Zilveren sieraad van sterrenbeeld de Draak

295,00

De Draak heeft met onze incarnatie tot in het fysieke lichaam te maken, rond de ruggengraat. Het zijn de drie tegenwerkende machten Lucifer/de duivel, Ahriman/de satan en Sorat/de antichrist die dit hebben veroorzaakt. De kop van de Draak vervormt de werkelijkheid, zodat we ontvankelijk zijn voor suggesties die ons afleiden, vanuit de zelfzucht; de staart van de Draak werkt splitsend, zodat de asura’s tussen ons en onze gedachten in kunnen komen; en het middendeel van de Draak werkt verdichtend vanuit de hebzucht, zo van het levensgebied tot in het fysieke drijvend, zodat we tot binnen het skelet incarneren. Door deze drie tegenwerkende krachten te leren weerstaan, kunnen we als mens en later als engel opstaan en groeien (de oprichting van het ruggenmerg), vanuit de gouden schat die de Draak als belofte voor groei aan ons voorhoudt. Daartoe helpt je de Draak-talisman.

Ontwerper en maker: Nicolaas Marius.

Zilver € 295, –

Goud € 1125, –        (bestel apart)

Een talisman om je te helpen incarneren

Het sterrenbeeld is het oer­beeld voor de mens die tot in het fysieke is geïncarneerd.

De kop van de draak vervormt vanuit zelfzucht de werkelijk­heid en maakt ons ontvankelijk voor afleidende suggesties. De staart van de Draak werkt splitsend tussen ons en onze gedachten en wilsimpulsen vanuit de haat. En het midden­deel van de Draak werkt verdichtend vanuit de heb­zucht, en drijft zo al het levende in het fysieke, wat materie doet ontstaan. Deze talisman helpt je deze drie tegenwerkende krachten bewust te worden en te weerstaan, waardoor we kunnen opstaan en innerlijk groeien.

De sterrenbeelden vertegenwoordigen elk een groep engelwezens die een idee van het Goddelijk plan uitwerken. Zij werken ook vormend naar de aarde en mensen toe, en hebben elk met een onderdeel van ons lichaam te maken. Als zodanig zijn zij ook te duiden. Daarnaast hebben zij een sterk toekomstgericht aspect, namelijk die van ontwikkeling. Zij vertegenwoordigen onze idealen waarmee wij dit Goddelijke plan met en door ons heen kunnen verwezenlijken.
De vormgebaren van de sterrenbeelden zoals zij aan de hemel staan, vertellen ons wat zij op aarde teweeg kunnen brengen. Deze inlevend navoltrekken geeft door het doen inzicht in hun werkingen. Dit is in de Rune-Werkplaats als onderzoeksproject uitgewerkt.
De sterrenbeeld sieraden in goud en zilver gebaren voor in het fysieke wat wij innerlijk met ziel en levenslichaam moeten voltrekken om hun werkingen te kunnen verwezenlijken in en door ons heen. De sieraden hebben elk een bewustzijns- en wilskrachtrichtende tendens, wat de drager na kortere of langere tijd zal merken.

Extra informatie

Gewicht 0.1 kg
Afmetingen 10 × 15 × 2 cm