Cursus Inleiding in de Astrosofie

165,00

 

In deze cursus worden de elementen van de horoscoop en hun samenhang met onze vier lichamelijkheden, de vier levensbereiken en elementen, het temperament, de constitutie, de zieleninhoud, de wereldvisie en de orgaanprocessen, alswel hun samenhang met ons karma, stap voor stap uiteen gezet. We doen dit op een speelse en beeldende wijze. Uiteindelijk wordt getracht om van deze elementen het voorgeboortelijk levenstableau op grond waarvan men zijn incarnatiebesluit neemt, op te bouwen en in te leven.

De cursus is praktisch van opbouw. Er wordt met een voorbeeld-horoscoop gewerkt, en mogelijkheden om zich hierin te kunnen verdiepen, worden aangereikt. Gewerkt wordt aan de hand van het boek ‘Karmische Astrosofie’ (vrijwillige aanschaf; kosten € 42, – ).

Voorkennis niet nodig. Na afloop is men in staat een horoscoop in zijn onderdelen als afbeeld van een incarnerende mens te begrijpen..

Tijd: 7 Dinsdagavonden van 20 – 22.30 uur, data: vanaf 23 maart 
Plaats: Aart van der Leeuwlaan 12, 2624 LD Delft.
Cursusleider: Nicolaas de Jong.
Kosten: € 25, – per keer of € 165, – in zijn geheel, vooraf te voldoen. We werken vanuit het boek ‘Karmische Astrosofie’.
Info en aanmelden: email jaspisschool@gmail.com of tel. 0031-640228769.

Inzicht in je karma

Vanuit je levenstableau waar je kort voor je geboorte ‘ja’ hebt gezegd, krijg je inzicht in de hangups en mogelijkheden die je hebt meegenomen. Op grond hiervan kun je je verder ontwikkelen. Soms gaat dat door weerstanden heen, of ook ziektes. Maar deze geven je allemaal de mogelijkheden om in inzicht te groeien en verder te komen.

Nicolaas de Jong geeft al meer dan 35 jaar horoscoop-consulten. Hij heeft in samenwerking met artsen en therapeuten zijn duidingsmethoden verdiept en uitgewerkt. Hij geeft trainingen in innerlijke ontwikkeling vanuit de horoscoop als ontwikkelingsmogelijkheid. Ook heeft hij een methode ontwikkeld om de horoscoopstanden in muziek te beleven. Hierdoor krijg je een bewuster gevoel voor wat er in jouw en in andermans ziel speelt aan krachtwerkingen, stemmingen en gevoelens.