Tijdschrift Sterrenwijs

Een blad om de verbindingen tussen aarde en kosmos helder te makenlogo-sterrenwijs-verkleind

Verschijnt tweemaandelijks, 4 x per jaar in A5 formaat

Abonnementen:

Online versie € 20, –  per jaar;

Gedrukte versie € 32,- (incl. verzendkosten) in Nederland.

Buiten Nederland, EU: € 36, –

De nummers zijn apart te bestellen voor € 5, – online / € 8, – papieren uitgave. Binnen de Eu € 8,50.

De artikelen zijn apart te koop à € 1, 50 per artikel

Redactie: Nicolaas M. de Jong

Wat kun je van ons verwachten:

Algemene maatschappelijke beschouwingen; verbindingen kosmos, de sterrenhemel en landschapsheling; verbindingen kosmos en mens; verbindingen astrosofie met de jaarfeesten; een astrosofische blik op de tijd, in de vorm van horoscoopbesprekingen; boek + film besprekingen; activiteiten van de Jaspis School en de Rune Werkplaats (agenda); vervolgverhalen vanuit de sterren; relevante gastartikelen; kunstzinnige bijdragen, zoals muziek, gedicht, beeld, schilderij; voortgang mensheidsgebouw en cultuurtempel de Fjodor Dome; scholingsaanwijzingen en ervaringen; stukjes kosmisch-aardse muziek van het moment; sterren en actualiteit.

Bestellen artikelen: Zie bij de aparte nummers voor de artikelen. Maak het bedrag voor het gewenste artikel over op Rune Werkplaats te Rotterdam, rek. no. ING Bank No. NL60 INGB 0009 2765 05; BIC: INGBNL2A. Vermeld om welk artikel het gaat.

Is je interesse gewekt? Bestel een proefnummer:

Online € 2, 50

Papieren versie € 5, 00

Als je schenken wilt aan stichting Fjodor maak je bedrag over op rek. no. IBAN: NL60 INGB 0009 2765 05; BIC: INGBNL2A. Aanmelden: klik hier.

Tijdschrift voor de vernieuwing van de geestwetenschap en kunst door de astrosofie