Over ons

Over de Werkplaats


DRune-Werkplaats is een bundeling van activiteiten waarin de werelden van het leven, de ziel en de geest en de daarin werkzame krachten en uitwerkingen worden onderzocht en praktisch uitgewerkt. Dit gebeurt op basis van de methoden van klank- en vormfenomenologie.
Uitgangspunt is de astrosofie, een vorm van sterrenwijsheid die zich grondt in astrologische en astronomische inzichten welke zijn verbonden met de kennis en ervaringsleer vanuit de antroposofie. Dit betreft de vier lichamen van de mens, te weten die van de geest, de ziel, het levenslichaam van vormkrachten, en het fysieke lichaam. En ook hun verbinding met de vier elementen en natuurrijken. De werkingen van sterren en planeten zijn op ervaringswijze, met name door muziek en beweging, toegepast binnen de mens, door inleving en waarneming. Dat geeft mogelijkheden om hogere zintuigen te ontwikkelen voor de werelden achter het fysieke, en daarmee ook werkzame principes voor het dagelijkse leven te kunnen vormen. Onze oefenmethodes gaan via het kunstzinnige spelen met elementen en krachten, waarbij men door de ziel heen tracht waar te nemen wat de werkingen zijn.

De werkplaats heeft uit deze werkmethoden een aantal producten ontwikkeld die werkzaam en toepasbaar zijn in het dagelijkse leven, en waaraan je jezelf innerlijk kunt ontplooien.

   Adres :

   Persoonshaven 402

  3071 CL  Rotterdam-zuid , NL

   Tel. +31- (0)6 – 40 22 87 69

 

Over de initiatiefnemer

Nicolaas-de-JongNicolaas M. de Jong (geb. 1956 te Rotterdam) heeft tijdens en na zijn studie in de biologie (kandidaatsniveau 1980) een aantal geestelijke ervaringen gehad, waarvan de belangrijkste was die van de etherische Christus, werkend door de wolken heen. Dat was een beleving in boven-tonale klanken, en organische vormen met complementaire kleuren. Hierdoor heeft hij zich toegelegd op het fenomenologisch onderzoeken van de levensprocessen in mens en natuur. Via astrologie en antroposofie is hij gekomen tot een eigen vorm van astrosofie, d.w.z. sterrenwijsheid, waarmee hij de menselijke wezensdelen, zielekwaliteiten en de hoofdlijnen van zijn karma uit de horoscoop kan duiden. Ook heeft hij hieruit muzikale wetmatigheden gedestilleerd die de horoscoop tot klinken kunnen brengen, waardoor mogelijkheden tot innerlijk onderzoek in mens en natuur ontstaan. Dit noemt hij de astrofonie. Middels boetseren heeft hij methoden ontwikkeld om dat wat in mens en natuur als wilskiemen leeft, in het bewustzijn te heffen. Dit noemt hij astrognomie, daar het om werkingen van sterren en planeten gaat die op aarde in de levenswereld actief vormend zijn. Een van de uitwerkingen hiervan is landschapsgenezing via de elementwezens. Zijn bevindingen schrijft hij uit in muziek-theaterspelen, in rituelen, in artikelen en theoretische verhandelingen (uitgegeven bij Rune-boeken, bij zijn tijdschriften Bruisvat en Sampo, en enige buitenlandse tijdschriften). Hij ontwikkelt beelden en instrumenten op basis van de sterrenwerkingen. Hij geeft scholing (Jaspis) op inspiratief en intuïtief niveau in binnen- en buitenland. Daarnaast leidt hij de muziek-theatergroep LaukaR Unja, en zingt solo in voorstellingen en op geschonden landschapsplaatsen.

Van Januari – Augustus 2011 heeft hij het kernpunt van zijn activiteiten verlegd naar De Wereldwerf, in Olen, België. Daar bouwde hij mee aan een dubbele kinderopvang en een therapeuticum op antroposofische grondslag. Daarnaast was hij de voortrekker van de therapeutenkring Uriël en het opleidingscentrum Inanna, die beide in deze gebouwen zullen werken. De opening aldaar is op 12 Juni 2011. Nu geeft hij er opleidingen innerlijke ontwikkeling en coachen vanuit Jaspis.

Hij werkt zelfstandig vanuit zijn huis in Rotterdan-Feyenoord,, en op lokatie.

Medewerkers

Cisca-van-der-StraatenCisca van der Straaten – Docent Beweging voor 55+, Cranio-Sacraal therapeut; docent en therapeut Stem- en BewegingsIntegratie; docent Beweging voor 55+, Cranio-Sacraal therapeut; landschapsgenezer.

Verbindt het innerlijk klank- en ritmewerk vanuit orgaanbewustzijn van Jaspis met Stem- en Bewegingsintegratie methoden volgens Patricia Bardi.

Zingt, speelt dwarsfluit en danst in muziektheatergroep LaukaR Unja.

Info: +31 – 626 174 955, www.lastrata.nl

MarionMarion Groenendal is hypnotherapeut, leraar Quantum Touch®, Healing Tao, Reiki master en landschapsgenezer.

Ze geeft o.a. cursussen Werken met de innerlijke levensstromen; Hierin geeft Marion handvatten aan vanuit de door haar gehanteerde disciplines. Aan bod komen de innerlijke grote en kleine kosmische energie-omlopen vanuit de Healing Tao en zelfhelingsoefeningen vanuit de Quantum Touch. Er wordt hierbij ook geoefend op onszelf en aan elkaar;

Ook de basiscursus Quantum Touch® 1 om te leren omgaan met het zelfhelend vermogen, de eigen helende kracht te ontdekken en ermee te werken. De toegankelijke (Quantum Touch) helingcursussen kunnen een brug zijn naar de diepere kennis die de antroposofie te bieden heeft. Als mensen in contact komen met hun eigen zelfhelende vermogen kunnen er vragen ontstaan naar diepere kennis.

In haar natuurgeneeskundige praktijk werkt ze met de muziek- en boetseermethoden van Jaspis. Ze is mededocent van de opleiding ‘Innerlijke Ontwikkeling en Landschapsheling’. En samen met Nicolaas begeleidt ze de orgaandagen.

Zingt en acteert in muziektheatergroep LaukaR Unja.

Info: +31 – 622 291 835,  www.healingworkz.nl ; www.hypnoworkz.nl