Horoscoopconsult

95,00

Een persoonlijk consult

In een persoonlijk gesprek kunnen biografische lijnen en breekpunten naar voren komen. Een astrosofische horoscoopduiding is daarbij behulpzaam, daar het aanwijzingen geeft over het temperament, de constitutie, karmische lijnen, de kwaliteit en eventuele problemen met organen, en zielsgesteldheden die een ontwikkeling kunnen stimuleren of blokkeren, en in het contact naar anderen een belangrijke rol kunnen spelen. Het geeft ook de gebieden aan waar men zijn idealen, talenten en interessen heeft liggen.
Een consult naar aanleiding van biografische vragen, te nemen lotskeuzes of de reeds geduide horoscoop kan een goede optie zijn om helderheid in het leven op het moment te kunnen krijgen. Ook geeft het therapeutische aanwijzingen voor verder onderzoek, met name waar het gaat om belaste organen.

Een gesprek duurt ongeveer 1 uur en kan worden opgenomen.

Een horoscoopconsult is zinvoller nadat de horoscoop is geduid en doorgelezen.

Horoscoop duiding uitgeschreven € 200, –

Vergeet niet uw geboortetijd en plaats van tevoren door te mailen 

 

Aanvullende mogelijkheden:

Compositie op basis van de horoscoop, gesteld op muziekschrift    € 250, –

CD van de horoscoop composities, opgenomen met de fluit en lierspel     € 75, –

Muziektherapie sessie      € 75, –

Heling sessie van muziektherapie samen met een Reiki behandeling     € 150, –

Name “button”

Een astrosofische horoscoop

 

Een astrosofische horoscoop verschaft aanwijzingen over temperament, zieletypering, constitutie en karmische lijnen. Daarnaast zwaartepunten, zwaktes en eenzijdigheden van verschillende organen en wezensdelen, samenhangend met het lot.

Astrosofie houdt in dat de sterrenwijsheid op de mens wordt betrokken. De mens is geschapen door de goddelijke wezens, huizend in sterren- en planeetsferen. Zijn doel is zich te ontwikkelen als geestwezen tussen de andere engelen.

Vanuit het voorgeboortelijke maakt de mens de beslissing om zijn leven die richting en zin te geven welke bij zijn eigen levensopdracht en meegenomen zielenkwaliteiten hoort. Hiermee geeft hij, samen met de engelen, gestalte aan zijn wezen in persoonlijkheidsstructuur, temperament, orgaanwerkingen, constitutie en lichaamsvormen. Dit vindt zijn weerslag in de stand van sterren en planeten bij de geboorte.

Een horoscoop vanuit astrosofische gezichtspunten tracht de beslissingen en de uitdrukking hiervan in zijn lichamen (geest, ziel, levens- en fysiek lichaam) en lichaamsonderdelen naar voren te halen. Zo wordt een herinneringsbeeld geboden aan de geborene waaruit hij kan putten bij moeilijke momenten en te nemen beslissingen. Ook kan bij ziekte of het overwegen van een bepaald proces de achtergronden van waaruit dit zich heeft ontwikkeld, na worden gezocht, als steun bij de medische diagnose en te kiezen therapie.