te ontwikkelen, en daarmee je hogere geestelijke vaardigheden van helder zien, helder voelen en ook sturen, en van intuïtief handelen om het goede in elke situatie te helpen verwezenlijken. Hierbij kun je eigen zielsconflicten gericht in de ogen leren zien en ook omvormen in jezelf, zodat je er niet zozeer onder blijft lijden (en met jou je omgeving), maar dat je vanuit inzicht en invoelen, een positiever wending in je leven kunt maken, door je niet herhaaldelijk aan je eigen tekortkomingen te blijven stoten.

-hoe ver staat innerlijke ontwikkeling af van mijn dagelijkse leven en werk?

Dit is een vraag die je alleen zelf het beste kunt beantwoorden. Het heeft ermee te maken in hoeverre je je leven, ofwel meerdere aspecten van je leven, al of niet bewust wilt leiden. Het gevolg kan zijn dat je rond blijft draaien in conflictueuze situaties. Of dat je neigt te vluchten voor je eigen gevoeligheid en innerlijke waarnemingen. Mijns inziens kun je die beter in de ogen leren zien en zo gebruiken op een positieve manier. Dat kan je leven inwerk alleen maar innerlijk verrijken. En waarschijnlijk ook uiterlijk. Omgekeerd, kun je jezelf ook de luxe gunnen om met jezelf aan de slag te gaan en je innerlijk verder te ontwikkelen, ongeacht de uiterlijke omstandigheden waarin jij je hebt gehuld. Dan kun je je plaats ook duidelijker voor ogen krijgen, en zo nodig een wending ten positieve nemen.

 

Over astrosofie:

-wat is het verschil tussen astrologie, astronomie en astrosofie?

Astrologie kun je met een gerust hart de oudste wetenschap noemen die we als mensen hebben beoefend, aangezien de oude menselijke bouwwerken allemaal zijn gericht op punten en sterren aan de hemel die belangrijk bleken te zijn voor onze verre voorouders. Het wil gebeurtenissen op aarde verklaren uit de bewegingen en standen van de hemellichamen.

Astronomie was aanvankelijk het waarnemen van de sterren en planeten ten opzichte van de aarde, op grond waarvan je dan in de tijd vooruit kon rekenen hoe deze lichamen door zouden bewegen. Maar dit is in de laatste paar honderd jaar een eigen leven gaan leiden en een aparte tak van wetenschap geworden. Hierbij hoort een vrij materialistische levensvisie, die door de wetmatigheden die op aarde zijn waargenomen (zoals de snelheid van het licht en andere straling) op de hemel te projecteren. Waardoor afstanden en dus ook de ruimte tussen de hemellichamen kon worden berekend. De astronomie heeft grote twijfels over de waarde van astrologische voorspellingen. Hoewel in de laatste decennia met de ontwikkeling van quantum natuurkunde en de extrapolatie daarvan op de hemel, die kloof wat heeft verkleind. Die rekent namelijk met vier parameters, en een ervan is de waarnemer. Wij dus.

Astrosofie neemt neemt zowel de astrologie als de astronomie serieus, en plaatst de hierbinnen verkregen kennis in verbinding met geestelijke waarnemingen via de genoemde te ontwikkelen innerlijke vermogens van helder zien, helder voelen en intuïtie. Hierdoor krijg je een innerlijk te beleven en dus toetsbaar samenstel van werkingen, waarmee je jezelf en ook anderen kunt leren kennen, en er ook mee werken. Zeker als je deze werkingen verbindt met muziek (astrofonie) en boetseren (astrognomie) krijg je direct handvatten om aan jezelf en ook anderen te kunnen werken. De leer omtrent de sterrenwerkingen, dus astrologie, wordt op deze wijze uitgebreid tot astrosofie, wat betekent ‘liefde voor de wijsheid van de sterren’.

-hoe kan de astrologie mij helpen bij mijn innerlijke ontwikkeling?

Een horoscoopduiding geeft je het karmische pad aan dat je bij je geboorte hebt genomen. Dat vindt zijn weerslag in de werkingen van je organen en hun verhoudingen onderling. Daarin tonen zich je zielskwaliteiten en ook je innerlijke conflicten, die zich af zullen spelen in de levensgebieden (aangegeven door de huizen) die jij zinvol hebt gevonden om aan te werken. Die geven dus ook je interessen aan. Een horoscoopduiding helpt je herinneren waarvoor je hebt gekozen in dit leven op grond van je karma. Wanneer je de standen van je horoscoop daarnaast nog in muziek kunt beleven, en met gerichte vragen uitbesteden wat deze in je ziel teweeg brengt, dan heb je handvatten om jezelf verder te helpen bij je ontwikkeling: niet alleen cognitief (de horoscoopduiding), maar ook door beleving en bewustwording in je gevoel en handelen.

-wat vertelt mij een geboortehoroscoop?

Zie het antwoord op de vorige vraag. Je kunt ook gerichte vragen stellen, en daarnaar de horoscoopduiding laten interpreteren.  Dan krijg je nog duidelijker handvatten voor je eigen problematiek en de mogelijkheden tot innerlijke ontwikkeling. Als je vervolgens de verdieping ingaat door de horoscoop ook te laten duiden voor de werkingen van de sterrenbeelden (buiten de dierenriem), dan kg je een nog helderder beeld van de idealen waarvoor jij hebt gekozen om door hun verwezenlijking, een innerlijke ontwikkeling te gaan.

-kan ik mijn eigen horoscoop leren duiden door een Jaspis opleiding?

Ja: de opleidingen Innerlijke Ontwikkeling en Landschapsheling en met name ‘Muziektherapie vanuit de Horoscoop’ geven je de handvatten hiertoe. Verder bevatten de boeken ‘Karmische Astrosofie’, Werken met de Ritmen en Harmonieën van de Planeetsferen’ en ‘Een Filosofie van Liefde’ duidelijke aanwijzingen om met een horoscoop en ook de sterrenbeelden hierbinnen je eigen geboortekaart te kunnen duiden. De drie in deze boeken opgenomen sterrenkaarten vanuit de dierenriem zijn een handige hulp om de sterrenbeelden als je idealen te kunnen herkennen.

-hoe kan ik me in mijn dagelijkse leven dieper verbinden met de werkingen van sterren en planeten?

Een goede ingang hiertoe vormen de ‘Weekdag Oefeningen‘. Dat is een boekje met teksten naar de voor elke weekdag prominente organen, muziekaanwijzingen en ook een DVD van video’s en muziek waarin de gebaren van de organen op basis van muziek en ook de relevante sterrenbeeld gebaren worden voorgedaan. Als je dit ‘s ochtends doet, stem je je af op de planeetkracht die voor die dag belangrijk zijn. En zo groei je binnen in een versterkt gevoel voor hun werkingen, door de week, maar ook binnen jezelf.

Ook de Gebaren van de Sterrenbeelden als Idealen helpen je verbinden met de werkingen van de sterrenbeelden. Hiervan is een boekje met inleidingen te krijgen, en ook is er een box met CD’s en DVD’s van muziek en video’s van de gebaren van de sterrenbeelden.

 

Over de Rune instrumenten:

-welk Rune instrument past het beste bij mij?

Je kiest vooral dat instrument waar je gevoel naar uitgaat. Veelal kiezen de kopers in spé twee of drie instrumenten uit die ze aanspreken, en kiezen daartussen. Bekijk je de geboortehoroscoop, dan is het dierenriemteken waarop die instrumenten zijn gebaseerd meestal de Ascendant, de stand van de zon of maan in teken, ofwel het teken waarin de over de Ascendant heersende planeet staat. Die liggen je dan het dichtste bij en spreken je daarom aan. Daar kun je voor kiezen. Ook kun je kiezen voor een instrument dat heeft te maken met het teken van je noordelijke maanknoop. Dan werk je jezelf toe naar je levensdoelen. Maar de basis blijft jouw eigen gevoel.

Je kunt ook kiezen om speciaal een op jouw wensen toegespitst instrument te laten bouwen. Daartoe kies je een tot drie instrumenten uit die jou het meeste aanspreken. Wij maken dan eerst een bouwtekening en leggen deze aan je voor. Wanneer je ermee instemt (of na overleg en verandering van dit basisconcept), gaan we aan de slag met bouwen. Ook hierna blijven we in overleg, en kunnen het instrument aanpassen aan je wensen.

-hoe leer ik spelen op een Rune instrument?

Onze lieren zijn gestemd als een piano, dat wil zeggen dat de snaren die naar voren liggen, overeenkomen met de witte toetsen van de piano, en de snaren die naar achteren liggen, met de zwarte pianotoetsen (dus de halftonen, kruis en mol). Je kunt er dus tonaal op spelen en wel in iedere toonaard die we kennen. Je kunt ervoor kiezen om alleen te improviseren op het instrument, en at geeft al een god gevoel, als ontspanning of als meditatie. Zo ontwikkel je je eigen stijl. Wil je er les op krijgen, dan kun je bij verschillende antroposofisch geschoolde muziektherapeuten hier onderricht in krijgen.

 

Over het vinden van de juiste achtergrond informatie:

-hoe vind ik het juiste boek als inleiding tot de astrosofie?

Goede inleidingen in de astrologie zijn :

 • Het gratis boekje ‘Astrosofie en de Graal’, een bloemlezing uit ons astrofische werk
 • Esoterisch Christendom tot Heden‘. Hierin vind je enige basale oefeningen en ook de plek van de astrologie in het cultuurlandschap van spiritualiteit in Europa tot aan het heden.
 • Bewustzijn in het Hart‘. Dit boekje met mooie orgaanpeuken en tekeningen helpt je op weg om je vanuit de astrologie de weg naar het hartbewustzijn te aten vinden. Het geeft ook enige uitwerkingen in de samenleving als organisch geleed geheel.

Maar belangrijk blijft je eigen interesseniveau. Voor de natuurwezens vanuit de astrologie kun je terecht bij het boekje ‘Werken met Elementwezens‘. Als je je in de wetenschap vanuit de astrosofie wilt verdiepen is er het boek ‘Wetenschap Anders‘, waarin voor elke tak van wetenschap wordt aangegeven hoe je die organisch vanuit jezelf en de sterrenwijsheid kunt uitwerken. Het boek ‘Karmische Astrosofie‘ is een werkboek bij uitstek om praktisch met de astronomische methoden te kunnen werken. Het boek ‘Een Filosofie van Liefde‘ gaat dieper in op de consequenties vanuit het denken met en vanuit de sterrenwijsheid, en leidt je uiteindelijk naar de sterrenbeelden als idealen die je met je mee kunt nemen.

Daarnaast zijn onze muziek-theaterspelen heel goede ingangen om de astrologie en astrosofie op een kunstzinnige wijze te beleven.

-welke weg van ontwikkeling raadt u mij aan op grond van het aanbod?

Vanuit het lijstje bij de eerste vraag kun je ongeveer nagaan waar je je leemtes hebt. Je kunt het doe het zelf traject ingaan, met enige begeleiding, of een op jouw maat toegesneden opleiding volgen. De opleiding ‘Innerlijke Ontwikkeling en Landschapsheling’ is zeer uitgebreid en basaal, die raden we iedereen aan die innerlijke zelfzorg wil plegen. Meer toegespitst zijn de opleiding ‘Werken met Elementwezens en Landschapsheling’ voor energetisch landschapswerk; en ‘Muziektherapie vanuit de Horoscoop’ als je meer met muziek en astrologie wilt gaan werken.

Kortom, uw persoonlijke voorkeuren zijn belangrijker dan een pasklare handleiding voor innerlijke ontplooiing. Het boek ‘Zelfrealisatie’ geeft echter een volledig spectrum voor als u met zichzelf aan de slag wilt gaan.