22 jan

De dans van de planeten deze winter van 2022

Wat gebeurt er zoal:

-Aardbevingen en vulkaanuitbarstingen, verspreid over de aarde. De focus ligt nu op Tonga, een eiland in de Grote Oceaan waarnaast op 16 januari een grote uitbarsting plaats vond, met een tsunami tot gevolg. Van deze en andere aardbevingen op 10 km diepte wordt beweerd dat het gaat om ontmanteling van ondergrondse tunnels en militaire bases, in de strijd tegen de machtspositie van de elite.

-Een polarisatie van standpunten omtrent vaccinatie en corona-paspoorten. Enerzijds regeringen die de maatregelen aanschroeven (Frankrijk, Oostenrijk, Australië), anderzijds landen (Engeland, Spanje, Denemarken) die de maatregelen versoepelen of zelfs afschaffen en het virus als een reguliere griep gaan beschouwen. Ook onze regering kan er weinig tegen doen dan op grond van de werkelijke cijfers, de versoepelingen ‘toestaan’. De voorzitter van de EU, Ursula von der Leien, wier man directeur is van een farmaceutische reus, roept op tot verplichte vaccinaties binnen de EU.

-Meer en meer openbaring van de manipulatieve krachten achter de invoering van mandaten en paspoorten, waarbij wetenschappelijke bewijzen er niet om liegen. De focus ligt nu op het World Economic Forum, een privé organisatie die met bijna alle landen bindende contracten heeft getekend omtrent controle van de bevolking en bevolkingsbeperking middels onder andere vaccinaties. Een beerput die langzaamaan opengaat, en waaruit blijkt dat regeringsleiders, zoals die van Nederland en België, rondweg landverraad hebben gepleegd.

-De oversterfte na de vaccinaties wordt nergens goed verklaard.

-Het ‘International Common Law Court of Justice’ in Brussels heeft op 15 januari de veroordeling uitgesproken dat het coronavaccin een daad van genocide is, en verbood de vaccinatie per direct. Hiertoe zijn de daders, te weten de directeuren van de betreffende farmaceutische industrieën, de relevante regeringsleiders en betrokken medici, gedagvaard. De sheriffs van onder andere New York en Londen voeren deze dagvaardingen uit. In verschillende landen sluiten actievoerders de vaccinatiecentra.

-Steeds grotere protesten wereldwijd tegen de beperkende maatregelen.

-De censuur van de sociale en gangbare media, met name waar het gaat over kritische opmerkingen en onderzoeken aangaande de proef-vaccinaties en verkiezingsfraude. De complottheorieën blijken keer op keer op waarheid te berusten. Een Duitse en Deense krant bieden hun lezers excuses aan voor hun te slaafse navolging

-Dreigingen van oorlog, met name vanuit communistisch China naar Taiwan, en in en rond Oekraïne.

-De wedergeboorte van de USSR, door een gezamenlijke actie van de legers van verschillende lidstaten in Kazakhstan. Hier verloor de elite weer een bastion, waar onder andere bitcoins werden gemined en het nieuwe centrum voor mensen- en drugshandel was.

-Een steeds dreigender beurskrach, mede omdat de grote Chinese vastgoed­maatschappij Evergrande de gehele huizenmarkt mee naar onderen trekt.

-De bewustzijns­verandering wereldwijd neemt toe, waarbij bewustwording omtrent de ware machinaties enerzijds groeit, en anderzijds de zachtheid van het nieuwe bewustzijn tot steeds meer mensen doordringt.

De zegeningen van Jupiter en Neptunus in de Vissen

Vanaf 29 december is Jupiter overgegaan van de Waterman naar de Vissen. Hierin staat al Neptunus. Beide planeten brengen de krachten van de Vissen over op de aarde, elk op zijn eigen unieke wijze. Het waterteken Vissen is het oerbeeld voor de zee, de oceaan, oftewel de oer-levenswereld.[1]Neptunus vertegenwoordigt hierin de krachten van de levensgeest, ons inspiratieve vermogen dat we ons met vallen en opstaan eigen maken, en Jupiter de bewustwording van de levens­processen en de uitbreiding van ons bewustzijn hierin. Een deel van vorig jaar gaf Jupiter in de Waterman bewustzijnsgroei in het sociale, dit jaar in de levenswereld, waar in ons onderbewustzijn de oerbeelden leven van alles dat is en dat wordt.

Op 12 april van dit jaar maken zij een conjunctie, wat maar eens in de 166 jaar gebeurt, de laatste keer was dat in 1856. In die tijd waren er grote overstromingen. Wat dus nu ook weer kan voorkomen; de zee die buiten zijn grenzen treedt. Ook was er toen een grote toename in spiritualiteit, in allerlei richtingen, zoals seances met geesten, somnambulisme, interesse in astrologie. En die roep om de eigen innerlijke ontwikkeling en spiritualiteit zie je ook nu weer versterken. Iedereen op zijn eigen wijze.

Neptunus bemiddelt de krachten van de klankether, dus de chemie. En ook de meer verborgen kanten hiervan, zoals de verschillende zeer ongezonde substanties in de vaccinaties. Maar Jupiter maakt dit alles openbaar. Wat we nu ook zien.

Ook geeft Neptunus in de Vissen aanzet tot vloeiende beelden, die niet altijd waar hoeven te zijn. Denk hierbij aan Computer Gegenereerde Beelden (GCI’s). Dat kunnen mensen zijn, maar ook andere

voorstellingen, die niet van echt zijn te onderscheiden. Zoals de reeds lang aangekondigde ‘invasie van buitenaardsen’, om ons angst en een wereldregering aan te smeren. Ook hier kan Jupiter weer het nodige waarachtige inzicht geven.

Kortom we kunnen veel van deze dubbele stand in de Vissen verwachten. Met name de collectieve groei in bewustzijn.

Hoe bewegen de planeten ten opzichte hiervan

We begonnen de winter met de zojuist achteruit bewegende Venus in samenstand met Pluto in de Steenbok, terwijl Mercurius een driehoek vormde naar de achteruitlopende Uranus. Hierdoor werd het gevoel met betrekking tot relaties (Venus) sterk geraakt door de machts­impulsen (Pluto) in de maatschappij (Steenbok). En we krijgen inzichten en informatie (Mercurius) over machtsstructuren (Steenbok) in verhouding tot de toestand waarin we de aarde door ons gedrag hebben gebracht: Uranus in de Stier maakt ons dit bewust. Onze machthebbers willen ons doen geloven dat de opwarming van de aarde komt door onze CO2 uitstoot. Maar Mercurius helpt om ook hierin waarachtige informatie te achterhalen en bekend te maken. Zoals de invloed van geo engeneering op ons weer.

Het aanhoudende vierkant tussen Saturnus in de Waterman naar Uranus in de Stier houdt de gemoederen in beweging aangaande de maatschappelijke gevoelens van onrechtvaardigheid naar de multinationals, die de aarde blijven uitmelken, terwijl de wereld-bevolking wordt opgejaagd om voor de CO2 uitstoot te betalen.

Mars stond samen met de zuidelijke maanknoop, net nog in de Boogschutter. Dat duidt op een jaar waarin de overtuigingen (Boogschutter) over en weer sterk naar buiten zullen komen.

Het sextiel van de zon naar Jupiter zet sociaal vernieuwende patronen in de maatschappij aan.

Dit alles zet de toon voor deze winter.

En dan op 29 december ging Jupiter over naar de Vissen. Hierdoor komt er een kentering op gang in het bewustzijn van de mensen: de rechtmatigheid van de lockdowns wordt aan de kaak gesteld, verschillende wetenschappelijke onderzoeken geven de invloed van mondkapjes en 3 of 2 G beleid aan. Ook het verband tussen vaccinaties en sterfte: er komen uit meerdere richtingen berichten van relatief veel sporters (Jupiter) die tijdens een wedstrijd instorten.

Vanaf 14 januari loopt Uranus weer vooruit in de Stier. Ook op 18 januari gingen de maanknopen over van Boogschutter-Tweelingen naar Schorpioen-Stier. Hierdoor worden de transformatiekrachten van de Schorpioen versterkt, zodat we ons karma kunnen ordenen en richten. Ik weet van veel mensen dat zij vermoeidheid hebben gevoeld in deze tijd; een teken van innerlijke transformatie, welke uiteindelijk een stuk zielenrust kan geven (met de noordelijke maanknoop in de Stier).

Rond 6 januari maakten zowel Venus als de zon vanuit de Steenbok een sextielaspect naar Neptunus. Hierdoor worden we bewust (zon) met ons gevoel (Venus) gericht op de processen van compassie, medeleven (Neptunus), waardoor we ons het lot van de aarde heel goed konden aantrekken. Helaas werden op 2 januari demonstranten in Amsterdam gericht met geweld belaagd door de politie, om de angst erin te houden. Dat heeft eerder verontwaardiging dan medeleven gewekt. En met name bewustzijn over de ware aard van onze leiders.

De eerste volle maan van het jaar, in de nacht van 17 op 18 januari in de Kreeft, heeft veel gevoelsbetrekkingen op scherp gezet. Op deze dag kwam ook de zon samen te staan met Pluto, waardoor de maatschap­pe­lijke spanningen weer hoog opliepen, wat een uitlaatklep zocht in weer wereldwijd veel demonstraties tegen het corona beleid.

Rond 6 februari komen Venus en Mars samen te staan, en maken zij een sextiel naar Jupiter en een driehoek naar Uranus. Dit heet een kleine driehoekconfiguratie, die harmonieus en krachtig vloeiend kan uitwerken. Venus en Mars vormen samen de gewaarwordingsziel, en zij verbinden de ziele- met de lichamelijke liefde, wat relatie-bevorderend kan werken. In de Steenbok heeft dit te maken met de consolidatie van gevoelsrelaties, daarnaast helderheid over de eigen en andere sekse. Het sextiel naar Jupiter geeft het vermogen om mee te stromen in de processen van het leven, en hierover bewustzijn te krijgen. Dit werkt dus sterk bewustzijns­verruimend binnen relaties, indien je je hier op afstemt. En de driehoek van beide naar Uranus geeft een gerichtheid op het aardse, zoals op landbouw en veeteelt, vanuit liefde voor onze aarde. Samen met het sextiel van Jupiter met Uranus versterkt dit het inzicht in een werkelijke verduurzaming van onze agrarische sector, nu vanuit het gevoel, samen met het denken, wat op zich koud en afstandelijk kan zijn.

De samenstand van Mercurius en Pluto maakt hierbij een sextiel Neptunus. Mercurius maakt de machtsverhoudingen in de maatschap­pij inzichtelijk, en hun beider sextiel naar Pluto zet aan om nu werkelijk de wil te ontwikkelen van medeleven met elkaar, elkaars plaats in de maatschappij zonder onderscheid van rang, ras of stand. Dit kan ons helpen om de tweedeling en strijd die is gezaaid tussen de mensen op te lossen door inleving en begrip voor elkaars standpunt.

Halverwege februari maken ook Venus en Mars een sextiel naar Neptunus. Hierdoor versterkt de behoefte aan eenwording als mens­heid, wat ook in vorm dient te worden neergezet, zoals in regelgeving, wat als streven wordt ervaren (maar nog niet zal worden gereali­seerd). Het heeft iets van de verdichting van de idealen van de hippies, echter ook nu weer met gevaar voor hallucinerende drugs (Neptunus).

Jupiter maakt rond deze tijd een sextiel naar Uranus. Hierdoor wordt met name de levenskant van de landbouw en veeteelt, alsook van de gehele natuur, meer bewust: we bewegen toe naar het etherische bewustzijn (4D) vanuit ons astraallichaam (5D), als dat zich hierop richt. Je vindt dit terug in de Chinese leer van het leven (Kung Fu), alsook bij andere inheemse volken, zoals de indianen, die dit weten nog hebben bewaard en ermee werken.

Begin Maart komen Venus en Mars samen met Pluto. Hier worden de machtsstructuren in de maatschappij (Pluto) verbonden met maatschappelijke relaties, waardoor achterliggende verbindingen en belangenverstrengelingen van politici met het bedrijfsleven (Big Farma) nog meer boven tafel kunnen komen. De gehele winter is de tijd van de openbaringen, in zoverre dat nog niet al aan de gang was.

Op 6 maart beweegt de zon samen met Jupiter. Dit versterkt de inzichten in de levenswerelden, en kan ons nog meer aanzetten om opnieuw de inwijding te zoeken om zo ons levensdoel nog verder gestalte te kunnen geven. Het geeft een extra impuls aan het gaan van een innerlijke ontwikkelingsweg.

Venus en Mars gaan rond deze tijd over naar de Waterman. Hierin geven zij de behoefte aan verbindingen die groter zijn dan louter binnen relatie­verband: het duidt op het scheppen van grotere sociale verbanden, vanuit een gevoelde zielsverbondenheid en met de behoefte deze verbanden ook te leggen en handen en voeten te geven. Zoals in gemeenschappen van lotsverwanten.

Bij de lente aanvang op 20 maart staan Mars en Venus vierkant op Uranus, Mercurius samen met Jupiter en de zon sextiel op Pluto. Dit geeft de aanzet tot een geheel nieuwe set verhoudingen in de kosmos, welke in de lente plaats zullen vinden. De samenstand van Mercurius en Jupiter geeft dat de verstands-gemoedsziel wordt verdiept en uitgebreid met de kennis en ook vaardigheden van de levenswereld. Ook geeft dit de tijd aan van een diepere ervaring en herkenning van de oerbeelden van mens en wereld. Er waait een andere wind dan.

Maar deze gehele winter, en ook langer nog, staat in het teken van de bewustzijnsgroei met en vanuit de levenswerelden, wat de mensheid alleen maar meer kan verrijken. De grote openbaringen van alle misstanden achter de schermen hangen hier nauw mee samen.

[1] Zo kun je waterteken de Kreeft beschouwen als een (binnen)meer, en de Schorpioen als de stromende rivieren.

Deze blog verschijnt als artikel in tijdschrift Sterrenwijs nummer 23.