Horoscoopduiding uitgeschreven

200,00

Het levenstableau van je karma

Bij de eerste ademhaling na je geboorte wordt het levenstableau waartegen je ‘ja’ hebt gezegd, als een blauwdruk op je hersenen afgedrukt. Dit samenstel van planeet- en sterrenkrachten groeit nog tot een jaar na je geboorte door met je zenuwbanen tot in de organen en weefsels van je lichaam. Zo wordt je karma tot diep in je wezen afgedrukt. De geboortehoroscoop drukt dit levenstableau uit aan talenten en ook moeilijkheden die je je hebt voorgenomen om jezelf aan te sterken en meer compleet te worden.

In een horoscoopduiding komen daarom naar voren je constitutie, temperament, wereldvisie, zielsgesteldheid, de werking van je organen, je mogelijkheden tot de ontwikkeling van je chakra’s, en de karmische richting waarheen je je graag wilt ontwikkelen. Ook de idealen die je graag wilt ontwikkelen, en de levensgebieden waarin je dat wilt realiseren.  De  horoscoopduiding biedt zo mogelijkheden om je verdiepend met je eigen ziels- en geestelijke kwaliteiten en conflicten uiteen te zetten. Hierdoor kun je specifiek bewustzijn verkrijgen over het krachtenspel in de eigen ziel.

Je krijgt een volledig uitgeschreven horoscoopduiding, waarin de configuraties van planeten heel belangrijke aanwijzingen geven over de specificatie van je lot. Voor veel mensen is dit een document voor het leven, waar zij keer op keer naar teruggrijpen wanneer er zich moeilijke situaties en keuzes voordoen.

Vergeet niet uw geboortetijd en plaats van tevoren door te mailen, alsook de vragen die je uit de duiding beantwoord wilt zien.
Horoscoop consult naar aanleiding van de horoscoop duiding € 75, –

Aanvullende mogelijkheden:

 

Compositie op basis van de horoscoop, gesteld op muziekschrift    € 250, –

CD van de horoscoop composities, opgenomen met de fluit en lierspel     € 75, –

Muziektherapie sessie                     € 75, –

Heling sessie van muziektherapie samen met een Reiki behandeling     € 150, –

Een astrosofische horoscoop

Een astrosofische horoscoop verschaft aanwijzingen over temperament, zieletypering, constitutie en karmische lijnen. Hiernaast zwaarte-punten, zwaktes en eenzijdigheden van verschillende organen en wezensdelen, samenhangend met het lot.

Astrosofie houdt in dat de sterrenwijsheid op de mens wordt betrokken. De mens is geschapen door de goddelijke wezens, huizend in sterren- en planeetsferen. Hij kan zich ontwikkelen tot een krachtige geest tussen de andere engelen.

Vanuit het voorgeboortelijke maakt de mens de beslissing om zijn leven op een bepaalde wijze richting en zin te geven die bij zijn eigen levens-opdracht en meegenomen zielenkwaliteiten hoort. Hiermee geeft hij, samen met de engelen, gestalte aan zijn wezen in persoonlijkheidsstructuur, temperament, orgaanwerkingen, constitutie en lichaamsvormen. Dit vindt zijn weerslag in de stand van sterren en planeten bij de geboorte.

Een horoscoop vanuit astrosofische gezichtspunten tracht de beslissingen en de uitdrukking hiervan in zijn vier lichamen en lichaamsonderdelen naar voren te halen. Zo wordt een herinneringsbeeld geboden aan de geborene waaruit hij kan putten bij moeilijke momenten en te nemen beslissingen. Ook kan bij ziekte of het overwegen van een bepaald proces de achtergronden van waaruit dit zich heeft ontwikkeld, na worden gezocht, als steun bij de medische diagnose en te kiezen therapie.