7d Landschapsheling met de Sterrenengelen

50,00

Deze landschapshelingsmethode helpt om op op mistroostige en geestarme landschappen een nieuwe verbinding in te stellen met de engelen van de sterren, met beproefde methoden die juist in deze tijd erg belangrijk zijn. Er wordt een scherm om de aarde gebouwd van satellieten en hun resten, met veel elektromagnetisch straling. Dit schermt ons af van de kosmos, waardoor we steeds minder direct contact hebben met de engelenwerelden vanuit de kosmos. De oude megaliet-complexen die dit contact onderhielden, raken door nalatigheid in verval, en werden ook staats vaker afgebroken voor huizenbouw en wegen. Daarom is het belangrijk om een nieuwe verbinding tot stand te brengen die nu aan de tijd is. Vandaar deze landschapshelingsmethode die de aarde opnieuw met de kosmos en de daarin levenden geen herstelt.

Je krijgt hierin:

Een algemene inleidende video over landschapswerk en haar methoden

-Werkmethoden om de verbinding met de geest te herstellen met de sterrenengelen

-Teksten van de inleiding in de landschaphelingsmethoden en het Werken met de Sterrenengelen

-Muziek van de sterrenbeelden, die je op elke plaats kunt oproepen en beluisteren

-Rituelen om de sterrenwegen met de aarde en haar wezens te verbinden