Sieraden en talismans

Sieraden als talismans

vanuit de sterrenbeelden als werkzame krachten

Voor amuletten, zie onder.

De sterrenbeelden, binnen en buiten de dierenriem, vertegenwoordigen elk een groep engelwezens die een idee van het Goddelijk plan uitwerken. Zij werken als groep ook vormend naar de aarde en mensen toe, en hebben elk met een onderdeel van ons lichaam te maken; als zodanig zijn zij ook te duiden. Daarnaast hebben zij als een te verwezenlijken idee van het Goddelijke plan ook een sterk toekomstgericht aspect, namelijk die van ontwikkeling; zij vertegenwoordigen de idealen die wij willen verwezenlijken om zelf tot ontwikkeling te komen en dit Goddelijke plan met en door ons heen daarbij te kunnen verwezenlijken.
De vormgebaren van de sterrenbeelden zoals zij aan de hemel staan, vertellen ons wat zij op aarde teweeg kunnen brengen. Deze inlevend navoltrekken geeft door het doen inzicht in hun werkingen. Dit is in de Rune-Werkplaats als onderzoeksproject uitgewerkt. De beelden, waarvan de meeste nog in ontwikkeling zijn, geven een inleefbaar inzicht in hun diepe wilswerkingen.
De sieraden, hangers in goud en zilver die naar aanleiding van deze sterrenbeeld-beelden zijn ontworpen, gebaren voor in het fysieke wat wij innerlijk met ziele en levenslichaam moeten voltrekken om hun werkingen te kunnen verwezenlijken in en door ons heen. De werking van de sieraden die tot nog toe op deze basis zijn ontworpen, hebben elk een bewustzijns- en wilskrachtrichtende tendens, wat de drager na kortere of langere tijd zal merken.

De sieraden worden ontworpen door Nicolaas M. de Jong en vervaardigd door Birgit Tiller, schilder en goudsmid. De onderstaande sieraden, beginnend met de Zwaan, zijn ook door Nicolaas zelf gemaakt.

 

Sterrenbeeld-sieraad Orion

Orion1 Orion2

In de middenruimte komen de vier elementwerkingen vanuit de hoeken naar binnen en vormen een vrije ruimte, waarin het vijfde element, de kwintessens, zich kan vormen. Het is aan de drager zelf om dit als gebaren mee te doen en zelf zijn quintessens te vormen. Dat is bewuste warmte, dus liefde.

Orion wordt de hemelse strijder genoemd. Ook wordt hij in verband gebracht met Christus die sinds de dood en opstanding heer van de aarde, en daarmee van de levenswereld is geworden. Hij staat onder de dierenriem en onder de Melkweg, dat is de kosmische levensstroom. Het duidt op het gaan van een inwijding in de levenswerelden van vormkrachten, die achter de vier elementen aarde, water, lucht en vuur staan.

Zilver: € 295, –           Goud: € 1050, –


_______________________________________________

 

Adelaar, zilver

SRAQUIL7   SRAQUIL4SRAQUIL4

Hierin komen de vier elementwerkingen samen in het midden en vormen een sterk bewustzijnspunt. De Adelaar staat voor de tegenwoordigheid van geest die je dient te ontwikkelen wanneer je je intuïtieve vermogens ontwikkelt, ook wel de geestmens genoemd. Het geeft een alerte houding die je elk moment intensief doet beleven.

Zilver € 295, –              Goud € 1100, –


_______________________________________________

 

Dolfijn, zilver

Dolfijn1 Dolfijn2

Het vloeiende gebaar van het sieraad wordt gestuurd vanuit de kleine centrale beweging, die als het ik de ziel stuurt (dat is de leegte er omheen), welke dan weer het levenslichaam aanstuurt (dat is het algehele inhullende gebaar van het sieraad). Dit is overeenkomstig de geestelijke vaardigheid van inspiratie. Die oefenen we wanneer we met de geest, ons ‘ik’, in de ziel onderduiken en van hieruit de levensprocessen in en om ons heen sturen. Het sterrenbeeld Dolfijn is het oerbeeld voor onze inspiratieve ofwel levensgeest kwaliteiten.

De hanger wordt veelal als zacht en meebewegend ervaren. Het biedt steun wanneer je moeilijke beslissingen dient te maken, en er ook naar handelen moet.

Zilver: € 295, –            Goud: € 1150, –

_______________________________________________

 

Slangentemmer, Ophiochus, zilver

slangentemmer voor   slangentemmer achter

De slangentemmer vertegenwoordigt de mens zoals die bedoeld is te worden wanneer hij de vaardigheden van helderziend (imaginatie), helder voelen en horen (de inspiratie) en van helder willen (de intuïtie) heeft ontwikkeld. We zijn dan in bewustzijn en vaardigheden opgeklommen tot Tijdgeest en hebben onze scheppende vaardigheden ontwikkeld. Dan duwen we de Schorpioen weg uit de dierenriem, en vormen er zelf een. De Slangentemmer wordt het 13e dierenriem sterrenbeeld genoemd. Bijzonder is dat hij de slang (van levenskrachten, driften en begeerten) niet doodt, maar temt, en zo meester wordt van de krachten op de aarde.

De Slangentemmer als hanger roept deze hoge vaardigheden wakker in de drager, als een voorbeeld dat hij of zij kan volgen. Het is een sterk werkzaam sieraad, dat je beter niet altijd om kunt hebben, maar juist op momenten dat er veel van je vaardigheden wordt gevraagd. Dan geeft het kracht en steun.

Zilver: € 350, –            Goud: € 1250, –

 

xxx Voor de hierboven vermelde sterrenbeeld sieraden is de besteltijd ongeveer twee maanden.


_______________________________________________

 

Zwaan, zilver

Zwaan sieraad voor     Zwaansieraad achter

Het sterrenbeeld heeft te maken met het erkennen van de geest/ik-kracht die je als mens helpt om op te richten.

De hanger geeft steun wanneer je je niet zo krachtig in je ik ervaart en ermee dient te leren omgaan. Vooral in mensen incarnerende natuurwezens dienen deze kracht te ontwkkelen. Voor hen kan deze hanger een belangrijk hulpmiddel zijn. Ook jongeren die moeite hebben met de overgang tot volwassene kunnen steun en hulp krijgen van deze hanger.

Zilver: € 295, –            Bestel            Goud: € 1125, –             Bestel


_______________________________________________

Draak, zilver

Draak 5 Draak 4 Draak 7

De Draak heeft met onze incarnatie tot in het fysieke lichaam te maken, rond de ruggengraat. Het zijn de drie tegenwerkende machten Lucifer/de duivel, Ahriman/de satan en Sorat/de antichrist die dit hebben veroorzaakt. De kop van de Draak vervormt de werkelijkheid, zodat we ontvankelijk zijn voor suggesties die ons afleiden, vanuit de zelfzucht; de staart van de Draak werkt splitsend, zodat de asura’s tussen ons en onze gedachten in kunnen komen; en het middendeel van de Draak werkt verdichtend vanuit de hebzucht, zo van het levensgebied tot in het fysieke drijvend, zodat we tot binnen het skelet incarneren. Door deze drie tegenwerkende krachten te leren weerstaan, kunnen we als mens en later als engel opstaan en groeien (de oprichting van het ruggenmerg), vanuit de gouden schat die de Draak als belofte voor groei aan ons voorhoudt. Daartoe helpt je de Draak-talisman.

Zilver: € 295, –          Bestel            Goud: € 1125, –         Bestel


_______________________________________________

 

Boogschutter, zilver

Boogschutter - 4      Boogschutter - 2

Dierenriem sterrenbeeld Boogschutter heeft een uit- en opstrevende kracht vanuit een centraal vierkant, dat het krachtcentrum is. De werking is bekrachtigend en enthousiasmerend vanuit de borst, daarnaast helderheid gevend in de handeling.

Zilver € 295, –       Bestel            Goud € 1125, –       Bestel

 

_______________________________________________

 

Centaur, zilver

Centaurhanger 1Centaurhanger 1Centaurhanger 3Centaurhanger 1       Centaurhanger 2
De Centaur helpt om de levens- c.q. libidokrachten te sublimeren en richten met het bewustzijn. Net zoals de centauren half mens – half paard waren en hun driftmatige natuur in wijsheid dienden om te zetten.

Zilver: € 295, –       Bestel            Goud: € 1125, –       Bestel

_______________________________________________

 

Zuiderkruis, zilver

Zuiderkruis voor     Zuiderkruis hanger rechtsachter

 

Het Zuiderkruis kan je helpen om helder te worden van je vaste karmische patronen waardoor je ergens in blijft hangen, met de mogelijkheis het anders te gaan doen en je van overtollig karma te bevrijden.

Zilver: € 295, –       Bestel            Goud: € 1125, –      Bestel

_______________________________________________

 

Wolf, zilver

Wolf linksvoor     Wolf rechtszij

De Wolf heeft te maken met de mogelijkheid om uit chaos nieuwe impulsen en wegen te vinden, en als zodanig kan hij als je innerlijke leraar fungeren.

Zilver: € 295, –        Bestel            Goud: € 1125, –        Bestel

 

Centaurhanger 1

U kunt van elk gewenst sterrenbeeld een sieraad bestellen. Ontwerp in overleg.

_______________________________________________


Overige sieraden/talismannen:

 

Vril-ya

 Vril-ya voor   Vril-ya achter

De vril-ya mensen wonen in de aarde en zijn niet dichter geïncarneerd dan in de luchtfase. Zij werken van onderen af wanneer wij landschapsheling bedrijven, en werken dan samen. Zij willen helpen om de vrije energieën op aarde te gaan ontwikkelen en benutten, en wachten eigenlijk op ons werk aan de aarde. Deze hanger helpt bewust een verbinding met hen te maken.

Zilver € 295, –         Bestel                      Goud € 1125, –         Bestel


_______________________________________________

 

Elfensleutel

Elfensleutel voor

Deze hanger helpt je met het rijk van de elfen te verbinden. Daardoor kun je ze makkelijker waarnemen en met hen communiceren. Bij werken in de aarde kunnen zij je helpen er de weg makkelijker te vinden en met de aardewezens in contact te treden. Zij zelf leven in de lucht en het licht, maar hebben ook een diepe verbinding met de aarde.

Zilver € 295, –       Bestel            Goud € 1125, –       Bestel


_______________________________________________

 

Vertrouwen in het gaan door de Duisternis, zilver

Vertrouwen in de Duisternis - 1    Vertrouwen in de Duisternis - 2

Deze hanger helpt je om kracht te vinden in het gaan van de weg door de duisternis, en je te bekrachtigen in je waarnemingen en intuïties.

Zilver € 295, –             Goud € 1125, –

_________________________________________________

 

KOSTEN SIERADEN (inclusief 6 % BTW) :

Nieuw model :

zilver € 420

goud € 1275

 

Herhalingsopdracht:

zilver vanaf € 295

goud vanaf € 1125

 

Prijzen per April 2018

U kunt sieraden bestellen door het bedrag inclusief € 7, 50 verzendkosten per sieraad over te maken op girono. NL60 INGB 0009 2765 05 van Rune-werkplaats te Baarle Nassau onder vermelding van de naam. Het wordt u dan zo spoedig mogelijk toegestuurd. Voor Europazendingen: prijzen + € 10, -. Internationale boekingen via ING bank Nederland, IBAN: NL60 INGB 0009 2765 05, BIC: INGBNL2A. De sieradenprijs is inclusief 6 % BTW.

 


 

Amuletten

Deze hebben een sterke werking door de vormgebaren en daarmee de levenskrachten die ze in de drager ervan helpen te richten.

Zij worden op bestelling gemaakt, na overleg.

Amulet Vertrouwen

Amulet ‘Vertrouwen in het gaan door de Duisternis’

Afmetingen 23 x 13 cm.

 

Prijzen : vanaf € 250.

Voor overleg tel. 0031-640228769 0f email runewerkpaats@gmail.com.