30 aug

Organo-dynamische vormgeving als poort naar de hogere werelden

 

Organische vormgeving is een kleine culturele stroming binnen de architectuur, en zeker binnen de beeldhouwkunst. Naast een paar antroposofisch geïnspireerde gebouwen is organische kunst vaak afgedaan als bij het verleden behorend, bij de Jugendstil periode. En inderdaad zijn daar mooie voorbeelden neergezet. Onder andere Gaudi en Hundertwasser die mooie gebouwen hebben achtergelaten, zoals de kathedraal van Gaudi in Barcelona. En bij een rondleiding door ‘zijn’ min of meer organische NMB gebouw in zuidoost Amsterdam vertelde Rudolf Mees vol trots dat de medewerkers in dat gebouw niet graag over werden geplaatst, en in het weekend om de sleutel vroegen, zodat ze culturele avonden konden organiseren. Deze bouw wekt dus de creativiteit op.

Het door mij ontworpen tempel-theatergebouw 'Widarhalla', waarin scholing en kunst samen komen door de organo-dynamische vormgeving

Voor mij is echter werken met organische vormgeving een direkt gevolg van waarnemingen in de levenswerelden en nog hoger, de astrale werelden. Dat wil ik wat helderder aangeven in de volgende uiteenzettingen.

Eiwitten, samengesteld uit verschillende typen amino­zuren, hebben ruimtelijke structuren en ook potentieel beweeg­lijke onderdelen. Wanneer het juiste molecuul langs komt, worden deze functionele eenheden ineens gebarend, en volgen chemische beoogde reacties die soms duizenden malen sneller verlopen dan wanneer de afzonderlijke stoffen zonder meer met elkaar in contact komen. Zo verlopen onze fysiologische processen, tot op celniveau toe. Je kunt hier spreken van gevormde en gerichte gebaren die processen in gang zetten. De

processen in ons fysieke lichaam die ons überhaupt doen leven, en die stammen uit de levenswereld. Je kunt hier spreken van vormgebaren, die in de tijd gaan verlopen onder de juiste omstandigheden. De tijd is de vierde dimensie. Je komt hiermee dus in de wereld van het leven, dat verloopt in de tijd. De eiwitten in hun functionele structuren doen ons dus voor hoe we daar kunnen komen met ons bewustzijn.

 Enzymen, samengesteld uit aminozuren, knippen een stof op.

Nu is dit, vanuit mijn achtergrond in de biologie, het uitgangspunt geweest om met organische vormen aan de slag te gaan. De eerste keer dat ik een instrument maakte met een gebogen klankblad hoorde ik dat er leven in kwam, in tegen-stelling tot de harp en gitaar die ik ervoor had gemaakt. Dat was een echte eye opener.

Mijn eerste diatone Maagd liertje

Maar er bleek nog iets anders achter het geheel van mijn organische vormgeving te zitten. Een schilder had via een vriend gehoord van de beelden en instrumenten die ik maakte. Hij kwam binnen bij een tentoonstelling, keek kort rond, zei ‘O, antro kunst’ en liep er weer uit. Blijkbaar vond hij het afgedaan als oude kunstvorm. Een antroposofisch beeldhouwer echter vond mijn werk maar eng, omdat het niet leek voort te komen uit zijn basale oefeningen van bol en hol. Blijkbaar was dit niet de organische vormgeving waarop hij was afgestemd. En dit heb ik vaker gehoord: mijn werk is niet zomaar onder antro-kunst te plaatsen. Dat maakte me ervoor wakker dat ik blijkbaar met een verdere uitwerking van de organische vormgeving bezig was, al was me dit aanvankelijk nog niet zo bewust.

Mijn beelden blijken ook gebaar-karakter te hebben. Ik weet nog dat een bevriend schilderes mijn houten beeld van sterrenbeeld Draak (zie hiernaast) enige tijd in huis had, maar het ook weer teruggaf: ze vond het Draakbeeld eng, want het leek te bewegen. Het werd me duidelijk dat ik iets extra’s aan dit en andere beelden mee had gegeven wat je een tijds-bewegingsmoment zou kunnen noemen. Hier kom je op het gebied van dynamiek, en gaandeweg ben ik dit  organo-dynamische vormgeving gaan noemen: het gebaar in de tijd zit er in kiem in. Ik begreep dit pas na de uitleg van een kunsthistoricus bij een schilderij van Rubens, waarop zijn vrouw uit bed stapt en een mantel omslaat. Ondanks dat dit een statisch olieverfschilderij is van enige honderden  jaren  terug, geeft deze zwierige zwaai van haar mantel een stuk dynamiek weer die nog steeds aanspreekt. Het blijkt dat de schilder twee momenten heeft weergegeven. De voeten staan zo’n 60˚ ten achter op het lichaam. Je wordt hierdoor dus in de tijd bewogen. Ook Picasso heeft deze truc vaker toegepast bij portretschilderijen waarin een gezicht van twee kanten tegelijk wordt weergegeven.

Mijn sterrenbeeld beelden en sieraden werk ik uit als dynamische vormgebaren vanuit onze wil. Deze zijn gegrond in onze idealen, en die leven als warmtekristallen erachter in andere dimensies. De neuronen in ons hoofd kunnen deze andere dimensies ook reprodu-ceren: vandaar dat ze ook herkenbaar zijn en je naar die andere dimensies leiden, die iedereen nog diep weg in zijn herinnering van voor de geboorte met zich meedraagt. Veel mensen voelen de kracht die er uitgaat van mijn beelden en sieraden; ze worden werkzaam als talismannen.

Wat zit hier nou achter.

    Dolfijn sterrenbeeld in zilver.

Dat zijn de waarnemingen van de astrale werelden die met bewustzijn van doen hebben – de lichtkant dus; en dat de levenswerelden bestaan uit vormgebaren, waarmee de vier elementen worden aangestuurd, zowel in ons als om ons heen. De levenskrachten van Moeder Aarde komen via de stuit bij je binnen en van hieruit voeden ze je organen. Dat is de levensboom. Je ziel komt bij de geboorte bij je binnen via het hoofd, de hersenen. En het gebruikt de banen van het zenuwstelsel om bewust van de aarde en haar omstandigheden te worden – de astrale boom van kennis. Daar waar deze twee bomen elkaar ontmoeten, ontstaan de knoppen van onze chakra’s of lotusbloemen, onze hogere ziels- en geestzintuigen. De bladen hiervan kunnen we pas ontwikkelen wanneer we  bewuste  (astrale) gebaren (levenskant) maken. Dat zijn de  deugdgebaren waarmee   we  de chakra bladen ontwikkelen. Het bewustzijn is dus astraal, en dat is de 5edimensie. Het bewust zijn, buiten of binnen de tijd. Dat beleef je het beste op een zeer wakker topmoment; alsof de tijd dan stil staat.

Ons innerlijke geesteskind ontwikkelt tussen de navel- en  zonnevlecht lotus

De ingang tot deze astrale wereld is via de gevoelens, want ons astraallichaam bestaat louter uit gevoelens; van sym- en antipathie en hun verfijningen. Om deze te onderzoeken, heb  ik  een serie gevoelsgebaren in vorm en kleur geschilderd. Die kun je bij jezelf en ook bij anderen waarnemen wanneer je je hier op afstemt. Dat is best moeilijk, want we zijn veelal geneigd om  directaan onze gevoelens voorbij te gaan. Terwijl die juist de poorten vormen tot die astrale wereld van 5D, het bewust zijn.

   

    Verontwaardiging                   Overgave

En de gebaren-kant van onze chakrabladen  brengen je  met hun levens-vormkracht in  de  4edimensie; die van ruimte en tijd, oftewel bewegingen, gebaren die zich ont-plooien in de tijd. Hiervan zijn mijn sterrenbeeld-beelden en sieraden mooie voorbeelden.

Ook heb ik hiervan meer-dere aspecten mogen uitwerken in de verschillende kinderdagverblijven die ik vanuit de organo-dynamische principes heb kunnen vormgeven. Zo maakte ik deur- en raamposten in specifieke en rele-vante  gebaren.  En de  krachten als vormwerkingen vanuit de vier elementen.

           

De kleurbewegingen van (links) groen door een mauve huid, (rechts) charlakenrood. Kinderdagverblijf 'Bartele 2', Amsterdam

Gebaren van de vier elementen en daartussen de vier kwaliteiten. Kinderdagverblijf 'De Sterrenkindjes', Olen, België

              

Deurpost ingang kinder-       Deurpost en raamkozijn 

onthaal,Grote Beer, Olen.     'moeder en kind' Bartele 1, A'dam

Mijn  instrumenten  zijn weer een andere toepassing in organo-dynamische vormgeving. Wat ik zoek in mijn instrumenten is de vormen van de dierenriem ster­renbeelden als klank-vormende principes zodanig toe te passen, dat zij de woordklanken, de medeklinker klanken die met die sterrenbeelden samenhangen, tot in het fysieke hoorbaar maken. De  vorm is dus een afbeeld van een sterrenbeeld, ingeleefd als klankprincipe. Zo wil ik de klanken van de kosmos als dynamische openers van de poort naar de geest maken, de 6een 7edimensies, want daar leven de oerbeelden in klanken   van alles wat er op aarde is. Hierdoor ontstaan dus klanken oftewel klankruimten (het geestelijke) die bewuste (astrale) vormgebaren (levenswereld) teweeg brengen. Ik gebruik specifiek lierspel op een van mijn instrumenten om de ruimte voor een cursus of concert op de kosmos af te stemmen. Veel mensen zien en voelen die lijnen naar de kosmos die uitgaan van mijn instrumenten. En met name zwaar gehandicapte mensen, met wie mijn vrouw Marion muziektherapie vanuit de horoscoop bedrijft, reageren op mijn muziek en instrumenten. Er was er een die zo gebiologeerd was, dat hij het instrument niet durfde aan te raken, maar zijn reactie gaf een grote herkenning en ook eerbied weer.

    

Sterrenbeeld Leeuw   Een chromatische Leeuw-lier, essenhout 

In de kinderdag-verblijven die ik organo-dynamisch mocht vorm geven heb ik de verschillende mogelijkheden kunnen uit-proberen. In het tempel-theatergebouw Widarhalla komen al deze organo-dynamische werkingen in de vormen samen. Daarover meer in een volgende Sterrenwijs.

Gebouw Widarhalla. Het middelste dak tussen ‘N’-antipathie en ‘M’-sympathie gebaren. Het linker dak komt overeen met het op de kosmos gerichte sferische hoofd, het rechter dak waaronder het toneel is, heeft wils-gebaarkarakter.

 

Verschenen als artikel in tijdschrift Sterrenwijs nummer 9