eBook Verhalen 1987 – 2010 van Nicolaas Marius

9,00

Nicolaas Marius begon na enige liedteksten en gedichten aan het schrijven van een roman. Na deze te hebben laten lezen aan bekenden, besloot hij die niet uit te geven. Hierna volgden een aantal kortere en langere verhalen, die mede ontstonden om voor te lezen aan zijn opgroeiende kinderen. Uiteindelijk kwam de roman ‘De Queeste van de Rituele Bomen” uit in 2015. De verhalen in dit boek zijn zogezegd voor-oefeningen, maar ook op zichzelf heel interessant om te lezen, aangezien ze elk hun eigen blikrichting en boodschap hebben. Overtuig uzelf.

Inhoud verhalen 1987-2010           Verhaal De zoektocht naar de tempel

Een boeiende wereld voor u getoverd

Nicolaas Marius (de Jong) schrijft sinds zijn studietijd gedichten, liedteksten en verhalen. Daarnaast muziektheater en theoretische boeken. In 1956 in Rotterdam geboren, was hij blij om na zijn middelbare schooltijd in die stad, waar in het naoorlogse weinig was te beleven dan te werken voor de kost, te gaan studeren in Amsterdam. Het was daar in de 70-er jaren een roerige en interessante tijd, met huizenkraken, vredes- en anti­bom demonstraties en andere manifestaties. Op de universiteit was hij betrok­ken bij politieke vernieuwingen in het hoger onderwijs, toen ter tijd betekende dat je sterk maken voor de wetenschapswinkel om meer maat­schap­pe­lijk relevant onderzoek te stimuleren. Met name de ontwikkeling van nieuwe kunstrichtingen heeft hem uiteindelijk meer gebracht in de richting van de kunst. Zo waren er het ‘Festival of Fools’, met veel impro­vi­satie­vormen van theater en muziek. Hij is begonnen bij het Poolse on­der­zoeks­theater van Chrotowsky, waarvan een theatergroep uit Olsztyn, Polen, onder de naam Proçovnia, hem de eerste stappen in het creatieve proces hebben gebracht. Hierna cursussen mime en variété. Daarna volgde een tijd van reizen, straat­muziek en -theater, in Frankrijk en Italië, onder andere onder de naam ‘theatre Fouvray’.

Terug in Nederland besloot hij helemaal te gaan voor een kunstenaars-invulling van zijn leven. Daarbij waren een reis naar Figueras, Noord Spanje waar Dali woonde, en de film ‘Andrej Roebljov’ van Tarkovsky, belangrijke aanzetten. Ook een verblijf in Florence. Maar nog belang­rijker waren enige diepe geestelijke ervaringen van engelen en nog hoger, en van de natuur­geesten. Hiervoor heeft hij fenomenologische onderzoeks­methoden ont­wik­keld in muziek en vorm om anderen ook tot die waarnemin­gen te komen. Over de achtergronden hiervan gaan de theoretische boeken. De muziek en muziektheaterspelen maken dit beleefbaar; hiervan geeft hij zelf, soms ook samen met zijn groep LaukaR Unja, uitvoeringen. Daarnaast maakt hij muziekinstrumenten, beelden en talisman-sieraden. Dit als een onder­zoek naar de werkingen van de planeten en sterrenbeelden op ons.

De verhalen, gedichten en liedteksten zijn telkens tussendoor ontstaan op grond van innerlijke ervaringen. Laat ze als zodanig als lezer tot u spreken.

Andere suggesties…