Klankbeelden

 

De uitwerkingen van de planeten veroorzaken stemmingen in de ziel, die hun basis vinden in de innerlijke organen die zij aanleggen. In de boomtypen beuk, esdoorn, eik, es, berk, iep en kers drukken hun krachten zich zeer onderscheidend uit; elk van deze bomen en houtsoorten zijn verbonden met de werkingen van een specifieke planeet. De zielestemmingen die zij voortbrengen kunnen worden ervaren in de klinkers van onze spraak, als zijnde kleuren in de kosmische taal die ons heeft gevormd.
In de klankbeelden is getracht om de klinkerklanken als specifieke klankruimten te benaderen; de gebruikte houtsoort heeft geholpen om de uiteindelijke vorm te vinden. Het vormgebaar van de innerlijke ruimte is getracht te benaderen door innerlijke ervaring van zijn werking (in de levenskrachten). Dit werk, dat subjectief in zichzelf is, want gekleurd door de ziel van de maker, beoogt om de klankwerkingen (in dit geval klinkers) vanuit voorvoelde en voorgedachte vormen toepasbaar te maken op bewuste wijze, door specifieke materialen te gebruiken. Hierdoor is beoogd om te streven naar ziel-gevulde objectivatie, zodat de kosmische klankwerkingen gericht toegepast kunnen worden, en de verbinding mat geestelijke werkelijkheden kan worden hersteld. Uit dit vorm- en klankonderzoek door middel van klankbeelden zijn deze vormen toegepast in verschillende instrumenten met beweegbare achterbladen, om deze klinkerklanken te kunnen benaderen door de innerlijke klankvormen van de instrumenten. Deze zijn nog steeds in ontwikkeling.

STER en KLANK

Iedereen is opgebouwd uit de klanken die werken vanuit de sferen van sterren en planeten. Deze klanken worden tijdens de zwangerschap gezongen, en daaruit vormen we ons wezen. Deze klanken verstillen in ons en worden uiteindelijk herkenbaar in de trekken van onze gestalte. Zij worden in ons lichaam afgedrukt als de letters van het kosmische Woord, die overal in de natuur kunnen worden gevonden in kristallen, planten en dieren, maar die tot een grootse compositie komen in de menselijke gestalte. Dit kan men zich op volgende wijze inlevend voorstellen:

Wanneer men tonen en intervallen tot klinken brengt in een ruimte waarin zich klein en fijn strooisel bevindt (zoals zaagsel, fijn zand), zullen deze zich bewegen naar de plaatsen waar de lucht het minste in beweging is (genaamd de klankknopen). Zo ontstaan geometrische figuren, die een negatieve afdruk vormen van de klanken die de ruimte in trilling hebben gebracht (de zogeheten Chladni figuren). Elke klank, toon, interval schept een specifieke vorm in het fysieke. Op deze wijze kan men zich voorstellen hoe alle aardse vormen zijn ontstaan door organiserende klanken (Let wel: de vormen verschijnen op plaatsen waar de minste klank is).

Elk mens heeft een of meer van deze letters uitgedrukt in de vorm van zijn gebaren, welke hij specifiek representeert. Deze zijn inherent aan zijn eigen wezen, en hangen nauw samen met het persoonlijke lot dat hij op aarde ondergaan moet. Deze vormgebaren, welke de klanken van de letters voortbrengen, vinden we op een objectieve wijze terug in de bewegingen van de planeten naar elkaar en in de vormen en posities van de Dierenriem sterrenbeelden op het moment van de geboorte.
De klanken die voortkomen uit de sferen van de planeten en sterren, genoemd de harmonie der sferen, zijn onhoorbaar voor het huidige bewustzijn van de mens.
Om de harmonie der sferen opnieuw hoorbaar te kunnen maken, is de bovengenoemde vorm van astrofonie ontwikkeld, waarin het samenspel van klanken en ritmen vanuit de kosmos op het moment van de geboorte, als een compilatie van het eraan voorafgaande klank-krachtenspel, wordt weergegeven en nagedaan, en zo goed als mogelijk geïmiteerd. Daarbij wordt ook getracht om de woordklanken (klinkers en consonanten) erbij te betrekken.
Aangezien de wezens in de natuur nog wel deze sferenharmonie horen, met name de landschapsengelen, is het zinvol gebleken om met hen in contact te treden door de sferenklanken van een bepaald moment als ingeleefde stemmingen te zingen op een van hun aangrijpingspunten (zie bij landschapsgenezing). Het maakt deze wezens attent op ons werk, en daardoor willen zij vaker meehelpen.

Er zijn snaarinstrumenten (lier, gitaar, cello) ontwikkeld om de klankruimten van de sterrenbeeld-Woordklanken opnieuw te onderzoeken kunnen en te laten klinken in de hoorbare ruimte. Deze instrumenten hebben de vormgebaren van de Dierenriemsterrenbeelden, welke de consonantklanken veroorzaken, als werkzame principes in zich verwerkt.
Daarnaast zijn er klankbeelden ontwikkeld in de houtsoorten die bij specifieke planeten thuishoren, om de klinkerklanken welke door de planeten worden bewerkstelligd, als klankruimten te kunnen onderzoeken. De resultaten hiervan worden weer in andere instrumenten als klankkleuringen toegepast.
Door de innerlijke klankruimten van deze muziekinstrumenten wordt getracht om de klanken van het kosmische Woord weer tot klinken te brengen. De fysiek gemanifesteerde wereld, alsook de mens, zijn te ervaren als in vorm gestolde klank, welke zich met substanties heeft opgevuld. Een beeld hiervan kan men zich vormen wanneer fijnkorrelig strooisel op een glad oppervlak spreidt en in de ruimte erboven klank ofwel muziek laat horen. De fijne korreltjes zullen zich dan neigen te schikken naar de in trilling gebrachte lucht, en zich ophopen op plaatsen waar de lucht het minste beweegt. Hier verdichten zich herkenbare vormen, vaak met geometrisch grondpatroon. De orde kan men herkennen, alsook mogelijk de zin in de gerangschikte vormen. Het hoe en waarom echter niet; daartoe dient men fijnere ziele-zintuigorganen in zichzelf tot ontwikkeling te brengen, welke bij de meeste mensen nog sluimeren.
De ontwikkeling van deze ziele-zintuigorganen kan men versnellen door dit proces om te keren. Men tracht zich dan innerlijk voor te stellen welke vorm een specifiek gewenste klank voortbrengt. Vervolgens tracht men met de innerlijk voorgestelde vorm als vraagstelling zich op een materiaal te richten waarin deze op zijn best kan worden uitgevoerd; welke deze vorm zou willen dragen. De ervaring heeft geleerd dat met name hout deze kwaliteit bezit, daar het ook gestolde vormkracht vanuit de klank in zich draagt. Daarnaast heeft het vanwege zijn relatieve zachtheid weinig eigen klank, in vergelijking met bijvoorbeeld keramiek, steen of metaal. In de Rune-instrumenten wordt een specifieke houtsoort gezocht waarin de klankvorm kan worden uitgewerkt. Dit kan worden een klankbeeld of snaarinstrument (ofwel beide in een). Uiteindelijk kan men toetsen of door de vorm de voorgestelde klank wel juist wordt voortgebracht, of dat men deze nog kan veranderen. Daarmee toetst men de beleving aan de innerlijk levende vormtaal, en heeft mogelijkheden om de eigen vormkrachten bewust te worden, helder voor het bewustzijn en daarmee tot gerichte verfijnder zielekwaliteiten; men ontwikkelt de genoemde sluimerende ziele-zintuigorganen.
Hiermee kan men een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en verwezenlijking van muziekinstrumenten die de verbinding terug leggen van het aards-hoorbare naar op de geest geënte muziek, vanuit wat er leeft aan klank en vormkracht in het eigen wezen.

 

Klankbeelden van de innerlijk beleefde planeetprocessen

Kersenhouten klankbeeld

MtRiKLBMAAN1

Onderstuk holMtRiKLBMAAN2

38 x 17 cm

Woordklank: ‘IJ’

 

MtRiKLBIEP2

MtRiKLBIEP1Iepenhouten klankbeeld

holle uiteinden

30 cm hoog, 36 cm breed

Woordklank: ‘I’

 

MtRiKLBBERK2

MtRiKLBBER1

Berkenhouten klankbeeld

23 x 18 x 12 cm

Woordklank: ‘A’

MtKLBZN2

MtRiKLBZON1

Essenhouten klankbeeld

76 x 17 cm

Woordklanken: ‘Oe– O – I – E – A’

 

MtRiKLBEIK1

MtRiKLBEIK2

Eikenhouten klankbeeld

41 x 24 x 10 cm

Woordklank: ‘E‘

NtRiKLBESD1

Esdoorn klankbeeldMtRiKLBESD2

tegengesteld hol

28,5 x 26,5 cm

Woordklank: ‘O’

Klbeeld milt 01

Beukenhouten klankbeeld

 

Hol; bovenaan open

57 x 13 cm

Woordklank: ‘Oe’

 


Klankbeelden van een naam

Naast klinker-klankbeelden kunnen er van elke spraakklank klankbeelden worden gemaakt, die bij aantikken op specifieke plaatsen deze woordklanken doen opklinken. Veel is hierbij nog te ontwikkelen. Onderstaand beeld is op aanvraag van een verzorger gemaakt naar aanleiding van een epileptische patiënt welke hij beter bij de werkelijkheid trachtte te krijgen. Er werd op basis van de horoscoop een ritmisch gedicht in beelden gemaakt. Eerst werden de ritmen op het klankbeeld getikt, en vervolgens uitgesproken. Volgens de verzorger, die dit elke avond deed, was het een van de weinige momenten van de dag dat de patiënt werkelijk met zijn bewustzijn aanwezig was.

OkBeeldenNMBRUB3   OkBeeldenNMBRUB2OkBeeldenNMBRUB1

Klankbeeld van de naam Ruben (beuk, berk).


terug naar boven

Terug naar Home page