eBook Wetenschap Anders

20,00

Een biografische schets van Nicolaas de Jong leidt de lezer langs de rafelranden van de wetenschap. Na een paar diepe geestelijke ervaringen weet hij stap voor stap een innerlijk samenhangend mensbeeld op te bouwen en met werkmethoden, getoetst aan andere mensen, ook voor iedereen die wil, na te volgen. Vervolgens wordt de wetenschap, na te zijn geanalyseerd op de meest voorkomende fouten, geherformuleerd vanuit de werkingen van de kosmos op de mens. Hieruit volgt een opzet voor alle taken van wetenschap, zoals die kan worden beoefend vanuit het totaal-mensbeeld. Vervolgens wordt het beeld geschetst voor een nieuw in te richten hogeschool die ook de werkingen van de geest erbij betrekt.  Dat maakt dit boek tot een standaardwerk van de holistische wetenschap voor deze en volgende eeuwen.

Naar een nieuwe holistische wetenschapsbeoefening

3e vernieuwde druk

. De verouderde werkwijzen en methoden van de huidige wetenschapsbeoefening
. Aanpassingen van deze aan het huidige menselijke bewustzijn en aanwijzingen voor verder onderzoek
. Een schildering van te gane wegen aan de hand van eigen waarnemingen en innerlijke ervaringen
. Het beeld van sterren en planeten die inwerken op mens en aarde, en gezien in een horoscoop als een oerbeeld voor de mens, de aarde en het sociale organisme.
. De sterrenkunde, moeder van alle wetenschappen, als aloverkoepelende op hernieuwde wijze.
. De wetenschappen gehergroepeerd op basis van kosmisch-menselijke verhoudingen
. Uitwerkingen naar wetenschap vanuit een vernieuwde sterrenkunde.
. De zevenvoudige ziel van organisaties als organische basis voor het drievoudige sociale organisme
. Een vernieuwde hogeschool op basis van het oerbeeld van mens en samenleving, in de lagen van spirituele wetenschap, objectieve kunst en morele techniek.

Inhoud          Hoofdstuk 4b

Gebonden, 480 blz. € 45, –

Als eBook € 20, –