Muziek + methoden

Mens en Muziek

Zie hier een inleidende youtube video over onze muziekmethode

Als het ons lukt om onze innerlijke processen in muziek te beleven, kunnen we veel over onszelf en wat er in onze ziel leeft in gedachten, gevoelens en wilsimpulsen, leren.

Het klankfenomenologische onderzoek binnen de Rune-Werkplaats heeft inzichten opgeleverd in de muzikale werkingen binnen onszelf en natuurlijke verschijnselen. Van hieruit benaderen we de mens als afbeeld van de kosmische werkingen op de volgende wijze, samenhangend met zijn innerlijke lichamelijkheden:

Lichaam (wezensdeel): fysiek lichaam

Element: aarde; vorm

Muzikaal element: maatsoort; de organen zijn de mee naar binnen genomen planeetwerkingen, en hun ritmische dansen naar de aarde geven hun specifieke maatsoort aan.

Lichaam (wezensdeel): levenslichaam van vormkrachten

Element: water, chemie

Muzikaal element: ritmevoet

Lichaam (wezensdeel): ziel

Element: lucht/licht

Muzikaal element: tonaliteit; gemaakt door een planeet (kerketoonaard) die zich binnen een dierenriemteken beweegt (majeur toonaard)

Lichaam (wezensdeel): Ik (geestkern)

Element: vuur

Muzikaal element: muzikaal motief, zich kledend in maat, ritme en tonaliteit

Met deze elementen kom je in de organen (tussen fysiek en levenslichaam) en de chakra’s (tussen ziel en levenslichaam). Dit geheel is stap voor stap uitgewerkt, binnen workshops en landschapsprojecten. De muziek die hierop is geschreven, was een mogelijkheid om te onderzoeken. Nu krijgt deze meer en meer gericht scholingskarakter, en wordt als zodanig ook toegepast, zoals in muziektherapie en werken met natuurwezens en landschapsengelen. In de Opleiding Astrofonie wordt hierin onderwezen hoe je deze zelf verder kunt uitwerken en toepassen in en om je heen.

Voor verdere achtergronden, zie o.a. de  Rune-boeken :

-Kunstzinnige Ervaringsmethode op Basis van Samenzang / Ritmen van zon, maan en planeten;

-Karmische Astrosofie

-Werken met Elementwezens

-Werken met de Ritmen en Harmonieën van de Planeetsferen

-Een Filosofie van Liefde

Voor een volledige instructievideo over onze muziekmethode, zie hier.

______________________________________

Helende orgaan en chakra muziek

De horoscoop beleven in klanken en ritmen; als heling en zelfscholing

Vanuit de astrosofische horoscoopduiding is er een methode ontwikkeld, die de standen binnen de geboortehoroscoop kan laten beleven in maat. ritme en melodie. Hiermee kan je in het gevoel ervaren hoe deze zielekrachten innerlijk werken. Dat kan zeer behulpzaam zijn wanneer je niet goed raad weet met bepaalde eigen reacties, of wannneer je geen grip kan krijgen op bepaalde innerlijke processen die een ziekte kunnen verwekken. Met deze vorm van muziekheling zijn al goede resultaten geboekt bij doofheid, bij mentaal en fysiek gehandicapten (vooral die van lager niveau), en bij bepaalde gevallen van kanker. De muziek vanuit de horoscoop stemt iemand weer af op zijn kosmische oorsprong, en helpt kanalen te heropenen die tijdens het leven dicht kunnen zijn geslibd. Het werkt sterk ordenend en reinigend op de ziel. Veelal wordt er gewerkt met een lier, die vanuit de sterrenbeelden van de dierenriem is gevormd (zie bij de Rune-instrumenten)

Om de helende muziek nog dieper te laten werken en de erdoor aangereikte innerlijke processen beter tot bewustzijn te laten komen, is er een methode om met gerichte vragen de bewegingen uit de eigen binnenwereld uit te boetseren in een serie beeldjes. Die kunnen vertellen over de gevoelens, de gevolgde ziele/orgaan-processen, het wilsleven, de idealen, en dat wat je ten goede kan ontwikkelen om een specifiek zieleconflict of innerlijk probleem aan te kunnen vatten. Kortom, je leert beter de weg in je eigen wezen te gaan, en deze wegen ook bewuster hanteren, met als gevolg dat je het zelfgenezende vermogen beter kan richten.

Er is een mogelijkheid om samen met de energetisch  en hypnotherapeut Marion Groenendal een delingssessie te volgen die tegelijk op ziels- (het lierspel) en op energetisch/ levensniveau werkt en die elkaar kunnen versterken Met name in crisissituaties, zoals bij een hersenbloeding of ver gevorderde kanker, kan dit behulpzaam zijn. Dit laatste kan ten dele worden vergoed, mits je een aanvullende verzekering hebt voor de beroepsvereniging BATC.

Werken vanuit de horoscoop in klanken, ritme en indien mogelijk boetseren 
consult (1 uur) € 60, –
dubbelconsult (dagdeel) € 95, –

In samenwerking met de energetisch therapeut
consult (1 uur) € 150, –
dubbelconsult (dagdeel) € 250, –

De horoscoop beleven in klanken en ritmen; als zelfscholing

Daarnaast biedt de horoscoopduiding ook mogelijkheden om zich verdiepend met de eigen ziels- en geestelijke kwaliteiten en conflicten uiteen te zetten. Daartoe kan de horoscoop in klanken en ritmen beleefbaar worden gemaakt, waardoor men specifiek bewustzijn kan verkrijgen over het krachtenspel in de eigen ziel. Door de betreffende maatsoorten en ritmen te lopen, en daarna de ritmische belevingen met klanken te vullen, kan men innerlijk sterke belevingen krijgen die helderheid kunnen scheppen. Als extra verdieping kan hierbij helpen dat men verschillende zielsgewaarwordingen uitboetseert in klei, en daarmee de ervaringen nog meer in het bewustzijn heft. Dan kan het op deze wijze werken, worden tot een scholingsweg op weg naar de eigen innerlijke kern met idealen. Voorhands kan het echter als therapie werken.

Horoscoopduiding uitgeschreven € 200, –
Horoscoop in klanken en ritmen (enkel mogelijk na duiding) 
€ 250, –
CD met de klankvertoonde horoscoop € 75, –
Ritmisch gedicht vanuit de horoscoop (enkel mogelijk na duiding) € 200, –
Werken vanuit de horoscoop in klank, ritme en boetseren 
hele dag € 125, –
halve dag € 95, –

______________________________________

Over de muziek van Nicolaas Marius

Nadat hij rond zijn 30e jaar een diepe inwijding had in een wolk en daar onder andere in de sferenharmonie terecht kwam, heeft Nicolaas Marius zich erop toegelegd om deze muziek zowel methodisch als praktisch uit te werken. Hieruit zijn naast zijn klankfenomenologische werkwijzen, ook de composities ontstaan. Aanvankelijk als leiders, begeleid op de gitaar, tijdens straatmuziek in met name Zuid Frankrijk ontwikkeld, heeft hij zijn muziek verfijnd door harpen, lieren en violen te gaan bouwen en hierop ook te gaan spelen. Dat gaf een

uitbreiding van het muzikale skala waarnaar hij op zoek was. Zijn muziekgroepen Via Natura en LaukaR Unja hebben stukken van zijn muziek en muziektheater uitgevoerd. Daarnaast doet hij dit zelf nog steeds in landschappen en bij gelegenheidsoptredens. De flair van de straatmuzikant verbindt hij met de diepte van de innerlijke ontwikkelingen die hij door de organen en chakra’s heen heeft ontwikkeld.

De laatste jaren heeft zijn landschaphelingswerk hem ertoe aangezet om nu ook in muziek de engelen en krachten van de sterrenbeelden uit te nodigen naar de aarde. Dit is nog in proces.

______________________________________

Muziektheater LaukaR Unja

Muziek en beweging die de binnen- en buitenwereld aftasten

Eens 3

Deze groep is ontstaan uit een wens om muziektheater te ontwikkelen waarbij de innerlijke fysiologie van de mens en de werkingen in de natuur met elkaar kunnen worden verbonden, zodat beide kunnen worden onderzocht. Uitgangspunt vormt een vorm van sterrenwijsheid, de astrosofie, die mogelijkheden biedt tot innerlijk onderzoek door middel van klank; het wordt dan tot astrofonie.

De groep bestaat uit acht leden, die musiceren, acteren en bewegen. Zij studeren ook elkaars rollen in, aangezien elk onderdeel hoort bij een stuk innerlijke scholing en ontwikkeling dat ide theaterstukken wordt bestreefd en uitgebeeld.
Het repertoire is in opbouw.

Leden:

Marion Groenendal; zang, akteren (de Avond)Eens beeld
Nicolaas de Jong; zang, gitaar, lier
Johanna Mariana; beweging, zang, cello
Cisca van der Straaten; beweging, dwarsfluit

De groep is bezig met een nieuwe opstart.

Over de methode

Genoemde astrofonie en klankfenomenologie zijn ontwikkeld uit het vierledige mensbeeld, dat wil zeggen toepassing van het inzicht in de vier lichame-lijkheden van de mens; zijn geest, ziel, levenskrachten- en fysieke lichaam. Deze hebben elk een afspiegeling in het muzikale; als respectievelijk muzikale motieven, als tonaliteit, in ritmische differentiaties en in maatsoorten. Basis vormen de bewegingen van sterren en planeten langs de dierenriem, en hun uitwerkingen binnen de mens.
De werkingen kan men zich op kunstzinnige wijze inleven. Erin doen biedt mogelijkheden tot de ontwikkeling van een vorm van objektieve kunst.
Nicolaas de Jong heeft deze methode ontwikkeld als voortzettingen van het werk van Goethe, Steiner en Collot ‘d Herbois. Naast de muziekstukken schrijft hij muziektheaterstukken, theoretische verhandelingen over de achter-gronden van de methode, en geeft hij scholingskursussen in zang en boetseren waarin de levenswereld in en om de mens kan worden onderzocht, doordat men er de innerlijke waarnemingsorganen voor kan leren ontwikkelen. Dit in de Jaspis School. Daarnaast ontwikkelt hij muziekinstrumenten die de werkingen van sterren en planeten beleefbaar trachten te maken.

Muziektheatergroep LaukaR Unja speelt: 

Muziektheaterspel EENS

Over ‘Eens’

’Eens’ is ontstaan uit een gedicht over de samenspraak tussen ochtend en avond die elkaar eens weer zullen ontmoeten in een eeuwige dag. Dit is vervolgens verder uitgewerkt:
Beide leiden elkaar vervolgens door de verschillende uren van dag en nacht heen en proberen elkaar te zoeken.
Het tweede deel begint met een zielsmatige strijd tussenbeide die de kleuren van de regenboog doorloopt, waarbij ze elkaar wederzijds aantrekken en ook weer afstoten.
Het derde deel voert door de elementrijken van de aarde waarin ze elkaar trachten terug te vinden, en de natuurgeesten die daarin werkzaam zijn.
Zo ontstaat een oproep aan de toehoorder om door waarneming door de zintuigen heen weer de licht- en donkerzijde van zijn of haar ziel in zich te kunnen verenen, net als de ochtend en de avond.

Achtergronden van de composities vormen de astrofonische uitwerkingen die de kosmische werkingen van sterren en planeten vanuit hun verbinding in de mens benaderen. Ook de (dubbele) uren van de dag hangen samen met specifieke kosmisch-menselijke muzikale werkingen. Dit om een zo groot mogelijke objectiviteit te willen benaderen; de methode is die van objectieve kunst (zie voor astrofonie en objectieve kunst de boekenlijst achterin).

De stemmingen van de uren van de dag worden improviserend gezongen door de groepsleden, en ook het publiek wordt uitgenodigd hieraan zingend-beeldvormend mee te doen.

Muzieksamples Eens deel 1 :

1. Refrein: ‘Eens’, zei de Avond tot de Morgen

Audiospeler

7. En als de zonne is gebracht

Audiospeler

12. Zoals de koude van de noorderwind Boreas

Audiospeler

Muzieksamples Eens deel 2:

25. Karmijnrood versus Kobaltblauw

Audiospeler

27. Licht violet versus Geel

Audiospeler

Filmfragmenten van Eens deel 3:

30a. Filmpje van de feeëndans

36. Slotrefrein ‘Eens kom ik weer . . . ‘

Ook op CD verkrijgbaar!

EENSCDlabel Delen 1 en 2

Thema tekst refrein:

“Eens” zei de avond tot de morgen
“zal ik weer bij je komen,
zal ik weer bij je zijn
als de dagen zijn vervlogen
en het licht van onze ogen aan de hemel
zich verenigen mag
tot een innerlijk schijnende glans
als van een eeuwige dag.”

_______________________________________________

Muziekgroep Via Natura

maakt muziek waardoor je met inlevende improvisaties komt tot de werkingen van de levensprocessen in de natuur en in jezelf. De composities zijn hieruit ontstaan, tijdens of na geomantisch werk op geschonden gebieden, waar bewust contact is gezocht met natuurwezens en landschapsengelen.

Ten grondslag aan de composities ligt de klankfenomenologie, waarbij wordt gewerkt aan een kleurenbeeld in de atmosfeer en aan een plant vanuit de elementwezens; de improvisaties worden opgeschreven en uitgewerkt tot composities.

Initiatiefnemer Nicolaas M. de Jong heeft deze methode van klank- en vormfenomenologie ontwikkeld en getoetst in cursussen en landschapshelingprojecten, uitgewerkt in composities en muziek-theaterspelen enerzijds, en gegrond in theoretische verhandelingen over de achtergronden anderzijds.

Via Natura is als koor ontstaan uit een cursus klankfenomenologie, en heeft enige keren de kleurencomposties ten gehore gebracht tussen 1999 en 2004. Hiervan is een CD gemaakt. De groepsleden wisselen, maar de kern bestaat uit medewerkers van Nicolaas M. de Jong, naast hem zijn dam Marion Groenendal, Angelique Steensma en Johanna Mariana.

De composities bestaan uit:

· het inleven in en samenzingen van planten en bomen in hun groei en gebarentaal, vanuit de elementwezens
· het voorstellen en inleven van kleuren in de atmosfeer in samenspel
· muziek vanuit de eigen orgaanwerkingen
· muziek vanuit de horoscoopstanden in klank en ritme omgezet
· muziek vanuit de sterrenbeelden in klank en ritme, muzikaal ingebedn
·muziek vanuit de elementwezens
·muziek vanuit de engel hiërarchieën

De vondsten kunnen in projecten rond de jaarfeesten nader worden toegepast en uitgewerkt. We streven naar regelmatige uitvoeringen.
Op de avonden zullen enige muziekstukken die uit inleving in de natuurprocessen zijn ontstaan (van planten, weersgesteldheden, kleuren in de atmosfeer en natuur), gezamenlijk worden ingestudeerd.

Enige composities:

– Zang van Magenta weven en Viridiaangroen wekken

– Karmijnrode wolken aan turquoise hemel in de woestijn

Audiospeler

– Scharlakenrood aan indigo wolken na herfstige zonsondergang

– Zonsondergang boven Zee in Vermiljoenrood

– De Bui

– Stil meer in de avondschemering met traag aanvliegende vogel (geelgroen in licht violet)

– Inleiding elementwezens en plantegroei in muziek

– Campanula

– Afrikaantje

– Eikenzang

– Zang van de verschillende hiërarchische engelen

(De kleurcomposities zijn ook in Frans en Engels voorhanden)

Zie ook onder Muziekuitgaves