Boek Kosmobiologie op klankfenomenologische basis

59,10

Een beschrijving van de biologie  en het inwerken op biologische systemen vanuit de sterrenhemel als oerbeelden-taal. Muziek en ritme als mogelijkheden tot beleving: een benadering van onderzoek vanuit de klank- en vormfenomenologie. Er worden herkenbare voorbeelden gegeven op celniveau en in meta-strukturen, alsook de herkenbaarheid van de incarnatie van sterrenbeeld-krachten door de geologische tijdperken heen. Een basisboek voor de biologen en astronomen die verbindingen zoeken tussen kosmos en aarde.

Over klank, ritme en het leven

. Wat leeft in klank; fysieke en geestelijke klank
. Klank en chemie
. Klank en kleur
. Muzikale elementen voor de beleving van planeten, sterrebeelden en huizen in de horoscoop
. Sterrenhemel als beeldentaal, en benaderd in klank
. Terugvinden van sterrenwerkingen in de natuurrijken
. Muziekinstrumenten in samenhang met de mens
. Elementen van de klankfenomenologische werkmethode

Hierin wordt de klankfenomenologie muziektheoretisch onderbouwd, waarna verschijnselen in hun vormgebaren als gestolde klank worden beschreven. Deze vormgebaren zijn uiteindelijk afkomstig van de sterrenbeelden als de gestolde oer-ideeën van hoge geestelijke wezens die er de huidige wereld oorspronkelijk mee hebben vormgegeven.
Van elk sterrenbeeld wordt een mythische beschrijving gegeven, zijn werking op aarde middels het lentepunt als steun bij het dierenriemsterrenbeeld in wiens zône het zich bevindt  en het specifieke vormgebaar dat in zijn vorm en plaatsing aan de hemel is waar te nemen, dan wel zich erin inlevend voor te stellen. Ook wordt het muzikale motief weergegeven.
Er wordt een schildering gegeven van hoe de vormgebaren van de verschillende sterrenbeelden in de levende natuurrijken hun weerslag hebben gevonden in de geologische tijdperken die met de wandeling van het lentepunt door de dierenriem samenhangen.
Een aanzet wordt gegeven om klank en chemie met elkaar in verband te brengen op klankfenomenologische wijze. Vervolgens een korte beschrijving van klankfenomenologische onderzoeksmethoden en aanwijzingen voor mogelijk verder onderzoek.
Bijgevoegd zijn sterrenkaarten die de sterrenbeelden gegroepeerd naar de zônes van de dierenriem.

Inhoud             Hoofdstuk 6a

3e druk, gebonden, 400 blz. Bevat 2 losse sterrenkaarten. € 55, – + € 4, 10 verzendkosten