Consultatie over uw energetische bedrijfsorganisatie

450,00

 

Bij deze consultatie wordt uw bedrijf of instelling waargenomen, doorgelicht en besproken op de goede en ook gevoelige punten. Hierbij wordt gekeken naar de al of niet organische geleding, en hoe die geledingen onderling functioneren. Er worden oriënterende gesprekken gevoerd met daartoe bereidwillige en terzake kundige medewerkers. Er wordt gekeken naar de energetische doorstroming van uw bedrijf. Er komt een uitvoerige rapportage na afloop van onze waarnemingen.

Vanuit deze inzichten volgt een advies hoe de knelpunten kunnen worden aangepakt. Gesprekken onder begeleiding met desbetreffende medewerkers kunnen begrip ontstaan voor deze knelpunten. Dan kan er binnen het sociale netwerk door de ontstane onderlinge warmte een goede doorstroming van ideeën en nieuwe impulsen ontstaan, die adequaat op de samenleving kunnen aansluiten of inspelen. Uw medewerkers kunnen met deze aanbevelingen goed aan zichzelf verder werken ter verfijning van hun vaardigheden.

– Waarnemen in bedrijf of organisatie, 1 à 2 dagen    € 450, –

– Werken met deelnemers, werknemers en werkgevers, project van 2 dagen  € 1200, –

– Project ondersferenwerk (1½ dag) op uw terrein, samen met bereidwillige medewerkers € 1000, –

Overige prijzen in overleg; in samenwerking met Gaiaheartworkz

Zie ook ‘Werken met Elementwezens’ en ‘Landschapsgenezing’.

Zevendelige organisatiestructuur in bedrijf of organisatie

Elke menselijke organisatievorm, zoals school, bedrijf, hulporganisatie, wordt geleid door een hoger engelwezen, een aartsengel. Deze inspireert de daartoe gevoelige mensen binnen die organisatie. Deze heeft net als wij 7 organen, die zich elk in de afdelingen of geledingen van een bedrijf zullen uitdrukken. Deze functioneren elk op eigen wijze, en hebben ieder hun eigen dynamiek. Je kunt dit herkennen in de organische bewegingen van spreeuwen in de avondlucht. Hun organische dansen van onderlinge groepen naar elkaar geeft in beeld weer hoe geledingen in een organisatie hun eigen patronen kunnen volgen, en soms ook weer harmonisch samenvloeien. Er werken echter ook verhardende, verkillende tendensen door zo’n organisatie. Deze kunnen veroorzaken dat er verkeerde organisatiestructuren (zijn) ontstaan. De erbij betrokken mensen en afdelingen kunnen hierdoor van elkaar vervreemden. Er ontstaat dan een ziekmakende bedrijfscultuur, die je maar liever doorbreekt.

Door gericht naar dit inspirerende wezen en diens organische geleding te gaan zoeken, kan je een bewustere relatie ertoe opbouwen. Hierdoor kan de doorstroming van zijn ideeën en impulsen soepeler verlopen. Ook het energetische veld wordt hierdoor verbeterd. De betrokken mensen ontwikkelen dan een betere werkmotivatie.
Hiertoe zijn gerichte oefeningen tot waarnemen ontwikkeld, die vooral verlopen via het kunstzinnig zich openstellen. In ritme en samenzang kan het wezen en zijn geledingen zich tonen.
Daarnaast zijn voor de betrokkenen, werknemers of vrijwilligers, scholingsmethoden ontwikkeld om de eigen motivaties en mogelijkheden binnen die organisatie of dat bedrijf te kunnen onderzoeken. Dat kan deze weer helpen in hun arbeidsproces, of doen uitzien naar nieuwe taken als mogelijkheden die aansluiten bij hun biografie op dat moment.

Dieper werk bij geschonden verhoudingen

Om een helder zicht te kunnen krijgen op de problemen binnen het bedrijf of de organisatie, kan het zinvol zijn dat de betrokkenen deelnemen aan een project waarbij gericht in de onderaardse sferen wordt gewerkt. Hierdoor kan worden waargenomen welke gevallen wezens zich binnen het bedrijf of het gebouw hebben verbonden met dat initiatief. Deze leren waarnemen, duiden, en mogelijkheden te bieden voor verdere ontwikkeling, kan de ontwikkeling van het bedrijf of de organisatie een belangrijke impuls geven, aangezien de betrokkenen heel direct de problemen leren herkennen en een naam geven.