7c Landschapsheling door werk in de onderaardse sferen met gevallen engelen

50,00

In dit werk in de onderaardse sferen waar de gevallen engelen aangrijpen, leer je waar de bron is van alle tegenwerkende krachten op aarde; dat wat we gewoon zijn om ‘het boze’ te noemen. Je leert dit te transformeren door je hart heen, zodat je alles wat ons ten negatieve is overkomen, leert begrijpen in zijn bron, en het ook om kunt vormen ten positieve. Daarbij transformeer je plaatsen op de aarde die aanvankelijk beladen en negatief waren, tot een positieve plaats. Tevens leer je er daarna de vernieuwende impulsen te brengen door de krachten van onze chakra’s ofwel lotusbloemen er als ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden aan de elementwezens en de landschapsengelen, om samen met elkaar in ontwikkeling te kunnen komen naar de toekomst toe.

Je krijgt hierin:

-Een inleidende video over de landschaphelingsmethoden

-Een inleidende video over de landschapsengel en haar gevoelige punten

-Een inleidende video over de onderaardse sferen in verband met de dubbelganger

-Een inleiding in de methode van helend landschapswerk in getraumatiseerde gebieden met werk in de onderaardse sferen

-Teksten van de inleiding in de landschapshelingsmethoden en aanwijzingen voor het Werk on de onderaardse sferen

-Een relevant artikel: Het werk van tegenengelen vanuit de onderaardse sferen

-Teksten van het werken in de onderaardse sferen naar binnen toe vanuit warmtesoorten

-Geleide meditaties in de negen ondersferen van deze mantrische teksten; tevens hoe je deze geheelde plek kunt verbinden met andere plaatsen waar lichtkrachtserk is verricht en de kiemen voor de opstandings-aarde in kiem leven

-Aanwijzingen voor het werk in deze sferen

-Werken met de Lotusbloemendans, waarbij je de krachten van de bladen van je chakra’s/lotusbloemen in het landschap kunt dansen als kiemen voor ontwikkeling in de toekomst