07 okt

De dans van de planeten in de herfst

Wat gebeurt er zoal:

-Veel ontwikkeling van orkanen, in Azië (met name Japan en China), het oosten van Noord-Amerika. Plaatselijk grote stortvloeden, zoals in Zuid-Europa.

-Aardbevingen en vulkaanuitbarstingen, verspreid over de aarde. De focus ligt op La Palma, een Canarisch eiland waar nieuwe uitbarstingen plaats vinden.

-Aanvallen op Big Tech; tijdelijk platliggen van Facebook, Instagram en WhatsApp, verschillende computersystemen zoals van grote banken in Noord-Amerika

-Een zogenaamde ‘vrije’ samenleving zonder corona maatregelen is op verschillende plaatsen in gang gezet door vaccinatie paspoorten die enkel gevaccineerden toegang geven tot allerlei evenementen en uitgaansgelegenheden.

-Bangmakerij voor nieuwe corona varianten (terwijl het virus nog nergens is geïsoleerd) om mensen tot vaccinatie te dwingen

-Niet-gevaccineerden van het corona virus worden zwart gemaakt als zouden zij de oorzaak van corona uitbraken zijn, terwijl de waarheid omgekeerd is: het spike eiwit in het vaccin is de werkelijke ziekte, die al meer doden heeft geëist dan de hele griep gezien over het afgelopen jaar.

-Gedwongen vaccinaties van verschillende beroepsgroepen vinden plaats in verschillende landen. Met name Australië met zijn sterke lockdowns toont het dwingende karakter van het systeem onder het mom van bescherming van de zwakken. Hevige demonstraties, die met geweld worden beantwoord. De truckchauffeurs, huizenbouwers en zorgpersoneel springen in en verstoren het verkeer en de orde op meerdere fronten.

-Een steeds duidelijker censuur van de sociale en gangbare media, met name waar het gaat over kritische opmerkingen en onderzoeken aangaande de proef-vaccinaties en verkiezingsfraude.

-De complotten en corrupties vanuit regeringsleiders, Big Tech en Big Pharma worden steeds duidelijker zichtbaar als zijnde waar en echt.

-Dreigingen van oorlog, mede door grote legeroefeningen wereldwijd.

-Een steeds dreigender beurskrach, mede omdat een grote vastgoedmaatschappij, het Chinese Evergrande, op omvallen staat. Enkel zo kan het schuldbeladen geld, waarvan de winsten worden afgeroomd, worden afgelost door een financieel systeem dat op goud en goederen is gebaseerd. Dit wordt achter de schermen voorbereid.

-Een rapport over verkiezingsfraude in Arizona, ontkend in de media, heeft tot gevolg dat er nu in 50 staten verkiezingsonderzoeken in gang zijn of worden gezet. De sneeuwbal begint langzaam maar zeker te rollen, en kan ook gevolgen hebben voor verkiezingsfraude elders.

–Rapporten van onderzoek naar genetische ‘gain of function’ door o.a. dr. Fauci komen boven tafel.

-Steeds meer klokkenluiders en medisch specialisten komen naar buiten over de grote aantallen complicaties en sterfgevallen na vaccinatie.

-De Pandora papers geven aan welke regeringsleiders en topfiguren er gebruik maken van belastingparadijzen om hun geld belastingvrij in onder te brengen.

-De bewustzijns­verandering wereldwijd neemt toe, en er ontstaan verschillende parallelle samenlevingsvormen die zich los maken van de corrupte systemen die de dwangmatige regels op willen leggen.

Hoe bewegen de planeten

We starten met een sterke kracht en focus vanuit de Weegschaal, het teken van gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Bij de aanvang van de herfst komen de zon en Mars samen in Weegschaal; dat duurt tot 10 oktober. Mars maakt een driehoek naar Saturnus in de Waterman, en samen maken zij een grote driehoek met de noordelijke maanknoop. De rechtvaardigheidszin richt zich hier op de samenleving en de rechten en plichten hierin. Denk aan het gekonkel rond onze kabinetsformatie. Mars staat biquintiel op Uranus in Stier, wat rechtvaardigheid in met name de agrarische sector activeert.

Venus in de Schorpioen staat tegenover Uranus in de Stier (een receptie), wat de ziel (Venus) vanuit seksualiteit (Schorpioen) richt op reinheid, de natuurlijke staat van zijn (Stier). In deze tijd kwam het rapport naar buiten over het massale seksuele misbruik van Franse paters.

Mercurius, ook in de Weegschaal, begint op 27 september aan zijn retrogradegang. Hij maakt mede hierdoor een langdurig vierkant met Pluto. Dat zet een soort van verstarring op het maken en aannemen van wetten die met machtsstructuren (Pluto in Steenbok) te maken hebben. Op 28 oktober loopt Mercurius weer direct, waardoor de communicatie tussen verschillende partijen, ook op het persoonlijke vlak, weer beter kan gaan stromen.

Op 3 oktober maakt Mercurius een driehoek met Jupiter in de Waterman. En met de Nieuwe Maan in Weegschaal op 6 oktober keert de retrograde fase van Pluto, na iets meer dan 5 maanden, om naar direct. Op 6 oktober beweegt Venus door naar de Boogschutter. Hier komen hoopvolle kansen op uitvoerige communicatie en het zoeken van oplossingen, eerder in overeenstemming, wat de dialoog begunstigt en de tegenstellingen kan helpen te overbruggen. Het luidt het begin in van een periode waarin positieve opvattingen krachtiger weerklank kunnen verwachten dan voorheen. Deze ontspannen algemene stemming van harmonie hebben ook hun weerslag op het gebied van persoonlijke relaties. We ‘mogen’ weer elkaar naderbij komen.

De retrogradegang van Saturnus eindigt op 11 oktober en dat zal zeker een steentje bijdragen aan de wens naar harmonie in de samenleving. Saturnus geeft de behoefte om nieuwe regels in te voeren. Verdeelde kampen krijgen dan eerst nog de kans om geleidelijk nader tot elkaar te komen en geschillen bij te leggen. En aangezien op 18 oktober ook Jupiter 4 maanden van retrogradegang vooruit gaat lopen, vergroot de kans van slagen voor dergelijke processen op de langere termijn.

Op 19 oktober maakt Mars een driehoek met Jupiter. De zaken en projecten, op zowel persoonlijke als op wereldschaal, lijken daardoor ineens soepeler te verlopen dan voorheen. De volle maan in Ram op 20 oktober maakt een vierkant met Pluto – wat een krachtige, waardige afsluiting kan betekenen van een intens vruchtbare, creatieve periode. En tevens het aan het licht komen van nieuwe impulsen, waar de Ram garant voor staat.

De dagen na de volle maan verandert de sfeer. Op 22 oktober is een vierkant Mars-Pluto van invloed en op de 23e maakt de Zon een overstap naar Schorpioen. De stemming wordt nu meer diepgravend en kritisch, intenser. Na de enigszins verheven, luchtige dagen daarvoor komt het nu meer aan op introspectie, vooral als rond 27 oktober Venus een vierkant maakt naar Neptunus, waardoor je je bewust kunt worden dat de ziel net zozeer als het lichaam voeding nodig heeft.  In deze periode kunnen grootse verlangens ontstaan, nu de algemene stemming vrij plotseling is omgeslagen. Aan het einde van de oktober maakt de zon een vierkant naar Jupiter, waardoor de voorheen luid gebazuinde sociale projecten lijken te stagneren. Als de spanningsaspecten toenemen, zal de luchtige driehoek tussen Mercurius en Jupiter ons doen beseffen dat dingen soms als bij toverslag soepel verlopen. Maar dat vraagt wel er wel om de hand in eigen boezem te steken en hard te werken met elkaar om vooruitgang te blijven boeken.

In november maakt naast de zon en Mars ook Mercurius de overstap naar de Schorpioen, wat het diepgraven versterkt. Rond 6 november maakt hij een sextiel naar Venus, net in de Steenbok aangekomen, wat de gevoelens over seksuele geaardheid en relatievorming op een soepele wijze doet overdenken en helpt om een juiste vorm te geven.

De zon maakt een driehoek naar Neptunus, staande in zijn eigen teken, de Vissen. Je hebt kans dat hier seksueel misbruik en compassie elkaar de kans geven om tot vergeving en oplossing van trauma’s te kunnen komen. Naar het einde van November toe maakt ook Mars een driehoek naar Neptunus, waardoor de daad bij het woord kan worden gevoegd, en er door de erkenning van het leed door seksueel misbruik kan worden gestreefd naar oplossingen ter voorkoming van toekomstig misbruik (wat onze elite op grote schaal en al zeer lang heeft toegepast).

De zon maakt ook een sextiel naar Saturnus, in de Waterman. Dat geeft kans op soepele regelgeving in het sociale die al lang op zich heeft laten wachten.

Mars maakt halverwege november een vierkant naar Saturnus, waardoor de emoties in het sociale weer toe kunnen nemen en met name voor demonstraties en burgerlijke ongehoorzaamheid met gebruik van geweld kunnen leiden. Het sextielaspect tussen zon en Pluto tegen het einde van november echter kan de spanning van de machtsstructuren (Pluto in Steenbok) helpen afvloeien door persoonlijke initiatieven, waartoe ieder mens op aarde is geroepen om uit te voeren: zijn seksuele kracht om te vormen en te gebruiken voor het scheppen van zijn eigen toekomst door doen.

De driehoek van Mars naar Neptunus en sextiel naar Venus, rond de tijd dat de zon overgaat naar de Boogschutter (de 22e november), helpen de sterke Marskracht verzachten door de krachten van medeleven (Neptunus) en verdieping van het gevoel (Venus). Je kunt hier ook denken aan het richten van de scheppende krachten in relatievorming (Steenbok).

Mars staat rond deze tijd tegenover Uranus, wat de wens om natuurlijkheid rond seksualiteit uitvergroot. Het legt de drang op constante uitbreiding van de LGHBT+ cultuur onder de loep.

Mercurius maakt tegelijkertijd een vierkant naar Jupiter, wat de uitbreidingsplannen in het sociale ook onder de loep neemt en er de machinaties achter blootlegt. Je kunt hier denken aan de sociale controle die in grote gebieden op aarde digitaal aan ons worden opgelegd, zoals het coronapaspoort. Maar de plannen hierachter gaan verder en brengen een grotere sociale controle á la China aan het licht.

In het eerste deel van december maken eerst Mercurius, dan de zon vierkanten naar Neptunus: beide vanuit de Boogschutter. Tevens maakt Mars sextielaspecten naar Pluto en Venus, deze samenstand sextielen naar Neptunus, waardoor een kleine driehoeksconfiguratie ontstaat. Er ontstaat een grotere samenhang tussen machtsstructuren (Pluto), gevoel (Venus), de wil tot de daad (Mars) en het toetsen en openbaar maken van hoge idealen (zon en Mercurius), welke alle om erkenning en realisatie schreeuwen. Een compilatie van de items die er de afgelopen tijd hebben gespeeld, en een ideale tijd voor ompoling ten goede en groei, waarvoor de Boogschutter garant staat.

Daar Saturnus een langdurig vierkant maakt naar Uranus, wordt er hier de mogelijkheid geschapen voor een bewustzijnstransitie (Uranus) van het sociale (Saturnus) naar bredere mogelijkheden en inzichten, waarbij de samenleving (Waterman) op een meer duurzame wijze (Stier) de aarde wil doen helen en beheren.

Tijdens de winterzonnewende, 21 december, is Venus, nog steeds in samenstand met Pluto, zojuist aan haar retrogadegang begonnen, waardoor gevoelsrelaties binnen machtsstructuren neigen te bevriezen, in de wacht worden gezet.

Venus maakt hierbij een vierkant naar Uranus, waarbij je kunt denken aan zielen-bewustzijnstransformaties die je kunt ondergaan in de richting van het zorgen voor je eigen lichaam en dat van Moeder Aarde. Een schepje bovenop het aanhoudende vierkant tussen Saturnus en Uranus.

Mercurius maakt vanuit de Steenbok een driehoek naar Uranus, waardoor er een soepele inzichtelijke verbinding ontstaat tussen machtsstructuren in de maatschappij in relatie tot de zorg voor de aarde, waardoor er methodisch kan worden aangepakt om misbruik van de aardse bronnen om te zetten in duurzaam gebruik ervan. Ook kun je hier denken aan het gebruik van werkelijk duurzame energiebronnen, zoals de door Nikola Tesla uitgewerkte nulpunt energie generatoren.

Het sextiel van de zon naar Jupiter doet hier nog een schepje bovenop, en maakt ook sociaal vernieuwende patronen in de maatschappij hun beslag vinden: dat vraagt om sterke leiders die dit kunnen implementeren. Waarvan we er helaas maar weinigen hebben.

De herfst biedt al met al goede mogelijkheden voor vernieuwing, en met name het middendeel van oktober geeft openingen voor ontspanning en aanpakken van de maatschappelijke problemen door openbaarheid. We gaan zien wat dat ons brengt.

Deze analyse verschijnt in Sterrenwijs nummer 22.

Wekt deze analyse je op om zelf gevoel voor de werkingen van de planeten te krijgen? Volg onze online training Karmische Astrosofie om een astronomische horoscoop te kunnen opstellen en begrijpen.

Of volg onze life of online opleiding Astrofonie – Werken met de Klanken en Ritmen van de Planeten in Jezelf vanuit een Horoscoop