Energetische reiniging van huis, tuin of landgoed

150,00

Heling sessie van huis, tuin of landgoed

Het komt vaker voor dat een huis dat men betrekt niet geheel etherisch en astraal rein is. Je voelt je er niet lekker in. Ook kunnen er wezens, zoals ook overledenen, zijn blijven hangen die de sfeer in dat huis kunnen beïnvloeden . Dit kan met name voor gevoelige mensen en kinderen bedreigend zijn. Ook een tuin of landgoed kan een dergelijke achtergrond hebben, bijvoorbeeld doordat er misdaden zijn gepleegd op die plek. Ook kan er met zwarte magie een vloek zijn gestuurd op het huis en diens bewoners.
Door hier goed waar te nemen wat er aan de hand is, en vervolgens enige holistische reinigingsmethoden toe te passen, kun je hierin verbetering brengen. Dit kan zijn het zingen van specifieke kleuren en stemmingen, waardoor men zijn eigen ziel opent en de wezens makkelijker kan ontmoeten. Je kunt deze wezens helpen zich om te vormen en indien nodig verder op hun reis te helpen. Ook kun je met bepaalde spreuken de zwarte magie omkeren. Of de overledene verder helpen op zijn geestelijke reis door zingen van het het Lied van de Dolende Doden, een rituele tekst. Tevens reinig je zo de sfeer in de ruimten. Dit werkt het beste met een groep mensen, aangezien het gezamenlijke bewustzijn kan helpen om dieper in die levens- en zielensferen door te dringen en er iets te kunnen doen. We komen meestal met z’n tweeën, en vragen of bekenden of ook de huisbewoner(s) mee willen werken.

Veelal is een bezoek met inventarisatie en reiniging al voldoende. Het kan echter zijn dat er nog een keer dient te worden teruggekomen met dieper landschaphelingswerk, om het energetische landschap mee in balans te brengen. Dat doen we dan met een grotere groep deelnemers. De huis- of landbewoners kunnen hieraan gratis meedoen.

Wanneer de plek erg is geschonden, zoals door diep leed of oorlogsgeweld, kunnen we met een groep deelnemers werk in de onderaardse sferen komen doen. Dat reinigt de plek doordat we deze verlossen van de tegenwerkende gevallen hogere wezens (gevallen engelen) die de overleden mensen en ook elementwezens hier vast kunnen houden in getraumatiseerde toestand.
Consult en inventarisatie van de problemen rond huis of stuk land vanaf € 150, – exclusief reiskosten
Uitvoeren van reinigend of genezend werk in huis of op het land vanaf € 150, – (afhankelijk van de situatie)
Deelname aan een huis- of landreiniging, landschapsgenezinghalve dag € 35, – ; hele dag € 60, –
Deelname aan ondersferenwerk (1½ dag) € 120, –
Deelname alleen mogelijk na overleg, of na het volgen van enige Jaspis-cursussen in deze richting.

Huis- en landschapsheling

Op landgoederen of grotere eenheden, stukken landschap, maar ook in en rond huizen, kan je landschapsgenezing toepassen. Daartoe dien je de, of een van de aangrijpingspunten van de landschapsengel te zoeken en hiermee in dialoog te gaan. Hiervoor zijn binnen Atelier Rune en de Jaspis School fenomenologische, ofwel holistische werkmethoden en rituelen ontwikkeld. Je gaat hierbij waarnemen vanuit het openstellen van de meer verborgen innerlijke zintuigorganen, die zijn gelegen op je chakra’s. Improviserend zingen helpt daar goed bij. Je neemt dan in de fysiek verborgen werkelijkheden van levens-vormkrachten, de ziel (astraal wereld) en de geest waar. Hier kun je stemmingen voelen, vertroebelde atmosferen, maar ook de wezens die hierin leven en deze vertroebeling veroorzaken. Zoals de natuurwezens die werkzaam zijn in en door de vier elementen aarde, water, lucht en vuur. Zij worden aangestuurd door andere wezens van een hoger bewustzijn, zoals een weide- of bosnimf, of een landschapsdesa (een engel van Moeder Aarde). Door bij de gevoelige aangrijpingspunten in een landschap te werken, kun je hierin verbeteringen aanbrengen. Bijvoorbeeld door te reinigen, of ook groepen van elementwezens er beter bij te betrekken.

Heling in de onderaardse sferen

Bij een erg geschonden stuk land, bijvoorbeeld omdat er een veldslag is gestreden of er mensen stelselmatig zijn gemarteld en gedood, kan een nog diepere vorm van genezing worden toegepast. Deze neemt de deelnemers mee in de negen onderaardse lagen, waar de tegen-engelen huizen. Hier wordt nagegaan welke wezens er de oorzaak van waren, en geprobeerd deze weer mee in de reguliere ontwikkeling te krijgen. Zo kan men het landschap weer genezen en de er rondhangende mensenzielen en andere wezens helpen bevrijden en verder helpen op hun weg.