Een stervenshoroscoop in klanken en ritmen

250,00

Een mogelijkheid om contact te leggen met een overleden dierbaar persoon

Op het moment van overlijden drukt de horoscoop uit wat de gestorvene in zijn of haar leven heeft verwezenlijkt en wat niet. Dat vormt voor hem of haar een levendig tableau van het afgelopen leven. Wanneer je deze in klank en ritme op laat klinken, help je de gestorvene om zijn tableau helderder bewust te kunnen beleven. Ook bied je deze en jezelf troost, en kunt er makkelijker een zielsverbinding mee maken wanneer je zelf in diens karma hebt gedeeld.

Muziekvoorbeeld: Neptunus in de Waterman, het 10e huis

Nog dichterbij kom je, wanneer de muziek ook met teksten is geschreven, die beeldend de keuren- en zielssferen aanspreekt waarin de persoon zich bevindt. Samen kun je het karma bekijken en ook kiemen leggen om in een volgend gezamenlijk leven hieraan omvormend en bevrijdend te kunnen werken.
Overlijdenshoroscoop in klanken en ritmen (enkel mogelijk na duiding)   € 250, –
CD met de klank-vertoonde horoscoop € 75, –
Beeldende ritmische teksten op basis van muziek vanuit de overlijdenshoroscoop (enkel mogelijk na duiding) € 350, –
Persoonlijke begeleiding na overlijden en uitvoeren van de klank-vertoonde overlijdenshoroscoop tijdens de uitvaartdienst (all in) € 1000, –

Visie vanuit de astrosofie

Onze verbinding met de kosmos is zo, dat wij de werkingen van de planeetsferen met ons mee naar binnen nemen tot in onze organen. Ieder orgaan correspondeert met een specifieke planeet, en vertegenwoordigt diens werking in ons. Bij de geboorte helpen de planeetstanden in de dierenriem en huizen ons om ons lot tot in het lichaam met zijn organen en weefsels vorm te geven.

Bij overlijden verlaten we ons fysieke lichaam, Alles wat we hebben ontwikkeld, en ook wat we nog hebben laten liggen of wat nog verbetering vraagt, komt vrij van dit lichaam als een groot levenstableau. Dit drukt zich uit in de plaats van de planeten ten tijde van het sterven. Het is een geboorte in de geestelijke wereld. Zo geeft een stervenshoroscoop een beeld van wat een overledene heeft bereikt tijdens zijn aardse leven. Hij blijft dit tableau met zijn inherente levenskrachten een tijdlang waarnemen en verteren. Totdat hij de kern ervan kan loslaten en verder kan aan op zijn geestelijke tocht tot aan zijn eigen ster.

Wanneer je van dit levenstableau een compositie maakt, kun je in verbinding blijven met de overledene. Ook kun je jouw verhouding tot hem of haar verwerken, en eraan verder werken.