Optredens

Logo optredensBelangrijk is het voor Nicolaas Marius dat hij een bewust contact met het publiek kan opbouwen, waarin begrip en warmte door de muziek kan stromen. Bij veel van zijn liedjes en composities probeert hij het publiek uit te nodigen innerlijk en ook uiterlijk de stemmingen ervan mee te zingen als klankbeelden. Zo ontstaat er een veld van warmte en helderheid die de atmosfeer terplekke kan ordenen en reinigen. De basis van zijn composities vormen de klanken en ritmen van planeten en sterren of sterrenbeelden, uitgewerkt in zijn methoden van astrosofie. Zo kan er terplekke met aarde en kosmos worden samengewerkt door de muziek. Na afloop blijft er dan ook vaker een bepaalde stemming achter die snijdbaar kan zijn.

Ook speelt hij vaker op gevoelige plaatsen in de natuur, waarbij hij composities of improvisaties heeft, die de natuurwezens en engelen helpen te versterken in hun werk.

 

Programma’s:

 

1. Perspects

Duur: + 2 uur

Het eerste deel bestaat uit een bloemlezing van de cd’s Perspects en Perspects plus, Nederlandse, Engelse en Franse liedjes die tijdens reizen, ontmoetingen en bij landschapsprojecten zijn ontstaan. Ze beschrijven beeldend de gebeurtenissen en omstandigheden, en worden gedreven door meest stuwende ritmen op de gitaar. Zang en gitaar, soms ook lierspel, vullen elkaar aan.
Een vast onderdeel is het zingen met het publiek van de stemming op dat moment, waartegen Nicolaas de klanken en ritmen van de zon, maan en planeten op dat moment met zijn lier begeleidt. Hieruit ontstaat een diepe betrokkenheid van de aanwezigen met het moment, en kan men zijn ziel makkelijker openstellen.
Enige Songs:
Songs of Parcival (met lier begeleiding), De Zee, Kom hier, Song of the Fjords, Illusies, Une fois, The Void, Dromer, Elektra.
A Creation of Matter.

In het tweede deel worden de Widarsliederen gespeeld. Deze beschrijven elk een specifiek levensgebied waar we ons makkelijk kunnen verliezen in technieken en verhardingen; daarnaast wat we er vanuit onze eigen binnenwereld aan levenskwaliteiten tegenover kunnen stellen.
De liederen, 11 in getal, zijn elk geschreven op ritmen die met onze organen en zielsstemmingen samenhangen, en stammen van de bewegingen van de planeten. Hierdoor ontstaan er zeer verschillende klanksferen, waar de toehoorder, wanneer hij zich open stelt, in mee kan bewegen en mediteren, zo hij wil. Ook kan men de erin aangeduide bewegingen mee doen; die hebben een reinigend en bevrijdend effect op mens en omgeving.
Songs 1 – 11.

Optreden: vanaf € 150, –
Afhankelijk van locatie en tijd.

Muziekvoorbeeld: De Zee

Audiospeler

 

2. Lied van Wording, Verwording en Heling

Duur: + 2 uurZang Avebury

In dit lange lied wordt de ontwikkeling van de kosmos en aarde beschreven vanuit het oerbegin tot heden, en welke rol de drie tegenstrevende machten die we het boze noemen, hierin hebben gespeeld, waardoor mens en natuur zijn geworden wat ze nu zijn. Het biedt handvatten aan om vanuit onszelf de omgeving te kunnen veranderen. Het is geschreven om op gevoelige plaatsen binnen landschappen (de zogeheten instromingspunten van levenskrachten uit de kosmos) te gaan zingen, waardoor de natuurwezens ook handvatten krijgen om de werkingen van dit boze te kunnen onderkennen en er iets mee te doen.
Buiten die genezende werkingen op het landschap, kan het voor de toehoorders een welkome verduidelijking zijn voor henzelf en hun plaats in de wereld.
Ook hier weer wordt het publiek uitgenodigd om mee te zingen in de stemmingen en beelden die worden aangereikt, en om met de aangeduide bewegingen mee te doen. Dat maakt het deelnemen aan zo’n uitvoering tot een innige ervaring. Overtuig jezelf en doe een keer mee.

Overigens kan dit lied ook op andere locaties worden gezongen dan louter deze gevoelige plaatsen.

Kosten: vanaf € 150, – (afhankelijk van locatie en tijd)

Muziekvoorbeeld: In het begin

Audiospeler

Geplande optredens: zie de Agenda.

 

3. Improvisaties van gerichte planeet- en sterrenklanken op lier en harp en met zang

Digital CameraIn deze interactieve voorstelling  kan gericht worden ingegaan op de stemming van het moment, bepaald door de plaats van de planeten aan de hemel, en op standen van de persoonlijke horoscoop.

De voorstelling wordt gelardeerd met passende songs op lier en gitaar, die op de situatie zijn toegespitst. Beleef de werkingen van de kosmos in klank en ritme.

Kosten: vanaf € 150, – (afhankelijk van locatie en tijd)

 

4. EENS door muziektheatergroep LaukaR Unja

Zie hiervoor onder LaukaR Unja.

 

Voor informatie en aanvragen bel 06 – 40228769 of mail naar runewerkplaats@gmail.com