Landschapsbeelden

Wanneer men beelden in een landschap plaatst, richt zich hiernaar de groeiende natuur. Een kubisch beeld zal bijvoorbeeld een boom verhinderen om tot een punt aan zijn bladerkroon te lomen; een uitstrevend gebaar laat hem zijn takken meegroeien. Dit omdat de elementwezens die deze groei veroorzaken, zich richten naar de fysieke vormen die met name door de mens daar zijn neergezet. Bijgevolg kan men het landschap beïnvloeden door er specifiek gevormde beelden in te zetten. Het kan bijvoorbeeld spanning in de levenswereld oplossen door de levenskrachten in een specifieke richting te leiden. Dit kan zich voordoen wanneer een oud gebouw een nieuw gebouw, bijvoorbeeld in organische stijl, naast zich krijgt. Een beeld dat de levenskrachten uitdrukt en kan richten, lost daarmee de spanning op. Wanneer men bomen of planten in hun groei op specifieke wijze wil stimuleren, kan dit door een gebarend beeld. En wanneer men de krachten van levensbanen (leilijnen) en landschapspunten wil bevorderen of richten, dan kan dat ook met een beeld met specifieke gebaren. In onze projecten landschapsgenezing doen we dit veelal in kleibeeldjes, die we neerzetten terplekke en laten opnemen/oplossen door de natuur. Deze zijn enkel als gebaar bedoeld om tot samenspraak te kunnen komen. Vaste beelden in hout, steen of metaal hebben een veel duurzamer karakter. Er moet ook hier nog veel worden onderzocht. Rune-werkplaats kan in overleg met u op aanvraag ter plaatse tot de ontwikkeling van beelden komen die aan een van deze doelen voldoet.

OkBeeldenTNBPIET2 OkBeeldenTNBPIET1

Tuinbeeld ‘Piéta’. Bedoeld om als meer dan manshoge gebaren uit te voeren. Kleibeeld.