31 jan

Blog 6. De Weg langs de Zuidelijke Melkweg en Inwijding in de Levenswerelden

De stroom van heldere sterren door de Melkweg

Deze weg is op het noordelijk halfrond maar gedeeltelijk te zien. Het is de heldere band van sterren die begint tussen Stier en Tweelingen en weer boven de dierenriem komt tussen de Schorpioen en Boogschutter in. Het eerste deel is voor ons wel goed zichtbaar, naast Orion zien we de heldere sterren Alcyon in de Kleine Hond, en vooral Sirius in de Grote Hond. Daar tussendoor stroomt de zuidelijke Melkweg. Het helderste gedeelte, rond het vijfvoudige sterrenbeeld Schip Argo, is voor onze breedten onzichtbaar.

zuidelijke_melkweg_padDe naam van de Melkweg is niet voor niets gekozen. Net boven de Stier in de Melkweg staat de Voerman, met als helderste ster Capella, ofwel ‘Bokje’. Een mannelijke geit dus, en geiten hebben hele pure melk. De moedermelk van de hogere zoogdieren en van ons mensen is een fysieke uitwerking van de levenskrachten die komen vanuit de Melkweg, en die ons zodanig voeden dat we niet alleen een ziel en een geest hebben in ons fysieke lichaam, maar ook een levenslichaam, waarin we onze fysiologie, dus vertering, afbraak en verteringsprocessen laten afspelen in het water van het lichaam. Bij de dood vertrekt dit lichaam, en stoppen die processen, zodanig, dat je lichaam uiteindelijk uiteen valt. Bij een pas overledene kun je nog wel vaker diens ziel en geest zien stralen rond en vooral boven het fysieke lichaam, maar de levensprocessen zijn dan gestopt. In Star Wars wordt deze vanuit de aarde (of andere planeet) komende levenskrachten ‘The Force’ genoemd. Het is de basis op grond waarvan wij kunnen leven op de aarde.

Inwijding in de levenswerelden

Het binnengaan in de levenswereld zonder voorbereidingen is niet zomaar te doen. Ook ons eigen levenslichaam kunnen we niet waarnemen met de gangbare zintuigen. Hooguit kun je rond iemands lichaam in de avondschemering zeer vaag een soort ballon zien oplichten, aanvankelijk wit maar steeds meer roze. Intensiveer je dit, dan ben je in het levenslichaam van een ander aan het waarnemen. In onszelf is het de plaats waar de eigen wilsimpulsen leven. Die krijg je ook pas helder wanneer je wat hebt gedaan (Schopenhauer’s wil die door het doen pas tot openbaring komt). Ook je eigen gedachten die hier in de herinnering zijn opgeslagen (in de eiwitten van de spieren) krijg je pas helder wanneer je gaat bewegen (wat in de politiek de wandelgang bespreking wordt genoemd). Als we ’s nachts dromen, verlaten onze ziel en geest het lichaam, en het levenslichaam onderhoudt dan het leven. Wanneer je ziel en geest terugkomen en deze verbinden zich niet direct met het levenslichaam, worden de buiten-lichamelijke gebeurtenissen niet in het levenslichaam afgedrukt, en dan herinner je je dromen niet. Omgekeerd dus wel.

In het oude Griekenland ging er een grote voorbereiding vooraf aan het waarnemen in de levenswereld. Dat is verhaald in de gang van de doden, die over de rivier de Lethe (vergetelheid) dienden te steken. Deed je dit bewust, dan diende je eerst de beker der vergetelheid te drinken, zodat je je niet herinneren kon hoe de aardse verhoudingen zijn, ant de wetten en werkingen in de levenswerelden en nog hoger zijn van geheel andere orden (iets wat wordt vergeten bij de meeste UFO waarnemingen; die worden dan fysiek uitgelegd). Daarna diende je de beker der herinnering te drinken van hoe het was voor je geboorte, toen je nog in die hogere werelden was. Zo kon je er je weg in vinden, en later ook de weg terug. Dan dronk je de bekers omgekeerd.

Nu staat dit hele inwijdingsverhaal aan de hemel afgebeeld aan de sterrenbeelden in en rond de zuidelijke Melkweg. Ik beschrijf ze hier kort.

Net onder de dierenriem in de zuidelijke Melkweg kom je als eerste drie sterrenbeelden tegen: de Kleine en de Grote Hond, en de Eenhoorn.

Eenhoorn is de illusie van het aardse, die je niet verder helpt in de hogere werelden; de door de Indiërs genoemde maja, sluiers der illusie van de materiële wereld.

-hier rechtsboven staat de Kleine Hond, en dat is het oerbeeld voor je eigen kleine wachter op de drempel. Deze gestalte is gemaakt door je eigen hogere geest en je engel samen, en toont je al je onvolkomenheden in een, je zogeheten dubbelganger dus, waaraan je eerst dient te gaan werken voordat je ongeschonden de sterke levenskrachten in je eigen organen kunt betreden en ook aan kunt. Dit is een bescherming voor je eigen inwijding in jezelf. Deze wachter loopt altijd met je mee op je verdere wegen, en laat je zien waar je nog aan jezelf dient te werken. En aangezien we niet altijd zin hebben om aan onszelf te werken, projecteren we diens werkingen in ‘het boze’ dat dan in de ander zit in plats van onszelf. Daar wordt in de media manipulatie dankbaar op ingespeeld.

-onder de Eenhoorn staat de Grote Hond, oerbeeld voor de grote wachter op de drempel naar de andere werelden, nu meer buiten onszelf. Het is het geheel van krachten en kwaliteiten dat we al hebben ontwikkeld, en deze houdt ons de belofte voor dat we nog groter kunnen worden wanneer we ons verder innerlijk willen ontwikkelen en met de hogere werelden uiteen willen zetten. De helderste ster in dit sterrenbeeld, Sirius, wordt in verband gebracht met Vrouw Holle, ofwel Isis Sofia die onze Moeder Aarde vertegenwoordigt. Volgens de gangbare astronomie is dit de dichtstbij staande ster.

-vanuit de Kleine Hond, onder de dierenriem en boven de Melkweg, staat het lange sterrenbeeld de Grote Waterslang, met naast zich de Beker en de Kraai. De Grote Waterslang is het oerbeeld voor onze begeerte, en dit heeft zich verdicht tot in ons darmstelsel, waarmee we ons aardse voedsel verteren en omvormen, zodat we brand- en bouwstoffen hebben. Het is de rivier de Lethe uit de Griekse sage, want hier onder het middenrif zijn we niet meer bewust van onze levensprocessen.

-Boven de Grote Waterslang kom je eerst langs de Beker: dit is de beker der vergetelheid. In het darmstelsel vertaald, is dit de pancreas, die alle enzymen uitscheidt waarmee we de eiwitten uit het voedsel en de suikers kunnen afbreken, zo, dat ze over de darmwand worden getransporteerd. En zich dus ‘vergeten’.

-De Kraai is de beker der herinnering. In het darmstelsel fysiek vertaald zijn dit de zure zouten uit de galblaas, waarmee het vet in hele kleine bolletjes wordt verdeeld, zodat het over de darmwand kan komen en zich in de lever weer herinnert wat het was, namelijk brandstof voor onze fysiologische processen.

-De Grote Waterslang eindigt in de Wolf, een chaotische hoop sterren bijeen zonder duidelijke vorm. Het is het oerbeeld voor de chaotiserende werkingen van verteerd voedsel: Mest op een akker geeft een grotere opbrengst doordat het de bodem chaotiseert en zo belevendigt. Als zodanig is de wolf ook het beeld van onze innerlijke leraar, want enkel door chaos kunnen we tot verandering komen, anders blijven we vastzitten in  de comfort zone van gewoontes.

-Onder de Grote Hond staat de Duif, diep aan de zuidelijke sterrenhemel. Het toont een scheef opgaande lijn en een wat golvende horizontale sterrenlijn. Het is het oerbeeld voor ons geweten, dat huist in het hart en is verbonden aan de middelste zenuwknoop hierin. We wikken en wegen wat er op ons afkomt met wat dat in onze wil als reacties opwekt, en komen zo al of niet tot handelen. De Duif toont je hiertoe de mogelijkheden.

-Schuin naast en onder de Duif staat de Schildersezel. Dit lichtzwakke sterrenbeeld staat dicht bij de zuidpool van de sterrenhemel, is lichtzwak en strekt zich uit van de zones van de  Stier tot aan de Leeuw. Het staat schuin onder het Schip Argo. Het heeft te maken met het spiegelend vermogen in ons bewustzijn van de voorgangen in de levenswerelden, in en om ons. Dat vermogen kun je eerst door scholing van je chakra’s ontwikkelen.

-Naar onderen toe voorbij de beide Honden vervolgt de Melkweg in het vijfvoudige sterrenbeeld het Schip Argo. Dit is het centrum van de Melkweg, dus ook het centrum van de levenskrachten die hier vandaan komen. Het sterrenbeeld in zijn geheel is het grote oerbeeld voor ons levenslichaam. In de Griekse mythe van Jason en de Argonauten vaart Jason uit om het gulden vlies te bemachtigen. Dat is de huid van de Ram, wat zoveel wil zeggen als de astrale bewustzijnshuid om het levenslichaam waardoor je kunt waarnemen wat er in je komt en wat er van je uitgaat aan levensgebaren en aan wezens. Dat is het oerbeeld van de Graal, ons ontwikkelingswezen. Jason was echter lui en veroverde niet zelf dit gulden vlies, maar liet het zijn vrouw Medea dat voor hem stelen. Hierna zeilt hij weg van die plek en wordt overvallen door zeerovers, waarna het schip met huid en haar zinkt naar de bodem van de zee, het collectieve onderbewustzijn. Het Schip Argo is dus het oerbeeld voor ons bewustzijn in het levenslichaam, dat diep in het onderbewustzijn is weggezakt. De Germanen noemden dit levenslichaam met zijn potenties waar ons ik in op kon staan, de levensboom Yggdrasil ofwel ik-drager. En de vijf onderdelen van de constellatie Schip Argo hangen samen met de modificaties van de levensboom in ons, die je terug kunt vinden in de verschillende orgaansystemen in ons, oftewel onze eigen innerlijke bomen, elk een differentiatie van de Paradijselijke levensboom in onze orgaansystemen.

*Argo-Achtersteven: Dit deel-sterrenbeeld toont zich als een opstijgende kooi, zoals ook de vorm is van een 17e eeuws schip. In het achterste deel van zo’n houten schip zoals dat in de 16e en 17e eeuw werd gebruikt (de tijd dat de zuidelijke sterrenbeelden werden benoemd tijdens de zeereizen naar het zuidelijke halfrond), bevindt zich onder andere het kombuis, de keuken en eetzaal. Ook vind je hier de brug met het stuurrad, waar vanuit het word gestuurd. De werkingen op innerlijk niveau vind je terug in de legende van Parcival, zoals dat is verteld door Wolfram von Eschenbach. Deze ziet in de Graalsburcht dat de Graal, een schaal, rondgaat langs alle tafels, en de ridders en jonkvrouwen geven het beste van alle spijzen aan, zodat ze deze eren. Dat is het oerbeeld voor alle innerlijke organen, die van hun fijnste levenskrachten, de levensether, sturen naar de hypofyse, ons vroegere derde helderziende oog, ofwel onze Graalkelk, waardoor deze wordt geëerd en opnieuw helderziend kan worden. Zo vormt de Achtersteven de innerlijke verteringsboom met darmkanaal en innerlijke organen, die alle de hypofyse, onze Graalskelk, voeden met de fijnste levensether substanties.

*Argo-Kiel: Dit deel-sterrenbeeld toont de dragende voorsteven van het Schip Argo dat door de (levens)wateren zijn weg klieft. Bij onze eerste ademhaling halen we onze ziel in ons binnen. Deze drukt zich af op de hersenschors, welke voor ieder mens verschillend is in zijn plooien en lobben, en een exacte afdruk van de planeetstanden op dat moment. Dat is een afdruk van ons aardse lot, uitgedrukt in de standen van de planeten en sterren. Dit weefsel groeit nog een half tot een heel jaar door via onze zenuwen tot in onze spieren. Zo vormt zich de zenuw-zintuigboom uit onze hersenen. En dit vorm de matrix voor ons lichaam en lot in ons aardse leven, de kiel voor onze verdere aardse ontwikkeling.

*Argo-Kompas: Dit kleinste deel-sterrenbeeld van Schip Argo vormt een sterrenlijn die zich naar onderen in tweeën splitst. Het is het oerbeeld voor onze intuïtieve krachten, die ineens als in een bliksemflits oplichten, en dan weer verdwijnen, maar wel de leidraad vormen voor ons handelen. Dus als een innerlijk kompas. Het hangt samen met de kleine hersenen, die onze levensprocessen sturen vanuit het parasympathische zenuwstelsel en de hormonale regulering van zielsprocessen in ons, wat normaliter onbewust verloopt, want het wordt gestuurd door onze engel. Het geeft ons een sleutel om vanuit ineens oplichtend inzicht te handelen, dus een sleutel om te oefenen met onze intuïtieve vermogens, die het hoogste zijn wat wij als mensen kunnen ontwikkelen.

*Argo-Zeilen: Dit deel-sterrenbeeld heeft de vorm van een parallellogram, heeft dus met het aards-fysieke te maken. De zeilen op een zeilschip vormen de aandrijving, de energie tot voortbeweging, die komt van de wind, dus de lucht. In ons nemen de longen zuurstof op en geven zo de levenskrachten op grond waarvan onze fysiologische, levensprocessen verlopen. Je kunt de zeilen van dit sterrenbeeld dus zien als de longboom in ons, dat deel van de levensboom dat ons prana of ch’i, leven geeft. Dit wordt doorgegeven aan ons gehele organisme door de kleine bloedsomloop, die ook is verrijkt met de zintuigindrukken. De longboom hangt ook nauw samen met de boom van de kleine bloedsomloop.

*Argo-Vliegende Vis: Dit deelsterrenbeeld vormt een groep van sterren die verbonden is met de Kiel van Schip Argo, alsof het erin binnen dringt. Een vliegende vis brengt de levenskrachten van het water aan de lucht en daarmee aan het licht, dus aan het bewustzijn. In onze lymfe leeft de oer-astraliteit waarin ook begeerten zijn gegrond. Het sterrenbeeld hangt dus samen met de lymfeboom in ons, en geeft ontwikkelingssleutels doordat we ons van ons zielendroesem bewust kunnen worden en door deze om te vormen, ons verder kunnen ontwikkelen.

-Schuin boven het Schip Argo, in de opstijgende lijn van de zuidelijke Melkweg, staat de CentaurHet omsluit het sterrenbeeld Zuiderkruis. Als sterrenconstellatie toont het een paar opstrevende en samen komende sterrenlijnen, die in een soort pijl naar boven zich samenvoegen. In de Griekse mythen was de centaur half paard, half mens. Het hing samen met het temmen van de levenskrachten, zoals je nu pubermeisjes ook nog ziet worstelen met het temmen van hun seksualiteit in het dresseren van paarden. En dat is waar de centaur als sterrenbeeld voor staat: het temmen en oprichten van de levenskrachten, die op zich heel wijs zijn, maar aanvankelijk wild en ongetemd. Dit biedt handvatten voor innerlijke ontwikkeling door controle van de wil.

-Het Zuiderkruis is een soort vierhoek en het staat tussen de benen van sterrenbeeld Centaur, als was het zijn kruis. Het hangt samen met het rad van karma. Als je alleen je begeerten en driften naloopt, blijf je gevangen binnen de wetten van karma. Wil je hier bovenuit ontstijgen, dan is het goed om je driftleven te aanschouwen en vanuit waar je staat, dit te willen omvormen naar een hogere staat. Natuurlijk alleen als je daar de innerlijke behoefte toe voelt. Dat kan je het Zuiderkruis voorhouden om te ontwikkelen.

Het kleine sterrenbeeld de Winkelhaak bestaat heden uit twee zichtbare sterren, maar in zijn tijd van ontdekken zag men er drie, die haaks op elkaar stonden; vandaar zijn naam. Het is een van de weinige voorwerpen die men aan de hemel zag. Ervan uitgaande dat de 17e eeuwse zeevaarders genoeg beeldende en inspiratie krachten hadden zodat zij de betekenis van een sterrenbeeld ook in beelden konden waarnemen, hangt dit sterrenbeeld samen met de geometrische vormen in ons levenslichaam, die echter te zeer zijn uitgevormd, dus zijn verhard. Onze levensbanen, uitgaande van de navellotus, vormen de levenspaden op grond waarvan wij denken. Door onze opvoeding zijn hier verhardingen in gekomen door de dogma’s en moralismes die hierin zijn ingeprent. Daar geeft Winkelhaak ons handvatten toe, om die aan te kunnen zien en innerlijk te verzachten, om te vormen, zodat we weer geheel ontvankelijk worden voor de werkingen vanuit de kosmos en hogere engelhiërarchieën.

-Het driesterrige sterrenbeeld Passer staat ook nabij de opstijgende tak van de Melkweg. Het hangt samen met ons huidige euclidische wereldbeeld, waardoor we onszelf als een middelpunt beleven, de wereld en andere mensen als een periferie. Het sterrenbeeld helpt ons van onszelf bewust te worden, maar hier ook de beperkingen van in te zien, zodat we een meer sociaal bewustzijn voor mens en aarde kunnen gaan ontwikkelen.

Het sterrenbeeld Zuiderdriehoek is eigenlijk een vierhoek (aards gericht) als een parallellogram waarbij de bovenste twee sterren dicht bijeen staan. Het staat onder de opstijgende Melkweg. Een driehoek duidt op geestelijke schepping, een vierhoek op het aardse. In ons is dit het oerbeeld waar vanuit wij ons kunnen herscheppen, het hangt dus samen met de regeneratieve cellen in de gonaden en in het perineum, waar nog onze oer-stamcellen zijn terug te vinden. Dit vormt de basis voor de erfelijkheid, en geeft handvatten om onszelf geheel en al tot in het fysieke plan om te kunnen vormen.

-Het sterrenbeeld Altaar toont twee parallellogrammen (vierkanten) op elkaar, die onderling zijn verschoven. Het geeft het beeld van een dubbele omvorming van het aardse. Het is het oerbeeld voor de lever, waarin alle aardse substanties vanuit de darmen (suikers, vetten en aminozuren) worden omgevormd tot brandstoffen (suikers en vetten) en lichaamseigen stoffen (eiwitten). Hiermee kunnen we onszelf vormen en omvormen; elke 7 jaar worden alle lichaamsweefsels geheel en al vervangen, dus we zijn enkel een momentopname in onze fysieke verschijningsvorm, en constant in verandering, ontwikkeling. Het Altaar geeft ons daartoe de aanwijzingen en handvatten.

-Het driesterrige lichtzwakke sterrenbeeld Zuiderkroon staat tussen de benen van de Boogschutter. Het toont een gebogen schaal naar onderen. Dit duidt erop dat het te maken heeft met helderziendheid in de levenswerelden. Daartoe geeft de Zuiderdriehoek ons de sleutel.

-Het kleine sterrenbeeld Telescoop, waarvan maar twee sterren met het blote oog zichtbaar zijn, toont een lijn naar onderen. Het is net als de Passer en de Winkelhaak, een voorwerp dat geschouwd is aan de hemel. Het duidt op helderziend waarnemen en de aandacht vergroten wanneer je schouwt in de levenswerelden.

– De Melkweg vervolgt zijn weg tussen de Schorpioen en Boogschutter door naar de noordelijke sterrenhemel, en erin of vlak naast staan de sterrenbeelden Slangendrager, Slangenstaart, Adelaar, Pijl, Zwaan, Cepheus en Cassiopeia. Dit is echter een andere ontwikkelingsweg, die ik in de vorige blog heb aangeduid.

Jouw inwijding?

Al de beschreven sterrenbeelden in of aan de zuidelijke Melkweg hebben op de een of andere manier te maken met het bewust gaan van de weg van de levenswerelden. En op dit moment van de menselijke ontwikkeling, nu dat met de winterzonnewende van 2012 de weg van ons bewustzijn door het hart heen is bekrachtigd, is dit de weg die we de komende eeuwen meer en meer zullen gaan doormaken. Steeds meer mensen worden er geboren voor wie die weg open staat. Steeds meer jongeren nemen elementwezens en engelen waar in die levenswerelden, en soms ook de overledenen die er zijn blijven hangen. Deze mensen afdoen als hallucinerend en ze platspuiten met psychofarmaca is geen oplossing. Een goede begeleiding geven aangaande hun waarnemingen wel. En dat is wat we binnen de Jaspis School doen, individueel en als groepsproces. Daarnaast in huis- en landschapsgenezingen, want we hebben ook veel levenspatronen op de aarde door onwetendheid kapot gemaakt. Daar ligt ook een belangrijke aarzeling voor veel mensen om hun waarnemingen serieus te nemen, want wetende dat we niet alleen met de fysieke werelden hebben te maken, en juist door de levens- en nog hogere werelden worden gedragen, geeft een grotere verantwoordelijkheid voor je daden. Want dingen slopen, uitbuiten of je vuil achterlaten in de natuur heeft dan ineens grotere consequenties dan wat je geweten al knagend aangaf.

Is deze weg er een voor jou? Neem contact met ons op.

Zie ook mijn boek ‘Werken met Elementwezens’ over de wezens achter de fysieke werkelijkheid.

Nicolaas de Jong.

28 dec

5. De noordelijke sterrenhemel en onze bewustzijnsontwikkeling

Beeldvorming

Tot nu toe hadden alle grote leidende culturen vooral hun centrum op het noordelijke halfrond, waarboven de noordelijke sterrenhemel staat; dat wil zeggen boven de dierenriem. In de winter zien de noorderlingen ook Orion duidelijk, terwijl dat sterrenbeeld onder de dierenriem staat, omdat hier de dierenriem hoog aan de hemel oprijst. In het oude Egypte echter werd dit sterrenbeeld gezien als hun godheid Osiris, die was gedood en voortleefde in de onderwereld, dat wil zeggen het onderbewustzijn. Ook zagen zij in de zuidelijke ster Sirius in de Grote Hond Isis, hun godin van de aarde. En de ster Alcyon in de Kleine Hond was voor hen de hond-god Anubis, wachter van de onderwereld. Dit zijn voorbeelden van hoe de noordelijke sterrenhemel samenhangt met bewustzijnsontwikkeling, mits je dit goed weet te lezen. De zuidelijke met de meer onbewuste levenswereld en diens vegetatieve processen. Zie ook mijn eerste blog hierover.

Wat betreft onze na-Atlantische cultuurontwikkeling: na de uittochten vanuit Atlantis, dat aan waterrampen ten onder ging, verliep deze via het oude Indië, waarvan de Veda’s en Upanishads een laatste weerslag zijn, Perzië/Mesopotamië, met het Gilgamesj epos als weerslag, Egypte, Griekenland, de Romeinen naar de Germanen, die werden gehoed door de Kelten. De Kelten en Finnen zijn als laatsten uit Atlantis vertrokken. De Chinezen als nakomelingen van de laatste grote Atlantische cultuur van de oer-Mongolen, hebben de kennis omtrent het levenslichaam en zijn processen bewaard, gehoed en verder uitgewerkt. Dat komen we nu tegen in de Tibetaanse Pön en het Taoïsme. De Kelten hadden deze kennis ook en pasten het op andere wijze toe. Je vindt dat weven in de levenswereld terug in het zogenaamde bandvlechtwerk, de houtsnedes en cultische metalen voorwerpen die zij en ook hun navolgelingen de Germanen maakten. Deze wisselende opeenvolging van culturen ging gepaard met iedere keer een bewustzijnsverandering, waarbij er telkens een bepaald lid van de ziel werd uitgewerkt en klaargestoomd om rond het jaar nul onze geestkiem, dat waartegen we vanaf ons derde levensjaar ‘ik’ zeggen, te ontvangen en ermee te gaan werken. Hierdoor dienden we stap voor stap te ontwaken uit het groepsbewustzijn van familie, clan en stam, naar een individueel bewustzijn. Om uiteindelijk een zelfstandige geest te kunnen worden. In die ontwikkeling van het ik uit het groepsbewustzijn zitten we nog volop.

Deze weg is zorgvuldig voorbereid vanuit de mysterie-plaatsen. Zo was er vanaf 1000 v. Chr. aan de oevers van de Eufraat net onder het huidige Turkije de centrale plaats van Marduk (die wij nu kennen als Aartsengel Michaël). De leden van de langsreizende karavanen werden uitgenodigd om mee te feesten. ’s Avonds rond een vuur bij de ondergaande zon werden de familie en stam vereerd. Bij zonsopkomst werd het individu geëerd. En zo werd het individuele weten langzaamaan gewekt. Griekenland kende de ‘grote mysteriën’ op het eiland Samothrace. Hier bereidde je jezelf een jaar innerlijk voor om uiteindelijk in rook de namen uit te spreken van de drie ‘Kabyren’, dat zijn de representanten van de Mars-helft van de aarde, tot aan het jaar nul, de Mercurius-helft van de aarde, vanaf dat jaar, met ertussen de Christus-inslag van het ‘Ik Ben’ voor ieder mens, dat alles heeft veranderd op aarde. Zij verschenen dan in de rook. Wanneer je dit had gezien, zag je de zin van je aardse bestaan en kon je je levenstaken op je nemen. Zie voor de ontwikkelingsstadia waardoor onze kosmos gaat mijn derde blog, over het kosmische octaaf in ons.

In de verspreiding van zowel de Egyptische piramiden als de Schotse mysterieplaatsen zie je een afbeeld van het noordelijke sterrenbeeld de Zwaan, welke samenhangt met het bewustzijn van het ik. De Kelten hadden hun centrale heiligdom in en rond Newgrange in oost Ierland. Hier werd je al duizenden jaren voor nul op midwinter ingewijd in de krachten van het ik. Avalon, nabij Glastonbury, had een directe innerlijke verbinding met Knowth, gelegen naast Newgrange, waar je door twaalf priesters werd geëerd in je eigen geestkwaliteiten. De Kelten hebben ook in hun aarde-mysteriën als enige cultuur de dood en opstanding meegemaakt van het Christus-wezen. Dat viel sint Patrick op toen hij in de vijfde eeuw door de paus werd gestuurd om hen te bekeren: zij hadden al hun eigen vorm van Christendom, verbonden met de vier elementen. De Germanen hadden hun centrale heiligdom bij de Externsteine in midden Duitsland. Hier onderging het menselijke individuele ik eerst een moedsbeproeving, om daarna te worden ingewijd in de kosmos, met de hulp of twaalf wachters die elk een deel van hun nog tere ik droegen. De Germanen werd voorbereid door de Kelten om het ik geheel bewust in hun fysieke lichaam te dragen; de volken voor hen droegen dat nog in dromende toestand, samenhangende met hun zielsmatige ontwikkeling van dat moment. In de 6e eeuw na Chr. bouwden de Keltisch-christelijke monniken meditatietorens, verspreid over heel Ierland, in de vorm van de noordelijke sterrenbeelden de Grote en Kleine Beer en de Draak, en dit heeft te maken met de oprichting van het ruggenmerg (de Draak) waardoor het ik zich in de hersenen (de beide Beren) bewust kan worden. Kort hierop werd het Keltische Christendom, in zoverre het al niet door de paapse was ingelijfd, ten prooi aan de Noormannen, die een eigen rijk stichtten in Ierland, waardoor dit Keltische Christendom uiterlijk verloren leek te gaan. Je vindt dit ook terug in de legendes van Avalon, dat verdween door de kerkelijk-christelijke traditie. Hierachter schuilt echter een heel ander weten. De Griekse volksziel had zich namelijk geofferd voor de vorming van de uiterlijke kerk. De Romeinse volksziel zorgde ervoor dat het individuele ik zich op een beschermde manier kon ontwikkelen, met het ontstaan van de burgerrechten. En de Keltische volksziel offerde zichzelf op voor de voortgang van het esoterische Christendom, met zijn loten onder andere in verschillende monnikenordes, het Manicheïsme, de Tempeliers, Rozenkruisers en Antroposofie. Dat zijn de verschillende stappen van de Graal, dat wil zeggen de geleidelijke innerlijke ontwikkeling van dier- via mens- naar engel-bewustzijn.

En zo kun je navolgen hoe de cultuur innerlijk werd en wordt geleid.

De vijf noordpolaire sterrenbeelden

Nu de ontwikkeling, zoals je die kunt lezen vanuit de noordelijke sterrenhemel.

noordelijke_sterrenwegDe Kleine Beer herbergt nu de noordpool; in de loop van deze eeuw beweegt onze noordpool zich naar het sterrenbeeld Cepheus. De aardse noordpool circuleert door vijf sterrenbeelden gedurende het wereldjaar van ongeveer 21.000 aardse jaren.

Je kunt deze vijf noord-polaire sterrenbeelden beschouwen als oerbeelden voor onze lichamen. En vanuit hun achtereenvolgende uittreden uit Atlantis zijn hieruit de verschillende menselijke rassen ontstaan, die elk een specifiek lichaam sterk hebben ontwikkeld. Als volgt:

– De Draak heeft te maken met incarnatie tot in het fysieke lichaam, en als zodanig met de planeet Saturnus die ons milt-proces aanlegt. Hierdoor kunnen we onze wilsimpulsen uitwerken en onze daden in het bloed als herinneringen inschrijven. De draak is in veel mythen een vuurspuwend monster met een gouden schat: het verbeeldt de belofte van incarnatie als groeimogelijkheid door het ik-vuur te leren kennen en beheersen. In Atlantis werden deze Saturnus-mysteriën gehoed door wat wij nu kennen als de Amerikaanse Indianen. Het hangt samen met een eenheidsbelieven van de geest. Zij zijn naar het westen uitgevaren: het Indiaanse ras kennen hun Grote Geest als de ongedeelde godheid. Hun belangrijkste opgave is zich met de dood uiteen te zetten. Zij zijn sterk verbonden met het fysieke lichaam.

Cepheus heeft te maken met het lichaam dat je je als huis eigen maakt, met het geheugen erin; vandaar wordt de link gelegd met de oer-Adam (ik heb dit in een muziekvideo uitgewerkt). Het is een weerslag van de planeet Mars die in ons het galproces aanlegt, waardoor we ruimte voor onszelf en onze impulsen kunnen scheppen. Het hangt samen met het oer-Mongools ras, dat uitAtlantis veel weten omtrent het levenslichaam meebracht vanuit het voorouderlijk geheugen, en daardoor ook veel weten van levenskrachten en energie.

– De Zwaan heeft te maken met het ontwaken van het ik in het astraallichaam, het ik-bewustzijn, en daarmee samenhangend de bewustwording van leven en dood. Het hangt samen met de planeet Venus die in ons het nier-proces aanlegt: ermee samen hangt het Australisch ras, de aboriginals. Hun didgereedoo muziek helpt je in je lymfestromen te af te dalen door droomgelijk bewustzijn, en zo de leiding van de eigen engel te vinden, mede door zang die hen de weg wijst.

– De Lier verbeeldt het spel van de je hogere ik dat door de ziel speelt op de darmen, waardoor je je karma uit kunt gaan werken; oftewel het beeld van de ziel die speelt op het levenslichaam. Dit hangt samen met de planeet Mercurius die in ons de longen aanlegt en de navel-chakra, waarmee je je levenslichaam aanstuurt. Het bruine Afrikaanse ras heeft met deze impuls te maken: de Afrikaan leeft veelal vanuit het levenslichaam met zijn zeer gedifferentieerde ritmen.

– De Kleine Beer, net als de Grote Beer een doos op een steeltje, hangt samen met de hersenen, en de Kleine vooral met de vegetatieve kleine hersenen. Je kunt de hersenen en het zenuwstelsel zien als de fysieke uitwerking van het astrale lichaam. Dit hangt samen met Jupiter die in ons het leverproces en zenuwstelsel aanlegt. Ermee samen hangt de ontwikkeling van het oer-Semitische ras, dus de Indiërs, Arabieren, Joden en blanken. Hier is het zenuwstelsel dominant, wat onder andere blijkt uit ons beeld van een atoom, bestaande uit een dichte kern, met ver er omheen de electronen als ladingen: dit is het afbeeld van een zenuwcel met zijn lange uitlopers die ladingen overdragen. We maken beelden van wat we zelf zijn. Het maakt dit ras geschikt om waarnemingen in de fysieke wereld te verfijnen en zich ermee uiteen te zetten, zoals de moderne wetenschap placht te doen. En zo de techniek te ontwikkelen. Wanneer dit ras zich niet innerlijk ontwikkeld, wordt het bij degeneratie het blonde beest uit de zee, wat samenhangt met de implosie van het bewustzijn in zenuwstelsel waarmee het tot slaaf wordt van hebzucht en begeerten, kortom van de oerdriften. Nazi-Duitsland is hier een voorbode van geweest.

De noordelijke Kring van Helden

De ontwikkeling van ons bewustzijn begon ermee dat we onze zintuigen gingen gebruiken, waar Hercules voor staat, via de ontwikkeling van ik-bewust mens in Perseus die trouwt met de menselijke ziel in het lichaam, Andromeda, totdat die de drie geestelijke vaardigheden van helder zien, imaginatie, helder horen en voelen, waarbij ook sturen, de inspiratie, en helder willen, de intuïtie zijn ontwikkeld in de Slangentemmer, die deze drie hogere vormen van bewustzijn bijeen houdt en een aanzet geeft tot een nieuwe wereldronde van ontwikkeling. Telkens was of is het een halfgod die een taak op aarde voordeed zodat de gehele mensheid dit na kon doen. Vandaar heet deze groep van noordelijke sterrenbeelden de Kring van Helden. Ik geef ze hieronder op rij weer. Je kunt daarbij je eigen persoonlijkheidstoets van ontwikkeling nagaan in je eigen horoscoop, door de plaatsingen in de dierenriem van zon, maan en planeten. Aan het einde onderaan geef ik je wat handvatten daartoe.

Volgorde van de menselijke ontwikkeling binnen de noordelijke Kring van Helden

 Hercules lijkt uit de kop van de Draak te komen, en hij staat met zijn hoofd naar onderen, gezien vanuit de dierenriem. Dit is het beeld van de mens die komt uit de geestelijke werelden en incarneert in het fysieke lichaam waarin hij zich van zijn twaalf zintuigen dient te bedienen. En hiermee kan hij zijn driften louteren. Dit vind je terug in het verhaal van de twaalf werken die Hercules diende uit te voeren om recht te zetten dat hij een medemens uit drift vermoordde.

– De Slangenkop en Noorderkroon – deze twee beelden horen nauw bij elkaar. De slang richt zich op en neigt naar de Noorderkroon, welke een open schaal naar boven maakt. Dat is het bewustzijn in het hoofd, dat aanvankelijk nog open was naar de kosmos, en ook nu nog zijn we bij de geboorte enigszins open bij de schedel, totdat onze fontanellen zich sluiten. Deze sterrenbeelden samen hebben te maken met de Griekse sage van Ariadne die draad voor Theseus had gesponnen zodat hij de weg uit het labyrint (de hersenwindingen) zou kunnen vinden. In het labyrint leefde de Minotaurus, half mens half stier, die telkens een mensenoffer vroeg. Hij verbeeldt de sterke stofwisselingskrachten in de hypofyse, waardoor we niet helder konden denken (dit heb je nog wanneer je zwaar getafeld hebt). Doordat Theseus de Minotaurus doodde, werden die stofwisselingskrachten in het hoofd verminderd en kun je altijd helder denken. Het labyrinth lag op Kreta; dat lag in tussen de cultuur van Klein Azië en Europa/Griekenland, en het vormde daarin een overgangscultuur. De gebaren van Slangenkop en Noorderkroon vind je ook terug in de functionele weefsels van de nieren; de eilandjes van Bowland en de buisjes van Malpighi, die samen de afgewerkte eiwitsubstaties uitscheiden en de zielenkrachten eruit naar het hoofd zendt. Daardoor kunnen we helder waarnemen en denken.

-De Berenhoeder heeft te maken met het oprichten van het levenslichaam, waardoor we in staande of zittende toestand ook dingen kunnen doen. De plant werkt hie zodanig mee dat hij naar de zon toegroeit. Het sterrenbeeld hangt ook samen met Dyonisos die de wijnteelt introduceerde. Door de kater na drankgebruik incarneer je steeds dieper in het fysieke lichaam, en dat was toen heel noodzakelijk.

-Het Haar van Berenice vertegenwoordigt oude maagdelijke wijsheid die door drank en daarmee incarnatie verloren gingen.

-De Jachthonden hangen samen met de geur- en speurzin, een zintuig dat in verband staat met moraliteit: het is dat wat de mens tot mens maakt, doordat wij niet alleen denken, maar ook met ons geweten moreel afwegen. Een vaardigheid die al in een vroeg stadium aan de mensheid werd toegemeten.

– De Grote Beer, een doos op een steeltje, hangt samen met onze grote hersenen, waardoor we kunnen denken en ons ik oprichten. De Grote en Kleine Beer klemmen samen de Draak bij zijn staart in: grote en kleine hersenen kunnen met hun zicht het ruggenmerg oprichten en zo het heldere dag-bewustzijn ontwikkelen. Aangezien het boven de Leeuw staat, is het ook de afspiegeling van het hart waarin indrukken en wilskiemen samenkomen, en dan wel de drie zenuwknopen erin die samenhangen met de morele hartfuncties gevoel voor waarheid (de bovenste), de wil tot het goede (de onderste) en het geweten (de middelste). Die drie samen bepalen het hartritme. Het sterrenbeeld wordt gezien als de plaats waar Christus onze kosmos is binnengedragen, en de zeven grotere sterren in dit beeld worden dan gezien als de zeven Rishi’s, de mensheidsleraren die Zijn komst voorbereidden.

– De Kleine Leeuw onder de Grote Beer hangt samen met het hartzakje, dat het hart afschermt van teveel invloeden van buitenaf. Hierdoor kan het hart onze geestkiem, ons ik dragen.

– De Lynx is een volgende stap in de ontwikkeling. Het hangt samen met de duisternis op de Hemelberg, en daardoor met afsluiten, het vormen van huiden, contouren, afsluitende oppervlakken, het boze, de afscheiding. Hier is het bewustzijn niet langer het ‘wij’, maar het ‘ik en de ander’. De doodsangst die met katachtigen samenhangt wordt hier bewust aan de mensheid.

– De Voerman heeft de vorm van ons strottenhoofd, en daar hangt het ook mee samen. Het heeft te maken met het temmen en dresseren, richten van de levenskrachten, en deze kunnen zo leiden tot woordkrachten, dus spraak. Door het woord kunnen we onze geestkracht op aarde laten gelden in de communicatie; kunnen we ideeën verwoorden en ook overdragen.

– De Kameel heeft een vlieger-vorm en heeft te maken met de schildklier, gelegen voor het strottenhoofd (net als de Voerman binnen de zone van sterrenbeeld de Stier, het oerbeeld voor de keel). Het helpt ons fysieke lichaam te vormen en onderhouden. Dat merk je wanneer er iets mee mis is. Botontkalking en de ziekte van Parkinson kunnen de gevolgen zijn.

Perseus is het oerbeeld voor het menselijke ik dat zich opricht en zo volledig van zichzelf bewust wordt. In de Griekse mythe doodt hij Medusa, een schikgodin: uit haar nek ontspringen hierop slangen (dat zijn oude wijsheidkrachten uit het levenslichaam), het zilveren zwaard van het verstand, en het dichtersros Pegasus, dat wil zeggen het van het lichaam bevrijde helderziende, imaginatie denken.

– De Noorderdriehoek die staat boven de Ram is de stempel van God, Dios, op de schepping. De aanvang en afsluiting van de kosmos, die begint met de Ram.

Cassiopeia is de echtgenote van Cepheus, waar zij onder staat, beide heersend over Ethiopië. Zij is de algemene mensenziel die nog niet verindividualiseerd is, en daardoor ook zonder daadmogelijkheid (ze staat handenwringend aan de hemel). Het is de toestand van onze ziel wanneer we voor onze komst naar de aarde op de zon onze lotgenoten ontmoeten, met elkaar zijn versmolten en aan elkaar werken zodat we elkaar later op aarde kunnen ontmoeten vanuit de zielsmatige herkenning en de gevoelens die dat oproept.

Andromeda hangt ondersteboven aan de roten (het fysieke lichaam) en kan worden opgeslokt door de Walvis onder de dierenriem, ofwel zich verbinden met Perseus die haar redt, zodat zij zeven kinderen krijgen: het ik met zijn drie zielenleden en drie geestleden. Zijzelf staat boven de Vissen, is dus zeer belangrijk voor deze tijd, namelijk het oerbeeld voor onze bewustzijnsziel die zich aan het fysieke lichaam bewust kan worden. De kinderen van hen beiden kun je herkennen in de sterrenbeelden die erna komen. Even voor de duidelijkheid: het Vissentijdperk is pas in 1417 met de Renaissance begonnen. Nu staat het lentepunt op 5 graden Vissen, en het duurt nog 360 jaar voordat dit in de Waterman komt. Dan heeft het nog zeker 1000 jaar nodig voordat er een ingewijde komt die deze impuls doorleeft en wakker maakt. En dan nog eens zo’n 500 jaar voordat die door de gehele mensheid wordt opgepikt. Onze cultuurtijd is begonnen doordat Parcival zich door vallen en opstaan tot Graalkoning kon maken, rond het jaar 950. Dat is pas echt opgepakt met de Renaissance, zo’n 500 jaren erna.

-De Hagedis vertegenwoordigt de keuzevrijheid van de mens. Het staat boven en tussen Andromeda en Pegasus in., boen de Vissen, en heeft dus met de huidige tijd van doen. Het stelt aan ons de vraag: waarheen wil je ontwikkelen? Onze tijd is die van de scheiding van de mensheid, vanuit de directe vraag: ga je voor de geest (je eigen innerlijke ontwikkeling) of voor de materie? Naar boven of naar onderen? In ons lichaam is deze geestelijke werkelijkheid verdicht in de twee bovenste nekwervels, de atlas en draaier in de nek, waardoor we ons hoofd vrij kunnen bewegen.

Pegasus, het dichterspaard, is onze imaginatieve ofwel geestzelfkracht, waarmee we vrij van het lichaam innerlijke beelden helderziend kunnen waarnemen. Het is ons volgende geestelijke lid, gelijk aan dat van een engel, dat in het volgende Waterman-tijdperk kan worden uitgebouwd. Het sterrenbeeld staat boven de Waterman.

– De Veulens zijn een voortzetting van Pegasus, en heeft te maken met de verjongende geestzelf denkkrachten. Dit kun je ervaren wanneer je vrijuit geestelijke beelden uitspreekt: deze voeden jou en je toehoorders, in tegenstelling tot abstracte denkbeelden.

– De Dolfijn, staande boven de Steenbok, duidt op de vermogens van inspiratie, oftewel helder horen, helder voelen en het vermogen tot sturen in levensprocessen. Het wordt de levensgeest genoemd en staat gelijk aan het bewustzijn van een aartsengel, die groepen van mensen aanstuurt. In de Steenbok cultuurtijdperk zullen we dit vermogen verder kunnen gaan uitwerken.

-De Pijl staat op de grens van de Steenbok en de Boogschutter. Samen met de Adelaar vormt het onze intuïtieve vermogens, de krachten van helder willen, oftewel waarnemen wat de wordings-wilskiemen zijn in jezelf, in anderen en in de verschijnselen, en ernaar handelen om deze te helpen te verwezenlijken. Dit verhogen heet de geestmens, de magiër en staat gelijk aan het bewustzijn van een tijdgeest. We kunnen dit gaan ontwikkelen wanneer het lentepunt in de Boogschutter komt. De Pijl is hierin het lichaamsvrije intuïtieve denken dat een sterk doordringende kracht heeft.

– De Adelaar, boven de Boogschutter, is de intuïtie die tot in de handeling lichaamsvrij is geworden, en die zich terug heeft gevormd vanuit de Schorpioen die ooit was gevallen.

– De Slangentemmer bergt alle drie de hogere vormen van bewustzijn in zich, en hij kan de slangen van het leven wekken, temmen (kundalini), dragen en sturen. Zo wordt hij tot de aanzet voor een nieuwe dierenriem: hij drukt het dierenriemsterrenbeeld de Schorpioen naar onderen. Deze was de aanzet van onze wereld: de adelaar en slang die tot schorpioen vervielen. De magiër dus. Zijn vorm is ook circulair, net als de gehele dierenriem.

De Slangentemmer staat onder Hercules, echter met het hoofd naar boven als zijnde de afsluiting van een gehele wordingsronde en aanzet voor een nieuwe. En hiermee is de Kring van Heden aan de noordelijke sterrenhemel rond.

Waar sta je nu?

Je kunt voor jezelf nagaan waar je bewustzijn ligt: planeten die parallel staan met een sterrenbeeld geven aan welk orgaan in jou specifieke kwaliteiten wil ontwikkelen, die worden aangegeven door de sterrenbeelden erboven. Dit kan je een persoonlijkheidstoets van ontwikkeling geven. Het kan zijn dat je nog stukjes hebt in te halen of te finetunen wat je toen hebt verslapen. De invloed van de verschillende hemellichamen:

maan   – in het leven, hersenen als spiegeling van het leven

Mercurius – longen en levenslichaam (oer-Indische cultuur)

Venus – nieren en astraallichaam (oer-Perzische cultuur)

zon – hart en ik, onze geestkiem (gebeurtenissen rond jaar nul in Palestina)

Mars – gal en gewaarwordingsziel (Babylonische en Egyptische cultuur)

Jupiter – lever en verstandsziel (Grieks-Romeinse cultuur)

Saturnus – milt en bewustzijnsziel (het huidige Vissentijdperk, begonnen 1417)

Uranus – hypofyse en geestzelf, engelbewustzijn (toekomstige Slavisch-iraanse cultuur)

Neptunus – epifyse en levensgeest, aartsengelbewustzijn (toekomstige Californische cultuur)

Pluto – bijnieren en geestmens, tijdgeest bewustzijn (een volgende cultuurronde)

 

Let wel dat de horoscoopkaarten altijd de plaatsing in de sterrentekens weergeven, en niet de sterrenbeelden. Met de sterrenkaart hieronder kun je aan de rand de sterrentekens in verhouding tot de sterrenbeelden terugvinden.

Succes met het uitvogelen !

sterrenkaart-vanuit-de-dierenriem

In de volgende blog ga ik in op de wegen en werkingen van de zuidelijke sterrenbeelden langs de Melkweg.

 

Je vindt meer informatie over de sterrenbeelden in de volgende boeken:

Kosmobiologie

Wetenschap Anders

Een Filosofie van Liefde

Gebaren van de Sterrenbeelden als Idealen

Hierbij DVD’s met video’s van de sterrenbeelden in klanken, woorden en gebaren.

28 nov

4. De wegen aan de sterrenhemel om jezelf innerlijk te ontwikkelen

In mijn eerste blog heb ik uiteengezet dat de sterrenbeelden de oorzaak zijn van je zelf meegenomen idealen. Maar hoe vind je jezelf nu terug in die sterbezaaide nachthemel?

Als je in de avond op een heldere nacht naar boven kijkt, zie je als eerste een schijnbare wirwar van sterren. Je ziet groepen sterren bijeen staan, kunt lijnen trekken en je verwonderen over de stille uitgestrektheid, die hooguit wordt doorbroken door een vallende ster als je geluk hebt (en een van de vele kunstmanen als je minder geluk hebt). Naast de beide Beren, Orion en het Noorderkruis houdt bij de meeste mensen de kennis wel op. Hoe krijg je daarin helderheid? Daarvoor dien je je een aantal waarnemingen, feiten en gevoelens goed te realiseren.

Ten eerste kun je, wanneer je je hart ervoor open zet, de nabijheid van de sterren voelen, dus zo ver weg is die wereld niet. Sommige mensen horen het weer als bepaalde sterren boven de horizon komen. Dat was in oude tijden veel meer voorkomend. Pythagoras was de laatste van wie dat bekend is, en hij heeft er rond 550 v. Chr. ons twaalftoonsysteem uit ontwikkeld – zie hierover mijn tweede blog.

In onze taal vinden we nog veel van die directe verbindingen met de sterren terug. Zo kan iemand de sterren van de hemel zingen, kun je rijzen en stralen als een ster, en ook bloemvormen worden vaak gezien als sterrengebaren. Geometrie is ontstaan vanuit de sterren, en hun weerslag vind je in alle natuurrijken terug, van edelstenen tot plant- tot diervormen. Zelfs onze innerlijke botstructuur heeft de zesvoudige ster als basispatroon. De Germaanse runen zijn als op aarde verdichte sterrentaal naar onderen gehaald. Zo hangt de Germaanse rune B (Berkana) samen met sterrenbeeld Cassiopeia (hier ga ik nog eens een aparte blog aan wijden).

 

Een zoektocht naar ordening

Ik heb vanuit wat uit de oudheid bekend is, vier sterrenwegen aan de hemel gevonden die blijken je toegang te geven tot verschillende hemelrijken. Ik ontmoette na hiermee al verscheidene jaren te hebben gewerkt, de engel-poortwachters van die hemelrijken. Later kwam ik de bevestiging hiervan tegen bij de Chinezen in hun verhaal van koning Aap. Hun cultuur kent de sterrenpoort wachters blijkbaar nog vanuit Atlantis, waar zij ook de diepe kennis en werkingen van de levenskrachten oorspronkelijk vandaan hebben.

Ik heb het werken met de sterrenbeelden uitgewerkt in scholingsmethoden, waarbij ik werk met de klanken en ritmen van de sterren, en de deelnemers laat uitboetseren wat zij hier innerlijk van waarnemen, waar ze in zichzelf komen, en welk ideaal er wordt gewekt. Zie ook mijn eerste blog. Wat je hier leest is dus werk dat terdege getest is.

Om orde te vinden, kun je de volgende feiten in hun consequenties in ogenschouw nemen:

 

-Onze vier lichamen en hun verbindingen met de elementen en natuurrijken (wat we sterk kunnen beleven in de adventsweken, want dan laat de engel los van die innerlijke lichamen):

  • Het element aarde hangt samen met ons fysieke lichaam, dat we delen met het mineralenrijk.
  • Het element water hangt samen met ons levenslichaam, dat het lichaamswater stuurt waarin onze fysiologische processen zich afspelen. We delen dit lichaam met het plantenrijk, want de planten hebben ook een levenslichaam.
  • Het element lucht met erin het licht in al zijn kleuringen hangt samen met onze ziel, waarin de gevoelens leven (gevoelens zijn naar buiten toe kleur, naar binnen klank). We delen dit rijk met de dieren, die ook een ziel dragen.
  • Het element vuur hangt samen met onze geest, die onze andere lichamen vanuit de warmte stuurt. Als we die warmte verindividualiseren, zeggen we tegen onze geestkern van jongs af aan ‘ik’. Het is ons innerlijke persoonlijke sterrenlichtje, en we kunnen ermee een individuele ontwikkeling gaan. Aangezien wij de enige zelfbewuste geest in een fysiek lichaam op aarde zijn, is dit vierde natuurrijk het mensenrijk. Overigens zijn verschillende wezens uit de parallelle rijken van de hemelse en aarde engelen en ook natuurgeesten vaker geïncarneerd in dit mensenrijk.

-De sterrenbeelden vormen onze uit het voorgeboortelijke meegebrachte idealen. En je kunt door innerlijk waarnemen de gebaren in je leren herkennen en ook doen om tot die ideaalkrachten in jezelf te komen. Wij doen dat middels boetseren. Zie hiertoe meer uitgebreid mijn eerste blog.

-Sterren en klanken hangen nauw samen. Daartoe heb ik een methode uitgewerkt om hun afstand tot de dierenriem als toonhoogte te kunnen bepalen, en hun voortgang langs de dierenriem als relatief ritme (zie blog drie). Ik moest daarvoor sterrenkaarten ontwikkelen die de dierenriem als middelpunt hebben. Hier is er een van, met de dierenriem in het midden (de pijl geeft de richting aan die de zon, maan en planeten globaal gaan):

dierenriemwegLet wel: hier zijn de noord- en zuidpool van de dierenriem tot lijnen uitgerekt. Zie voor correcte sterrenkaarten hieronder.

-Wanneer sterrenbeelden in een bepaalde cultuur als aparte onderdelen van de sterrenhemel worden erkend, dan komen zij in die cultuur tot bewustzijn. Veel van onze sterrenbeelden waren bekend in de oudheid, en wij erven deze kennis via de Babyloniërs, Egyptenaren en Grieken. Pas vanaf de zestiende eeuw zijn we als westerse mens gaan varen naar de zuidelijke streken, en veel van de sterrenbeelden die zichtbaar zijn op het zuidelijke halfrond zijn pas vanaf die tijd aan ons bekend geworden. Dat is gebeurd met de Vloed Eridanus en de daarmee samenhangende zuidelijke vogels. De Zuidamerikaanse Inca indianen kennen ook verschillende vogels als sterrenbeelden; hier zie je parallellen.

 

De vier sterrenwegen

Overeenkomstig de vier lichamen van de mens en hun relatie met de vier elementrijken, kwam ik tot de volgende vier sterrenwegen apart:

1-Langs de dierenriem. Deze weg hangt samen met de ontwikkeling van onze geest, ons ‘ik’ door de sterrenbeeld zones heen. Deze weg valt samen met de warmteademing van de zon door het jaar heen (wat bij ons de vier seizoenen impulseert), en van de levensademing van de maan in een maand (wat onze stemmingen bepaalt). De maanbeweging hangt ongeveer samen met een rondgang van haar door de dierenriem. De planeten hebben elk hun eigen tempo van voor- en achteruitgang door de dierenriem, en wij nemen hun krachten mee als onze organen (zie hiertoe mijn tweede blog). Bij hun doorgang door de dierenriem van deze bewegende hemellichamen, brengen zij de krachten over van de sterrenbeelden die ten noorden en ten zuiden van de dierenriem staan en hiermee parallel staan. Zie de kaart hierboven. Deze sterrenbeelden vormen onze idealen, en bij de passage van een hemellichaam langs zo’n sterrenbeeld worden de door hen bewerkstelligde idealen gewekt. Zo kunnen we ons leven met hen vormgeven en onze biografie vormen.

2-Langs de noordelijke sterrenhemel ten opzichte van de dierenriem. Deze sterrenhemel hangt samen met ons astrale ofwel zielelichaam, waarin ons bewustzijn leeft. De noordelijke sterrenhemel bestaat uit de vijf noord-polaire sterrenbeelden Draak, Kleine Beer, Cepheus, Zwaan, en Lier, en de Kring van Helden die begint bij Hercules, en eindigt bij de Slangentemmer eronder. Deze weg beschrijft de gehele menselijke bewustzijnsontwikkeling. Hij vangt aan met het gebruikmaken van het fysieke lichaam in Hercules (de twaalf werken die hij diende te voltrekken om zijn ziel te louteren), loopt via Grote Beer- denken aan de grote hersenen, Perseus als menselijke geest die trouwt met Andromeda, de menselijke ziel. En uit hen voort komen de drie geestelijke leden imaginatie ofwel helder zien in Pegasos, helder voelen, de inspiratie in Dolfijn, en helder willen, de intuïtie in de Adelaar. De Slangentemmer geeft de geheel geworden mens weer in zijn drie hogere engel-stadia, die in de dierenriem treedt en hier een nieuwe dierenriem kan gaan maken. Zie de kaart hieronder.

noordelijke_sterrenweg

3-Langs de zuidelijke Melkweg. De Melkweg, de helder oplichtende band van sterren die je op een onbewolkte avond (en uit de buurt van strooilicht) kunt zien oplichten, bestaat uit de kosmische levensstromen die alle het leven op de aarde voeden. De moedermelk is daar een eerste voortvloeisel van: moederborsten zijn een uiting van de leven-brengende krachten, en de beelden van aardegodinnen hebben allemaal ronde vormen met volle borsten als gevolg hiervan. Tussen de Stier en de Tweelingen vervolgt de Melkweg zijn pad aan de zuidelijke hemel, en komt weer boven de dierenriem tussen de Schorpioen en Boogschutter. De zuidelijke sterrenhemel hangt meer samen met de vegetatieve, plant-gelijke krachten op aarde. Zo is de weg langs de zuidelijke Melkweg ook de weg door de veelal onbewuste levenswerelden. Het centrum van die levenskrachten nabij de zuidpool van de dierenriem vormt het vijfledige Schip Argo; het tegenbeeld van de vijf noord-polaire sterrenbeelden. Deze zuidelijke weg hangt samen met ons levenslichaam met zijn fysiologie en processen, die zich in het water van ons lichaam afspelen (di is zo’n 80 % van het fysieke lichaam). We zijn hier met ons dag-bewustzijn weinig bewust, en enkel uit de dromen spiegelen zich soms de oerbeelden van het onderbewuste die stammen uit ons levenslichaam. Met de ritmen van het leven kun je hier een toegang toe vinden (zie blog drie). En de sterrenbeelden langs de zuidelijke Melkweg geven elk een deelaspect aan van het gaan door je eigen levenslichaam heen. Zelfs ons darmkanaal staat er vertegenwoordigt in het sterrenbeeld de Grote Waterslang, geflankeerd door Kraai (oerbeeld voor de pancreas) en Beker (oerbeeld voor de gal). En ook het Altaar, oerbeeld voor de lever. Als eerste kom je er de Kleine en Grote Hond tegen, dat zijn de oerbeelden voor onze kleine en grote wachter die ons tegen kunnen houden van het gaan van die weg door het leven in onszelf.

zuidelijke_melkweg_pad

4-Rond de Vloed Eridanus. Dit is het grootste sterrenbeeld aan de hemel. Het staat onder de zones van Stier, Ram, Vissen en Waterman. De monding is bij de sterrenbeelden Orion en de Haas. Orion, de hemelse strijder, kunnen we hier ’s winters goed zien, omdat de Stier en Tweelingen, waaronder hij staat, dan hoog en goed zichtbaar aan de hemel staan. Hij wordt geflankeerd door vier kleinere sterrenbeelden Oven, Goudvis, Horloge en Net. En bij zijn monding staan de Kleine Waterslang en Phoenix. Het gehele gebied aan de hemel hangt samen met de erfelijkheid en de stroom van voorouders. Deze weg hangt dus samen met de geheimen van het overgeërfde fysieke lichaam, en de weg van bewustwording van diens krachten betekent dus bewust afdalen door de organen en weefsels tot op cel-, celkern- en DNA niveau. Hierdoor kun je de wordings-wilskiemen in jezelf en in anderen leren ontdekken. Het hangt samen met de ontwikkeling van intuïtie. Je gaat dan door je levenskiemen van je kiemcellen heen. Uit Phoenix volgt een groep van sterrenbeelden die worden aangeduid als de zuidelijke vogels. Het zijn allemaal metamorfosen van de opstandingskrachten door de individuele ontwikkeling vanuit de erfelijkheid.

Dit deel van de sterrenhemel is ook pas na de westelijke zeevaart bekend geworden. Dat wil dus zeggen in ons bewustzijn gekomen. En zo zijn de krachten van de erfelijkheid pas hierdoor tot ons bewustzijn gekomen. De Middeleeuwer geloofde nog in de spontane generatie: als je een pot meel een tijdje met rust liet, ontstonden er zomaar ineens vliegen uit. Nu werken we tot op DNA niveau met de erfelijkheid.

erfelijkheidsweg

In volgende blogs ga ik in op de aparte sterrenwegen, en hoe ze nog konkreter met je eigen ontwikkeling samenhangen, wanneer je die weg wilt gaan.

In onze opleidingen Innerlijke Ontwikkeling gaan we die wegen.

 

De sterrenkaarten op A3 formaat kun je hier bestellen.

 

Zie ook de volgende boeken:

Kosmobiologie

Wetenschap Anders

Een Filosofie van Liefde

Werken met de Ritmen en Harmonieën van de Planeetsferen

Gebaren van de Sterrenbeelden als Idealen

Zelfrealisatie

 

 

 

28 okt

3. Over innerlijke muziek en de kosmos; een zoektocht naar de sferenharmonie

ervaringen met helder horen

 Mijn belangrijkste impuls om het verband tussen innerlijke muziek en de kosmos te gaan onderzoeken, was een inwijding in de werkingen van een wolk, zo tegen mijn dertigste. Dit was zeer intens en heeft een wissel op mijn leven getrokken, want mede hierdoor paste ik voor mijzelf niet meer in het keurslijf van de wetenschapper en verrichte onderzoek op een eigen wijze, veelal door de kunst heen. Maar als ik terugdenk, gingen daar meerdere ervaringen aan vooraf.

Als kind al voelde ik de stemmingen van anderen aan zonder het zelf te weten. Half of veelal onbewust ging ik deze bij een donkere bui uit de weg. Dat was een handig overlevingsmechanisme. In de natuur had ik vaker een sterk eenheidsbeleven, zoals bij zonsopkomst en ondergang. Aanvankelijk stelde ik me dit als een gigantisch muzikaal spel voor, maar werd meer en meer gewaar dat ik dat ook als innerlijke muziek hoorde. En dit bewust beseffende in mijn puberjaren, hoorde ik ook de stemming wanneer ik ergens binnen kwam, welke ik vroeger alleen maar half bewust voelde. Tijdens mijn biologiestudie zag ik opeens dansende bewegingen rond een reageerbuis. Met lang zoeken in verschillende esoterische richtingen kwam ik erachter dat ik elementwezens waarnam, en dat doe je niet met de bekende gangbare zintuigen. Dit is ook al niet populair in de gangbare wetenschap, het wordt eerder afgedaan als hallucinaties. Dus die en volgende waarnemingen hield ik maar voor me.

Toen kwam de inwijding in een wolk in klank, kleur en vorm. Eerst zag ik een zware regenwolk boven zee hangen, ik zag de nevelbewegingen erin, en het volgende moment was ik uit mijn lichaam en midden in de werkingen van die wolk. Ik zag mooie organische bewegingen en vormen in heel heldere kleuren, met goud omfloerst. En ik hoorde een zeer intense boven-tonale klankzee, als was het een donderende symfonie met een zeer groot orkest en vooral een hoog gehalte aan waarheid en zingeving. Dit was echter zo overweldigend, dat mijn eigen wezen geheel en al dreigde uit te dijen en op te lossen in die zee van klanken. Met moeite trok ik mezelf eruit terug tot ik weer in mijn lichaam bij mezelf kwam. Op de weg terug naar mijn lichaam zag ik het zeer krachtige en hoge wezen in de wolk, die me losliet en innerlijk zoiets zei als ‘Nu heb je gezien en gehoord, zie maar wat je hiermee doet.’ Heel nuchter, terwijl ik zelf bijna mezelf was kwijtgeraakt. Ik voelde echter dat het volkomen waar was wat ik daar beleefd en waargenomen had, zij het dat dit zich niet op het fysieke plan had afgespeeld. Net als bij mijn waarnemingen van elementwezens eerder, wist ik dat ik niet hallucineerde, dat dit een veel intensere ervaring was dan ik ooit in mijn lichaam had gehad. Ik heb hierna meer van dergelijke ervaringen gezocht, zoals staan in het spelende carillon van de donjon van Brugge. Ik kon dit niet weer zo intens ervaren. Ik besloot om deze weg ook voor anderen toegankelijk te maken, aangezien hij zo mooi en waar was. Maar ik besefte ook dat dit op een zeer gedoseerde wijze zou dienen te gaan, want anders kun je jezelf er mooi in verliezen.

Ik hoorde tijdens mijn reizen hierna ook meer en meer de innerlijke muziek op plaatsen zoals Stonehenge, het kustgebergte van Californië (wat veel weg had van de muziek van de Mamma’s and Pappa’s), en in weersbeelden. Dit gebruik ik wanneer ik helend landschapswerk met anderen doe. We zingen dan improviserend de stemming van dat moment en die plaats.

Een aantal van de klankervaringen ben ik gaan uitschrijven in composities. Een van de eerste is de koorzang ‘Waddenlucht’; klik naar het lied Elektra, waar je het aan het einde kunt horen. Hoor ook eens naar de ‘Karmijnrode Wolken aan de Avondhemel‘ van mijn koor Via Natura.

Ik wilde onderzoeken of je dit ook objectief kan maken, en heb dat als methode uitgewerkt in workshops en later cursussen. De ervaring leerde me namelijk dat klank, gezongen en/of met instrumenten, een sterke uitwerking heeft op de heling van mens en natuur. Dat is bekend uit verschillende sjamanistische tradities van oost en west, wij kunnen het zelf ook toepassen als je weet hoe. En dat heb ik gedaan met mijn onderzoek en methoden.

zoektocht naar grotere verbanden

 Wat ik hoorde in de werkingen van de wolk, heet naar oude optekeningen de ‘Harmonie der Sferen’. Ofwel de klank-krachtwerkingen van de zon, maan en planeten in hun rondgang aan de hemel. De laatste van wie bekend is dat hij dit bewust hoorde, was Pythagoras. Hij ontwikkelde met behulp van zijn monochord het muzieksysteem van de kwintencirkel. Dat is nu nog de basis voor onze westerse muziek, want de twaalf opeenvolgende kwinten zijn elk de aanzet tot de majeur toonladders. Hijzelf heeft er in zijn school in Croton, Zuid Italië, een innerlijke ontwikkelingsweg uit gemaakt op basis van muziek en dans. En de eerste die dit voor zover ik weet opnieuw hoorde, was de componist Schönberg. Hij heeft zes jaar na de inwijding in deze klankzee zijn twaalftoonsysteem ontwikkeld, waarin iedere toon binnen het octaaf evenveel waarde heeft: het atonale toonstelsel. Dit komt overigens niet overeen met wat ik hoorde: dat was niet a-tonaal maar boven-tonaal. Oftewel de muziek die ik had gehoord, had zin en richting, was niet zozeer een klankbrei, die je vaker (niet altijd!) in atonale muziek kunt ervaren.

In de 17e eeuw heeft Johan Kepler ook de harmonie der sferen gezocht, en op die zoektocht vond hij de ellipsvormige banen van de planeten rond de zon in zijn zogenaamde wiskundige ‘perkenwet’ (eigenlijk zijn die banen ei-vormig, maar dat is zo moeilijk in wiskunde uit te drukken). Als je de bewegingen in klankverhoudingen omzet, krijg je tussen de snelste en de langzaamste bewegingen van de planeten harmonieuze intervallen (zoals terts, kwart, kwint), en ook tussen de planeetbewegingen onderling vind je die. Ik heb zijn berekeningen van de planeetbewegingen en ook van hun manen omgezet in klanken, en kreeg daaruit inderdaad hele mooie harmonieën, die aan composities van de planeten van Holst doen denken. Ik heb die berekeningen en vondsten uitgewerkt in een boekje. En die planeet- en hun maanbewegingen in zang kun je ook bestellen.

Echter was dit maar zeer ten dele een afspiegeling van de klankzee die ik innerlijk in de wolk had gehoord. Er miste namelijk het ritme, en dat is een uitdrukking van het leven.

Bij mijn biologiestudie had ik vaker naar stervend weefsel gekeken onder mijn microscoop, waar je nog net de werkingen van het leven kon vermoeden. Het natekenen van die stervende beelden deed mijn ziel geweld aan, en vertelde me weinig over het leven. Ik ging zoeken in andere richtingen of ik meer over die sferenharmonie kon vinden. Ik las veel astrologische boeken, wat makkelijk tot me kwam. Maar ook hierin ontmoette ik vooral dode beelden, hoe machtig die ook zijn. Ik zocht tevergeefs het leven erin. In de wetenschap werden mijn waarnemingen niet als zodanig erkend, want ze zijn niet direct voor iedereen toegankelijk: je moet er moeite voor doen om er je innerlijke zintuigen voor open te zetten. Ik herinner me nog de uitspraak van een decaan, die enige van mijn boeken doorbladerde en toen zei ‘Ja zo doen wij het hier niet. Gaat u maar afstuderen bij filosofie, die zien daar misschien heil in.’ Omdat ik een gezin had met opgroeiende kinderen, kon ik daar toen niet de kracht voor opbrengen. Wel heb ik mijn bevindingen uitgeschreven in het boek ‘Wetenschap Anders’, waarin ik ook richtlijnen aangeef hoe je de takken van wetenschap wel vanuit je eigen orgaan/planeetprocessen kunt bedrijven.

leven is ritme

Wat Kepler had ontdekt was zeer boeiend. Het waren echter de bewegingen van de planeten rond de zon, en wij op de aarde als een van die rond de zon draaiende planeten, zien die ellipsbewegingen niet. De planeten dansen in hun rondgang naar de zon echter allemaal op een zeer specifieke wijze rond de aarde, waarbij ze ons inhullen in lusbewegingen. Daar zit dus ritme, leven in. Planeetbanen geocentrisch naamloosZo ‘danst’ Mercurius in gemiddeld een jaar drie keer naar de aarde wanneer hij voor de zon langsgaat. Als je dit van bovenaf ons zonnestelsel zou zien, dan zie je een tulp of lelie als figuur ontstaan. Venus wikkelt ons in acht jaar vijf keer in met haar dans, waarbij ze gemiddeld acht keer door de dierenriem gaat. Daaruit ontstaat het mooie patroon van een roos. Mars wikkelt ons in zijn achtjarige baan rond de aarde door de dierenriem zeven keer in met een lusbeweging. Jupiter gaat in twaalf jaar rond in de dierenriem, en wikkelt ons daarbij elf keer in een lusbeweging. En Saturnus gaat in 29 1/2 jaar rond de dierenriem, en wikkelt ons 28 1/2 keer met een lusbeweging in. Zo maakt elke planeet een eigen ritme naar ons toe, op zijn eigen tempo. Ik ben deze ritmen gaan uitproberen in workshops, om zelf samen met anderen te ervaren hoe deze ritmen op ons inwerken. Vanuit de esoterie is namelijk bekend dat we de planeetkrachten dragen in onze organen. Dus zouden de longen, die zijn aangelegd door Mercurius, dienen te reageren op een ¾ maat, en de nieren, aangelegd door Venus, op een 5/4 maat, en ga zo maar door. En in mijn workshops bleek dit ook herhaalbaar te zijn. Op rij:

maan – hersenen en voortplantingscellen – 12/16 maat

Mercurius – longen – ¾

Venus – nieren – 5/4 maat

zon – hart – 4/4 maat

Mars – gal – 7/4 maat

Jupiter – lever – 11/4 maat

Saturnus – milt – 29/4 maat

 Verschillende inheemse volken zoals de Basken, Kelten, Bulgaren, Finnen kennen deze ongewone maatsoorten. Zeer waarschijnlijk zijn die uit Atlantis overgeleverd, waar ze innerlijk werden gehoord in plaats van gezien. Want dit continent was grotendeels in nevelen gehuld.

Nu geven maten eerder een inperking van de tijdstroom, een soort bedding, en zijn ze nog niet het leven zelf, eerder een houvast. Deze komen pas echt tot leven wanneer je daarin verschillende accenten legt. Iedereen die wel eens heeft getrommeld, kent de verstarrende werking wanneer je telkens hetzelfde blijft spelen, waarbij je in een trance kunt raken. En de verlevendiging wanneer je ritmen afwisselt. Dat wekt je op.

kleur is ziel naar buiten, klank is ziel naar binnen

Als je in de avondschemering de kleuren en hun veranderingen op je in laat werken, kom je in verschillende stemmingen. Innerlijk kun je die in je op laten klinken als klankspel. Dat is ook niet zo verwonderlijk, aangezien de atmosfeer de ziel is van Moeder Aarde (die bestaat voor 80 % uit stikstof, de drager van ziel). De kleuren kun je als haar gevoelens ervaren. Naar binnen toe beleef je kleuren als je gevoelens, die elk een bepaalde klankkleur hebben. Ik heb dit goed uit kunnen werken door met de leerlingen van de Collot schilderacademie de kleuren als stemmingen te mogen zingen, wat hen hielp om beter de zielebewegingen van de aparte kleuren te kunnen pakken en schilderen. Ik gebruik dit ook als klankimprovisaties bij ons helende landschapswerk, waarin we voor de elementwezens de verschillende kleuren zingen.

Nu wat betreft de meer bewuste klankwerkingen in de ziel die je wakker kunnen maken. Zoals ik hiervoor al aangaf, kun je uit de pythagoreïsche kwintencirkel de twaalf majeurtoonaarden afleiden. Elk daarvan kun je beleven als specifieke ziele-bewustzijnsruimten, die je in verband kunt brengen met een teken van de dierenriem. Dit als grote matrix.

Een meer verfijnde toepassing van tonaliteiten vind je bij verschillende componisten die naar binnen luisteren, zoals Beethoven (aan het einde van zijn leven toen hij al stokdoof was en alleen innerlijk hoorde) en Débussy (voordat die werd teruggefloten door Jean Cocteau). Bij hen vind je in een aantal van hun composities de oude kerktoonaarden uit de Middeleeuwen, waarop toen door de monniken werd gezongen (de zogeheten gregoriaanse zang). Die kerktoonaarden zijn overgeleverd uit het oude Griekenland, waar ze de inwijdings/tempelmuziek voor de verschillende stammen waren. Onze majeur toonladder kent de tonen C-D-E-F-G-A-B-c als volgorde. De Doriërs kenden hierin de D als grondtoon, de Phrygiërs de E, en ga zo maar door. Deze toonreeks stamt eigenlijk af van het kosmisch-aardse ontwikkelingsoctaaf. Die begint bij de G met de zogeheten oude Saturnus, waarin de kiem voor het menselijke fysieke lichaam werd aangelegd. Dat gebeurde in de warmte. Daarop kwam het ontwikkelingsstadium dat heet de oude Zon, met de toon A. Hier werd ons levenslichaam aangelegd. Dat gebeurde in het licht en de lucht. Vervolgens ontstond de oude Maan, de toon B, waarop ons zielelichaam werd aangelegd. Dat gebeurde in klanken in het water. Toen kwam de fysiek verdichte aarde, met de toon C, waarop we fysiek konden incarneren. Dat heet de Mars-ontwikkeling van de aarde. Rond het jaar nul was die ontwikkeling af, en konden we onze geestkern, dat waartegen we ‘ik’ zeggen, in ons opnemen. Daardoor kunnen we vanaf die tijd een individuele ontwikkeling gaan en zijn niet langer alleen aan familie en stam verbonden. We kunnen helpen genezen wat we tot aan het jaar nul anderen en aan onszelf hebben aangedaan. Dat heet de Mercurius-ontwikkeling van de aarde, en hangt samen met de planeet Mercurius, wat de toon D na de incarnerende C brengt. Hierna komt de Jupiter-aarde, waarop we ons tot helderzienden kunnen uitvormen (het engelbewustzijn). Dat is de toon E die met Jupiter samenhangt: het shamballa ofwel het nieuwe Jeruzalem. Dan volgt de Venus-aarde, waarin we inspiratief leren handelen en sturen (het aartsengel niveau). Dat is de toon F. En als laatste de Vulcanus-aarde, waarin we scheppende magiërs kunnen worden (tijdgeest niveau) en nieuwe mensen uit ons zullen kunnen scheppen. Dat is de octaaftoon G. En zo hebben we het hele octaaf als ontwikkelingsstappen in onze lichamen en ook ziel verborgen. Deze begint bij de G, als volgt: G-A-B-c-d-e-f-g. Dit octaaf met verlaagde zevende toon (kleine septime) is de Saturnus- ofwel milttoonaard. Het is de zogenaamde ‘natuurtoonrij’, die in elke aardse klank zit verborgen in de boventonen.

Op volgende wijze hangen de toonaarden en organen als zielstemmingen samen:

Maan/Levensstromen en bewuste zielsinhoud – B-b (lokrisch)

Mercurius/Longen – D-d (dorisch)

Venus/Nieren – F – f (lydisch)

Zon/Hart – A – a (aeolisch; mineur)

Mars/Gal – C – c (ionisch; majeur)

Jupiter/Lever – E – e (phrygisch)

Saturnus/milt- G – g (myxolydisch)

Alles volgens de witte toetsen van de piano (met vaste hele en halve toonafstanden)

Voor de drie nieuw ontdekte, ‘mysterie’planeten Uranus, Neptunus en Pluto, die niet zozeer organen maar eerder hormoonklieren in ons aanleggen, zijn er andere toonaarden. Zie daartoe mijn boeken ‘Karmische Astrosofie‘ en ‘Werken met de Ritmen en Harmonieën van de Planeetsferen‘, waarin je ook liederen en andere composities van de planeetritmen vindt.

Nog bleef mijn zoektocht niet geheel bevredigd. Ook al kon ik harmonieën tot composities verdichten, ik zocht nog naar klanken die ik had gehoord en die ik niet in onze gangbare muziekinstrumenten terug kon vinden. Met name waar het om woordklanken gaat: een fluit heeft bij voorbeeld meer een ‘O’klank, een hobo meer ‘È’, maar veel verder kom je niet.klbeeld-gal-01 Ik ging klankbeelden ontwikkelen die elk een specifieke klinkerklank voortbrachten door hun houtsoort en innerlijke ruimte. Dat paste ik toe op een lier en een cello met dynamisch verstelbare achterpanelen, om die klinkerklanken te kunnen benaderen in muziek. klinker-cello-schuin-achterDaarna maakte ik muziekinstrumenten, aanvankelijk harpen en lieren om de specifieke klankruimten van de dierenriembeelden hoorbaar te kunnen maken. Dat deed ik door hun vormen als klankvormende principes toe te passen. Zo ontstonden twaalf oertypen van snaarinstrumenten, die elk een eigen klank voortbrengen. Dat heb ik daarna toegepast op grotere lieren en ook op gitaar en viool.

Ik deed dit mede omdat ik goed overweg kon op de gitaar en op een toetsenbord (accordeon, later keyboard), maar dan neigde te blijven hangen in inprovisaties binnen de verschillende toonaarden, wat me veelal in het denken bracht en een beetje excarnerend uitwerkte als ik alleen maar improviseerde. Maar door de gerichte aankleding en gronding in maat en ritme, daarnaast tonaliteiten werd dit meer en meer gericht als klankmeditatie. Zo kwam ik vanuit de muzikale bepaaldheden tot composities op basis van de planeetklanken en ritmen.

En ook dit was nog niet geheel wat ik beoogde. Ik kon dan wel de planeet/orgaanmuziek van het moment op laten klinken, wat ik toepaste op scholing en therapie vanuit een geboortehoroscoopen op landschapsheling. Maar ik had nog geen toegang toe de werkingen van de sterren, ondanks dat ik hen wel kon horen wanneer het stil en om me heen was. Ik weet dat vroeger veel meer mensen de sterren hoorden. Ook nu zijn er mensen die tonen horen wanneer bepaalde sterren boven de horizon komen. Daarom heb ik de afstand van de sterren tot de dierenriem in tonen omgezet, en door hun loodrechte projectie op de dierenriem (waardoorheen de zon, maan en planeten bewegen) had ik naast hun klanken ook de ritmische voortgang vastgelegd. Gegroepeerd naar de sterrenbeelden krijg je dan zeer specifieke klanken en ritmen, die we allemaal kennen, want tussen twee aardelevens in, en ook in de nacht wanneer we slapen, zijn we in die werelden. Zie ook mijn eerste blog over de impact van de sterrenbeelden op ons. Met deze klanken en ritmen kom je bij je eigen idealen die je voor je geboorte je hebt voorgenomen om dit leven uit te werken. Je komt er dus mee bij je eigen ontwikkelingswezen, je innerlijke kind dat wil groeien door zich te ontwikkelen. Als een voorbeeld heb ik een muziekstuk uitgewerkt van het noordelijke sterrenbeeld Cepheus, en het proces in je ziel om in contact te komen met het door deze vertegenwoordigde ideaal: klik hier voor een youtube filmpje ervan.

klankhoroscopie

 Alle bovengenoemde muzikale werkingen ben ik gaan toepassen op een horoscoop, vanuit mijn opgedane kennis met de astrologie en astrosofie (al meer dan 35 jaar geef ik horoscoopduidingen en consulten). Wanneer je de inzichten van de vier lichamen van de mens toepast in een horoscoop, dan kun je erin de volgende vier elementen en lichamen herkennen:

-Het fysieke lichaam wordt geleid vanuit de organen, die mee naarbinnen genomen planeetwerkingen zijn. De organen bedden de ziel en levensprocessen in volgens de maatsoort die is afgeleid van de ritmische planeetdans rond de aarde. Zie hierboven.

-Het levenslichaam drukt zich uit in de ritmen, die zich hullen in de orgaan-maat. We kennen in de dichtkunst de ritmevoeten. Die zijn bewust toegepast in de rijdansen van de oud-Griekse apollonische tempelspelen. De rijdansen tussen de scenes van het drama werden door de leerlingen uitgevoerd op basis van ritmische teksten. En deze zijn overgeleverd als de metra ofwel ritmevoeten, waarop litteraire teksten zijn en soms nog worden geschreven. Die ritmevoeten brengen het leven. Wel beschouwd zijn daar twaalf typen van, welke je elk met een bepaald levensgebied in contact brengen. In de horoscoop duiden de twaalf huizen onze levensgebieden aan, waarin onze wil verborgen ligt. De ritmevoeten brengen de maatsoorten van de organen tot leven, en zo krijg je bewuste toegang tot wat er in je wil leeft aan wilsimpulsen.

-De ziel bestaat basaal uit de gevoelens van sym- en antipatie en hun verfijningen. Gevoelens zijn naar buiten toe kleuren, naar binnen toe klanken, en zo kun je de zielestemmingen die ontstaan vanuit de organen als totaliteiten, innerlijke klankruimten ervaren.

-De geest bewerkstelligt in de ziel dat we zinvolle muzikale motieven kunnen maken en onderscheiden. Deze muzikale motieven of muzikale zinnen kleden zich in maat, ritme en tonaliteit, maar geven uit zichzelf iets heel eigens weer. Daaraan kun je muziekstukken van elkaar onderscheiden. Maar nog een stapje verder: de werkelijke geestelijke achtergrond van een muziekstuk vormt zijn toonsoort, dus de majeur toonladder waarin hij is geschreven. Dat bepaalt ook zijn plek vanuit de dierenriem.

Wanneer nu een planeet in een geboortehoroscoop staat in een bepaald teken, dan verandert deze planeet de majeur toonladder van het dierenriemteken in zijn eigen kerktoonaard. Van zichzelf neemt het de maatsoort mee die zich tot in het door hem aangelegde orgaan. Het huis waarin deze planeet valt, geeft het levensgebied aan waarin hij zal uitwerken. En diens ritme vervormt de maatsoort van die planeet. En zo heb je een benadering van de sferenharmonie tot binnen je eigen constitutie.

Wanneer bijvoorbeeld Mercurius staat in de Schorpioen (op dit moment, dan zal hij de Des majeurtoonladder van de Schorpioen veranderen in de Dorische, wat wil zeggen dat niet de Des, maar de Es de grondtoon is. Zijn maatsoort, verankerd in de longen, is de 3/4. Wanneer hij valt in het elfde huis (zo rond 11 uur ’s ochtends, koffietijd), dan is zijn ritmevoet de kretikus, lang-kort-lang. En hiermee zal hij dan innerlijk de ¾ maat omvormen en tot leven brengen.

hoe ver van mijn bed?

Nu heb ik dit niet zo maar als theorie uitgewerkt, maar ik heb dit gedurende zo’n 30 jaar getoetst in workshops, opleidingen innerlijke ontwikkeling en in persoonlijke consulten en therapieën. Ook passen we dit geregeld toe op landschapshelingen, waarbij ik de deelnemers de stemming van het monent improviserend laat zingen en ik hier met de lier de planeetstanden in maat, ritme en melodie tegenaan speel. De herkenning in alle gevallen is sprekend voor mijzelf en de andere deelnemers. Wij ervaren namelijk constant de uitwerkingen van de sferenharmonie als de stemmingen en hun wisselingen waar we dagelijks doorheen gaan. Al zijn we ons hier meestal weinig van bewust. Dit werk is een oefenweg om weer meer bewust van die innerlijke klanken te worden. Zo haal je de sferenharmonie weer dichterbij door die in de stemmingen te herkennen.

Mijn vrouw Marion Groenendal geeft muziektherapie vanuit de horoscoop aan meervoudig gehandicapte mensen, met als resultaat dat deze meer in zichzelf komen en de leeftijd worden die ze zijn, niet langer een driejarig kind. Hun omgeving is er lovend over.

Heb je interesse dit zelf eens te beleven? We geven geregeld muziekimprovisatie avonden waarin we de planeetritmen en harmonieën improviserend met elkaar oproepen en beleven. Kom een keer langs: 16 November is de eerstvolgende datum.

Of volg de opleiding Muziektherapie vanuit de Horoscoop bij ons, daar leer je om te gaan met deze methode, ook alleen al voor jezelf om je zielsprocessen te leren kennen.

06 okt

2. Organen als innerlijk planetenstelsel

Een astrosofische visie

‘Hoe is het met je?’ is een bekende vraag.

Je zult vreemd opkijken wanneer je wordt gevraagd ‘Hoe is het met je organen?’ En waarschijnlijk nog vreemder gesteld is het met ‘Hoe is het met je innerlijk planetenstelsel?’ Je eerste gedachte is dan waarschijnlijk ‘Die is van Lotje getikt’.

Toch staat onze taal bol van de uitdrukkingen waarin de organen worden genoemd. ‘Wat het je op je lever’ wanneer je bitter bent. ‘Je hebt je hart op de tong’ wanneer je direct bent en je gevoelens en oordelen uitspreekt. ‘Het ligt zwaar op mijn maag’ wanneer je iets moeilijks hebt te verteren. ‘ik heb hem mijn gal gespuid’ als iets je dwars zit en je ruimte voor jezelf dient te maken. ‘Ik krijg het er benauwd van’ wanneer je eigen ruimte wordt ingenomen. Daar spreken de longen. ‘Ik ben eén en al oor’ wanneer je iemand de ruimte geeft om zich uit te kunnen spreken. Daarin tonen zich de de nieren, die door hun reinigende werking van de lichaamssappen, een schoon innerlijk milieu in je vormen, een schaal waarin je aandachtig kunt zijn voor wat er in jezelf en in anderen speelt. ‘Ik krijg een steek in mijn zij als ik eraan denk’ wanneer je door iets bezwaard wordt in je handelen. Zo spreekt je milt zich uit.

Al deze voorbeelden, er zijn er legio, geven aan dat je organen direct je stemmingen en ook je handelingen beïnvloeden. ‘Het zit allemaal tussen je oren’ zeggen de neuroloog en psychiater. Ja klopt, daar word je je in de hersenen bewust van wat er zich afspeelt binnen en tussen je organen. Omdat we ons niet direct bewust zijn van de processen in de organen. Wel hebben we geleerd om de wereld om ons heen waar te nemen, maar naar binnen kijken en vooral luisteren is niet de sterkste kant van onze cultuur.

Onze waarnemingen, naar buiten maar ook naar binnen, beginnen bij de zintuigen, daarmee krijgen we de indrukken binnen. En daarbij gaat het niet alleen om de vijf bekende zintuigen zien, horen, ruiken, proeven en tasten. Er zijn er meer, zoals of je je al of niet lekker voelt (de levenszin), of dat je je al of niet in evenwicht voelt.

Als onderzoek naar binnen kun je je bij een voorval, een ontmoeting of een probleem het volgende afvragen:

-hoe en waar komt het bij je binnen?

-wat voel je erbij?

-in welke stemming brengt je dat gevoel? Kun je dat als een innerlijke ruimte ervaren, en zo ja, hoe ziet die er dan uit?

-wat wil het van je?

-welk ideaal wordt er in je gewekt?

-en hoe zou je op grond hiervan reageren?

Zo kom je door je zintuigen in jezelf binnen en kunt jezelf observeren. Meestal gaat dit heel snel, dus ik adviseer altijd om deze stappen rustig te overdenken, en beter nog ze uit te boetseren in klei. Dan krijg je een helder beeld van je binnenwereld. Zo begint ook mijn opleiding Innerlijke Ontwikkeling.

Maar het kan je zo lukken om innerlijk onderzoek te doen. Want door je gevoelens te erkennen, breng je je bewustzijn in je hart, waar de gevoelens ontvonken. Het hoofd ziet enkel toe. En door je stemmingen als ruimten te ervaren, breng je ook bewustzijn in je longen, die te maken hebben met jouw ruimtebeleving, zowel binnen als buiten: we ademen de lucht in die de ruimte vult. En door de verschillende ruimtebelevingen die je stemmingen teweeg brengen, krijg je stap voor stap een gevoel voor de innerlijke kwaliteiten die je organen met zich meebrengen.

Organen en je zielstemming

Op de volgende wijze kunnen de organen je zielstemming en bewustzijn bepalen:

-Het hart doet je gevoel ontvonken, en doet jezelf beleven als een centrum, vanuit de warmte. Als je voelt dat je onrechtvaardig wordt bejegend, kan het hart in woede ontsteken. De innerlijk beleefde hartruimte is die van een centrum dat correspondeert met een statische of dynamische omgeving.orgall

-De longen bepalen jouw verbinding met en plaats in de ruimte. Ze geven je door de ademhaling de verbinding van zintuigindrukken en gedachten uit het hoofd met leven (zuurstof), en zo ook de associatievorming van gedachten. Als ruimtebepaling in het sociale houden ze verdriet vast, en kunnen je sterk de eenzaamheid doen beleven. De innerlijk beleefde longenruimte is afhankelijk van jouw gevoelsbasis over je plaats in de wereld, en al naar gelang die meer of minder aangenaam is, zie je de wanden wijd en transparant dan wel insnoerend.

-De nieren scheiden afvalstoffen van astrale substanties (stikstof uit afgewerkte eiwitten). Dat geeft je de basis voor je bewustzijn, welke leeft in het astrale ofwel zielslichaam. Dat lichaam bestaat uit gevoelens, en daardoor brengen de nieren je de gevoelens en gevoelsverbindingen. In negatieve zin ook de basale angsten, omdat de nieren ons lichaamswater dragen en verzorgen. En hierin werken onze voorouders door, met hun trauma’s en onopgeloste problemen. De innerlijk beleefde nierenruimte is ruimtelijk en kleurrijk, zonder een centrum maar dragend als een schaal.

-De lever is onze chemische fabriek, waar de eiwitten worden aangemaakt op basis van klankpatronen, oftewel de dans der stoffen. Daarnaast suikers en vetten als brandstof. Daarom is hij ons vermogen tot groei, en ook tot inspiratief handelen op de stroom van het leven, die ook onze ideeën en idealen verbindt met onze levensstroom. Wanneer je in je levensuitingen wordt geremd, ontstaat bitterheid en woede. Als innerlijke ruimte vanuit de zielstemmingen kun je de lever als een beweeglijke doorgaande ruimte beleven, als een rivierbedding die kan ompolen.

-De milt verzorgt in ons de aanmaak en afbraak van bloed. Bij de aanmaak van bloed binnen ons beenmerg worden onze idealen erin verwerkt die afkomstig zijn van de sterrenbeelden (zie mijn eerste blog hierover). Dit miltproces draagt dus ons karma, ons aardse lot op grond waarvan wij kunnen ontwikkelen. Wanneer je de stemming van de milt wilt omschrijven, heeft dat te maken met vertragen ofwel je geremd voelen, met verinnerlijken en diep meditatief doorgronden, intuïtie, plicht en ook handelen hier vanuit. Als je voelt dat je niet goed hebt gehandeld, kan er wroeging ontstaan door jezelf opgelegde schuldgevoelens. Innerlijk kun je de miltruimte beleven als een tunnel die zich de diepte in vormt.

-De gal bewerkstelligt de stuwkracht in ons bloed. In de lever komt die stuwkracht in dunne adertjes, waardoor in de remming klankpatronen ontstaan, op basis waarvan de eiwitten worden gevormd uit aminozuren die vanuit de darm komen. De gal heeft te maken met onze kracht om dingen te doen en te ondernemen. Ook geeft het de mogelijkheid om ruimte voor jezelf en je initiatieven te maken, ofwel ruimte als anderen die jou niet laten. Kom je moeilijk tot wilsuitingen, dan kan dat aanzetten tot drift. Innerlijk kun je de gal vanuit de stemming beleven die dynamisch ruimten schept waarin dingen kunnen ontwikkelen.

-De maag helpt ons voedsel voorverteren, en draagt daarnaast ook onze nog onverteerde ervaringen, wat sterk je wel/onwelgevoelen beïnvloedt. Als zieleruimte geeft het de beleving van een turbulent binnenmeer dat meer of minder sterk door de wanden wordt ingeklemd.

-Je darmen en daarbij sterk betrokken pancreas hebben vooral invloed op je vermogen om je wil te uiten en daarmee jezelf en de aarde om te vormen. Zij komen niet zozeer tot bewustzijn. De Engelse hebben de uitdrukking ‘Who has the guts to do that?’. Dat duidt op moed, dus een wilskwaliteit, die er uitgaat van de darmen. De Qi Kung uit China ziet de verbinding van de dunne darm met de longen, en de dikke met het hart. Dus is hun bewustwording in de ziel indirect door deze twee organen. De pancreas word je bewust door de maag en milt, en niet zozeer door zichzelf. Het is ons algehele aarde-orgaan, die de spijsverteringssappen aanmaakt, waardoor we überhaupt ons voedsel kunnen verteren.

Hier heb je dus wat aanduidingen over het beleven van de organen als zielestemmingen.

Organen als innerlijk planetenstelsel

Nu de vraag hoe dit een innerlijk planetenstelsel vormt.

Voor je geboorte kwam je vanaf je eigen ster binnen de dierenriem en verdichtte jezelf meer en meer binnen ons planetenstelsel. Daarbij trok je telkens een dichter lichaam aan rond je wezenskern. En die lichamen hebben elk een weerslag in jou als een orgaanproces, waarvan het betreffende orgaan zijn weerslag is.

-Binnen de Saturnussfeer trek je een warmtejasje aan, waardoor je op aarde je wil kunt gebruiken, want zonder warmte kun je geen daad uitvoeren. Denk maar aan ‘dooie’ vingers in de winter. Dat vindt zijn uiteindelijke weerslag in je miltproces. Dat bemiddelt de bloedaanmaak en -afbraak, en in je bloed liggen je wilsimpulsen opgeslagen – wat doorgaans je karma wordt genoemd.

-Binnen de Jupitersfeer krijg je ook een levenslichaam toegemeten, waardoor je op aarde geen stijve dooie plank bent maar ook groeien kunt door je levensprocessen. In ons lichaam worden de levensprocessen mogelijk gemaakt door het leverproces, want daarin worden de basale lichaamseiwitten aangemaakt op basis van de klanken en ritmen die erin spelen. Dus is de lever ons innerlijke Jupiterorgaan.

-Binnen de Marssfeer krijgen we ook een jasje van zielensubstantie aangemeten, ofwel een astraallichaam, ofwel een ziel. Daarmee kunnen we ons verbinden met anderen en ook gevoelens genereren. De ziel kunnen we ontwikkelen als we telkens impulsen krijgen waardoor we dingen gewaar worden en in beweging komen. Dat is waartoe de planeet Mars via ons galproces ons aanzet: de kracht om in beweging te komen en onze wilsimpulsen neer te zetten.

-Binnen de zonnesfeer komen we samen met de groepen van mensen waarmee we karma hebben en verder willen ontwikkelen. We werken hier aan elkaar met en vanuit het astrale lichaam, zodat je elkaar op aarde in elkaars trekken kunt herkennen. Als we hiermee klaar zijn, trekken we ons samen rond ons basale pulserende ritme van wat later op aarde onze harteklop wordt. Zo zonderen we ons af van onze lotgenoten, en gaan verder op onze reis naar de aarde. In je hart draag je dus alle lotgenoten mee, en daarnaast is je geestkern, je ‘ik’, hierin gecentreerd.

-Binnen de Venussfeer werk je aarde individualisering van je eigen ziel, zodat die later op aarde je persoonlijkheid uitdrukt. Dat ziels- ofwel astrale lichaam wordt gedragen en rein gehouden door je nieren. De sturing van je wezen op astraal niveau doet je zonnevlecht chakra.

-Binnen de Mercuriussfeer wordt je levenslichaam verpersoonlijkt en aangesloten op de groepen van mensen waar je je later mee gaat verbinden. Deze dragen ook specifieke denkbeelden en gedachten, zodat deze ook in je levenslichaam worden ingewerkt. Op basis van deze levensstromen kun je later ook denken. Mede omdat door de longen (het Mercuriusorgaan bij uitstek) je door de opname van zuurstof leven brengt in jezelf en dus ook in je gedachten. Je levenslichaam bestaat uit stromingen, ritmen en gebaren. De Chinezen noemen dit de meridiaanbanen, die uitgaan van je tweede, je navel chakra.

-Binnen de maansfeer zoek je samen met je eigen beschermengel de voor jou meest passende ouders, waardoor je met je mogelijkheden en hang-ups het beste jouw lot kunt uitwerken en zo je verder ontwikkelen. De maan heeft zo met je basale levensprocessen en je erfelijk bepaalde fysieke lichaam van doen. Meest bekend hiervan is de menstruatiecyclus van de vrouw, maar ieder mens kent de stemmingswisselingen door een maand heen, die sterk worden beïnvloed door de beweging van de maan door de dierenriem heen. Je wordt je je ziels- en levensprocessen bewust in je hersenen, welke dus het eindpunt zijn van de werkingen van de maan.

organen-en-planeten-1Zo kun je begrip krijgen voor de samenhang van de organen met de verschillende planeten. Maar dat is nog louter gedachte, en geen beleving. Over de beleefbaarheid hiervan heb ik me jarenlang gebogen. Want als je dat lukt, kun je ook hun innerlijke werkingen meer bewust maken, en zo jezelf beter leren kennen en sturen.

Eerst toen ik de bewegingen van de planeten ten opzichte van de aarde ging zien en begrijpen, kon ik daar beter bijkomen. Dat kun je zo zien. Alle planeten draaien in ei-vorige banen rond de zon. Onze aarde ook, en die is derde in de rij. Wij beleven op de aarde dat de zon om ons heen draait, ook in een elliptische, eivormige baan. En de planeten daar om heen maken daardoor ritmische dansen naar de aarde, waarbij ze ons met lussen inhullen. Elke planeet doet dat op zijn eigen, specifieke wijze, met zijn eigen tempo door de dierenriem en zijn specifieke aantal lussen. Ze maken dus een basaal maat-ritme naar de aarde. Wanneer je die basale maatritmen nu gaat beleven, merk je dat ze je in specifieke stemmingen brengen, die overeenkomen met de organen die door hen zijn aangelegd. Dat heb ik jarenlang in workshops en opleidingen laten beleven, en gaf eendere ervaringen. Zo heb ik dat ook in mijn muzikale composities uitgewerkt. Dit geeft je dus een basale beleving van de verschillende organen.

In verschillende oude volksmuziek kom je die vaak ongewone maatsoorten tegen. Zo kennen zowel de Kelten (Ierland, Schotland, Wales, Bretagne), de Basken en de Hongaren de 5/4, 7/4, 11/4 en zelfs 13/4 maten in hun muziek. Ook de Turkse muziek van rond de Dardanellen. Dat is waarschijnlijk een naklank van de tempelmuziek uit Atlantis. Dat continent zag de zon, maan en planeten niet of nauwelijks omdat het vrijwel altijd nevelig was. Daar resoneerde men dus innerlijk met de planeten mee. En ook nu nog kun je in de volksmuziek van die culturen ervaren hoe levendig de muziek in deze ongewone maatsoorten is. We worden erdoor opgewekt.

Chakra’s en planeten

Nu doen de planeten nog meer dan louter de organen in ons aanleggen, want we hebben ook de kiemen in ons om ons vanuit onze basale constitutie verder te ontwikkelen. Dat zijn onze hogere zielezintuigen die we chakra’s ofwel lotusbloemen noemen. ‘Chakra’ is het Indische woord voor wiel. Deze organen gaan namelijk draaien zodra je ze gaat ontwikkelen. Daarbij heeft elk chakra een specifiek aantal ‘bladen’ wanneer je ze gaat ontwikkelen. En hun ontwikkeling heeft dus het aanzien van een bloem, zoals een lotusbloem dus. Vandaar de andere benaming.

Tussen ons levenslichaam met zijn levens- en waterstromingen, ritmen en gebaren (van de eiwitten) enerzijds en ons astraallichaam anderzijds, ontwikkelen hogere zielezintuigen, onze chakra’s ofwel lotusbloemen. Daarvan hebben we zeven à acht grotere en zo’n 20 kleinere. We ontwikkelen de bladen van de chakra’s door bewuste (astraallichaam) gebaren (levenslichaam) te gaan doen om onze wilsintenties en idealen werkzaam te laten worden in ons leven. Dat wil zeggen, dat we goede gewoonten ontwikkelen, ofwel deugden. De grotere chakra’s en hun werkingen zijn:

-Het voorhoofd chakra is verbonden aan de hypofyse en was vroeger ons ‘derde oog’, ofwel de helderziendheid. Die is voor de meeste mensen gesloten, en nu kunnen we erdoor onze gedachten bundelen, ordenen en richten, door het ‘hersenzand’ dat in de hypofyse wordt gevormd. Wanneer we grotere verbanden gaan zien, de werkingen van oerbeelden, en ook de wezens die dat vertegenwoordigen, worden we opnieuw helderziend. Let wel: we spreken al over bijvoorbeeld de tijdgeest, maar deze waarnemen door zijn verschijningsvormen heen is al een stap in de richting van helderzien. Zo is dat ook voor de wezens achter de verschijnselen van de natuur. Dit chakra heeft te maken met Jupiter, die middels de lever onze gedachten met het leven helpt te synthetiseren. Als we helderziend worden, komt de invloed van Uranus sterker door.

-Het keel chakra heeft te maken met vormgeven, zoals van onze gedachten in woorden in ons strottenhoofd. De schildklier ervoor bepaalt de mate van ver- of ontkalking van onze botten, heeft dus bij uitstek met vorm te maken. Het chakra heeft ook van doen met het vormen van besluiten, en het consequent uitvoeren ervan. Je ontwikkelt dit chakra door de kwaliteiten van Boeddha’s achtvoudige pad je eigen te maken. Het heeft te maken met Mars en het galproces, waarmee je ruimte maakt voor dat wat er in je leeft. De keelchakra geeft de mogelijkheid tot ordenen van je eigen (levens-)ruimte.

-Het hartchakra neemt waar wat er gebeurt aan de drie zenuwknopen van het hart. Bij het bovenste wordt wat er binnen komt vanuit het denken en de buitenwereld waargenomen en getoetst vanuit het gevoel voor waarheid. Vanuit het onderste zenuwcentrum neemt het de wilsimpulsen waar die door een indruk of voorval van buitenaf worden opgewekt, en toetst die aan het goede. En in de middelste zenuwknoop wordt gewogen met het geweten wat er met de impuls en die reactie dient te gebeuren. Daardoor heeft dit chakra het vermogen om inspiratief het handelen op ieder moment te wegen en sturen. Net zoals de zon de andere planeten uitbalanceert en aanstuurt. Als we dit chakra verfijnen en verder uitwerken, wordt de invloed van Neptunus sterker, die normaliter op de epifyse aangrijpt.

-Het thymus chakra regelt de ritmen van de organen onderling. Wanneer je deze gaat ontwikkelen als bewustzijnsverruimend, heeft het te maken met het aangaan van je zieleplichten (Indisch: dharma) waardoor je beter je karma met anderen kunt uitwerken en omvormen. Deze verfijning van de binnen- en buitenstromen veroorzaakt dat je je etherhart gaat ontwikkelen, in de linker kant van je borstholte. Dat is het orgaan voor je toekomstige innerlijke groei. Het chakra heeft als helend en groeivermogen sterke samenhang met de planeet Mercurius.

-Het zonnevlecht chakra draagt net als je nieren je astraallichaam, en stuurt vanuit de zonnevlecht zenuwknoop je verteringsprocessen via het vegetatieve zenuwstelsel. Met deze verzorgende zijde toont het zijn samenhang met de nieren en daarmee met Venus. Wanneer je de werkingen van de zonnevlecht bewust gaat hanteren, kun je leren sturen in de astrale wereld met en door het gevoel, op basis van de kleurende lichtbanen van de astrale wereld.mens_en_etherwereld

-Het navel chakra, even boven de navel, draagt en stuurt je levenslichaam met zijn processen. Van hieruit stromen de levensbanen, door de Chinezen meridiaanbanen genoemd, welke het leven onderhouden en sturen. Ga je je bewust maken van deze processen, dan dien je je gewoontes van denken, gevoelshoudingen en van handelen te onderzoeken en na te gaan in hoeverre deze bevrijd zijn van de oordelen en moralen vanuit je jeugd en omgeving. Je dient die te versoepelen en te leren hanteren. Dan kun je hier vanuit, door je zonnevlecht chakra heen, gaan waarnemen en sturen in de levenswerelden, en het goede erin helpen te ontwikkelen. Dan gaat Pluto sterker hierin meewerken. Deze grijpt normaliter aan op de bijnieren. De navelchakra als drager en hoeder van het leven hangt samen met Mercurius, binnen welks sfeer ons levenslichaam werd verindividualiseerd.

-Het stuit chakra ontvangt en bundelt de vier levensstromen die we vanuit de aarde ontvangen (bekend van Star Wars als ‘The Force’). Zo wordt onze verbinding met de aarde bewerkstelligd, en zowel ons fysieke als levenslichaam gevoed. Dat toont de samenhang met de maan. Als we dit chakra bewust gaan hanteren, kunnen we leren om de ‘slapende slang’ (Indisch: kundalini) te wekken en op te richten langs onze ruggengraat. Dan openen we onze kruinlotus, en worden helderziende magiër in de hogere werelden. We worden dan de ‘gevleugelde slang’ (Indiaans: Quetzalqoatl), en ieder indiaans opperhoofd geeft aan dat hij dit heeft gedaan door zijn naar onderen afhangende verentooi. Echter bestaat de kundalinislang net als de esculaap van Hermes uit drie dooreen wevende slangen: de witte van zelfzucht/begeerte en de zwarte van hebzucht/macht wordt in balans gehouden door de witrose in het midden, die door op te stijgen het evenwicht houdt. Dat is dus een sterk beeld voor de ontwikkeling die je dient te gaan door de kundalinislang in je op te richten. Je brengt dan de maan (stuit) direct in verbinding met Saturnus (de kruin) en wordt een ‘Slangendrager’ ofwel ‘Slangentemmer’. En dat is tevens het laatste noordelijke sterrenbeeld van de Kring van Helden, het einddoel van de menselijke ontwikkeling. Dit sterrenbeeld vormt het dertiende dierenriemsterrenbeeld. Het drukt de Schorpion naar onderen en geeft aan dat hiermee een nieuwe dierenriem door de toekomstige mens kan worden ontwikkeld.

Opbeurend beeld, nietwaar?

Nicolaas de Jong.

30 aug

1. Sterren – de Weg naar onze Oorsprong

Contouren van sterrenbewustzijn in de oudheid

Het wetenschappelijke onderzoek naar oude culturen laat steeds duidelijker zien dat de verbinding met de sterrenwereld veel dieper en uitgebreider was dan nu. De megalithische bouwwerken zoals Stonehenge in zuidwest Engeland en Newgrange in Ierland zijn georiënteerd op de zonnewendes en ook op de sterrenhemel in zijn geheel. De plaatsing van de pas ontdekte reuzenpiramides in Bosnië zijn exact georiënteerd naar de kosmische Noordpool aan de hemel. De verspreiding van dolmen en vroegere heiligdommen toont een directe afspiegeling van de vorm van de sterrenbeelden aan de hemel. Zo is de plaatsing van de piramides in Egypte een afbeeld van het noordelijk sterrenbeeld de Zwaan ofwel het Noorderkruis. Evenals de oude heiligdommen in de Schotse Hooglanden. Een jongen van 16 gaf onlangs aan dat er een paar steden in het gebied van de Maya’s misten, en ook waar die konden worden gevonden. Dit op grond van de vorm van de sterrenhemel boven Mexico, aangezien de Maya’s een sterke verbinding hadden met de sterrenhemel. In de jungle werden daarop de resten van een paar steden gevonden. In Ierland zijn door de Keltisch-christelijke monniken in de 6e eeuw torens gebouwd, die een verspreiding over het eiland vertonen in de vorm van de sterrenbeelden Draak en de Grote en Kleine Beer. Dit is maar een kleine greep uit de feiten die naar boven komen over de antieke verbindingen met de sterrenhemel.

Mijn eigen onderzoek aan hunebedden gaf de waarneming dat in elk ervan een mens zich had geofferd door zich erin levend te laten opsluiten. Daardoor bleef deze op die plek aan de aarde gebonden, en werd de wachter en het bewustzijn van dat hunebed. Tegelijk vertegenwoordigt hij of zij het bewustzijn van een ster binnen het sterrenbeeld waarvan het hunebed deel uitmaakt op aarde, door zijn plaatsing ten opzichte van andere hunebedden. Hun wijsheid willen zij graag delen met de bezoeker.

Mijn onderzoek naar klanken en ritmen van de planeten en hun verbindingen met onze innerlijke organen bracht me naar de oorspronkelijke muziek van het oude Atlantis. En als je de berichten van dat vergane continent met zijn cultuur leest, dan kom je steevast tegen dat de zon, maan en planeten er niet of nauwelijks te zien waren, aangezien er altijd mist hing. De Atlantiërs hebben de werkingen van de hemellichamen innerlijk aangevoeld, en door de muziek en dans bouwden ze er hun organen mee op. Een paar volken die als laatste Atlantis verlieten, zoals de Kelten, Basken en Finnen, hebben die muziek met zich meegenomen. Je vindt dat terug in hun cultische muziek, die nu doorgaat voor folk muziek. Pas de oude Perzen en Egyptenaren hebben een uiterlijke verbinding kunnen maken met de sterren en planeten. En hieruit ontstond het onderzoek naar de werkingen van de planeten en sterren, zoals wij dat kennen van de astrologie. De Egyptenaar Ptolemeus heeft deze oude astrologie in zijn boek Almagest weergegeven.

Blijkbaar vonden onze voorouders de verbindingen met de sterrenhemel belangrijk genoeg om er hun cultus en cultuur mee in te richten.

Situatie nu

We leven in een tijd waarin de werkelijkheid vanuit vooral fysiek oogpunt wordt beschouwd. Met als gevolg dat we de wetten en werkingen in de natuur gaan begrijpen, en ook toepassen in allerhande technieken. Dat geeft gemak en welvaart, naast de nodige vervuiling. Hierdoor is er een tendensom alles met en vanuit het fysieke en de fysiologische verschijnselen te verklaren. ‘Het zit allemaal tussen je oren’ is een dooddoener die je vaak hoort. De wetenschap zal er wel een oplossing voor vinden. Zaken die buiten het direct verklaarbare vallen, worden afgedaan als bijgeloof van onze voorouders. Voor ziektes worden medicijnen ontwikkeld, die vaker meer symptoom bestrijdend dan oorzaak oplossend zijn, maar die een tijdlang lijken te werken. En als we naar de sterrenhemel kijken, krijgen we te horen dat zelfs de dichtbij staande sterren lichtjaren van ons verwijderd zijn. Hoe meer we over de sterren denken en de op aarde gevonden wetmatigheden erop los laten, hoe verder de sterren weg lijken te staan. Daarnaast worden we ervan afgeschermd door het strooilicht bij nacht, vooral in de buurt van wegen en grote steden. En door de vele kunstmanen rond de aarde die allemaal radiogolven uitzenden. Om niet te spreken van de technieken van geo engineering, beter bekend als chemtrails, die een sluier van gif en metalen door onze atmosfeer trekken, en de gerichte straling die daarmee op de mensen wordt losgelaten en die ons bewustzijn tracht te beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan de Iraakse strijders in de eerste Golfoorlog die zich vol angst overgaven, omdat zij beelden geprojecteerd kregen van wat hen zou worden aangedaan indien ze zich niet zouden overgeven. De muziek heeft zijn verbinding met de kosmos losgelaten, wat je kunt herkennen in een verarming van de basale maten en ritmen enerzijds, en van de toonaarden anderzijds.

Het wordt ons niet makkelijk gemaakt om ons op de werkingen van sterren en planeten af te stemmen.

Ontwakende mensen

Het is echter ook een tijd waarin er steeds meer mensen wakker worden voor de grenzen van het puur materialistische denken. Omdat de symptoombestrijding van ziekten met chemisch ontwikkelde medicijnen niet afdoende, of soms zelfs contraproductief blijken te zijn. En omdat we langzaamaan weer wakker worden voor de werkelijkheden achter de louter fysiek waarneembare wereld van vormen en verschijnselen. Onze zintuigen, die lang op de fysiek waarneembare werkelijkheid waren gericht, krijgen weer percepties van wat achter de fysieke sluiers ligt verborgen. Zoals ook onze verre voorouder deed. Dat geeft een heel scala van zoektochten naar de innerlijke mens en zijn mogelijkheden, en ook naar de geestelijke werkelijkheden achter de fysiek waarneembare wereld. Uit oost en west worden je wijsheden en technieken aangedragen om aan jezelf te kunnen werken. De oude inwijdingswegen van onze voorouders, de Kelten en Germanen, worden weer opgerakeld. Wat betreft de werkingen van de sterren en planeten, kunnen we putten uit astrologische tradities van onder andere de Indianen, Indiërs, Chinezen en die welke in onze cultuur verder is ontwikkeld. Maar die gaan niet veel verder dan beschouwingen over de dierenriem en de uitwerkingen van zon, maan en planeten hierbinnen. Erg boeiend en leerzaam, maar dit brengt je nog niet nader tot de werkingen die ervan uitgaan en die je in jezelf kunt terugvinden door ermee te doen.

Engelen en sterren

En wat wordt er dan waargenomen door de sluiers van de fysieke verschijnselen heen? Aangezien deze percepties niet zo duidelijk zijn als die van de fysieke zintuigen, krijg je hier een zeer uiteenlopend scala van waarnemingen en interpretaties. De een ziet elfjes, kabouters of engelen, de ander UFO’s en buitenaardsen, en zegt te worden meegenomen in ruimteschepen boven de aarde of nog verder. Dat hier de interpretatie en ook fantasie een rol spelen, mag duidelijk zijn. Even los van de mogelijke waarheid die er doorheen kan spiegelen.

Een ding werd me hierbij steeds meer bewust. Dat wordt mooi verteld in de eerste ontmoeting die de Spaanse kolonist Cortez en zijn mensen hadden met de bewoners van een Caraïbisch eiland. Zij konden niet met hun schip tot aan het strand komen, en lieten het voor anker gaan aan de monding van een baai. Van hieruit gingen zij met een sloep aan land. De inlanders begroetten hen en overlaadden hen met geschenken. Met handen en voeten werd er gecommuniceerd. Op een gegeven moment werd Cortez gevraagd hoe hij bij hen kwam. Hij wees naar zijn boot in de baai, en zei ‘schip’. De inlanders keken en keken, maar zagen niets dat hen opviel. Daarop voer de medicijnman mee in de sloep, ging aan boord van het zeilschip en beklopte en beheiligde alles wat hij zag. Hierop voer hij mee terug in de sloep, wees zijn mensen op de boot en zei in zijn taal ‘dat is een schip’. Zo wisten de mensen waarnaar ze dienden te kijken.

Nu is dit nog een verschijnsel in de fysieke wereld dat niet werd waargenomen, omdat men er geen referentie voor had. Hoeveel ijler is een waarneming op de hogere gebieden van de levenskrachten, van de ziel en van de geest. Oftewel, verschillende dimensies buiten de driedimensionale waarin wij doorgaans wakker zijn. En daar zie je de verklaringen en benamingen sterk uiteen lopen. Vaak nemen we iets waar op een van die gebieden, en proberen het te duiden vanuit dat wat we al weten, en dat is veelal een ervaring die is vergaard in de fysieke wereld. Kortom: om waarnemingen te kunnen interpreteren die achter de sluiers van de fysieke wereld leven, dien je die stap voor stap bewust te worden en ook te interpreteren vanuit wat er al bekend is van die gebieden, opgetekend door mensen die je voor zijn gegaan, en je aan hun ervaringen spiegelen. Ik zal dit kort doen met betrekking tot de planeten en sterren. Vanuit mijn eigen ervaringen, aangevuld met kennis uit verschillende esoterische richtingen, met name van Europa.

Je kunt je voorstellen dat God, de Oerbron of hoe je dit wezen ook wilt noemen, de kosmos, aarde en uiteindelijk ook de mens heeft geschapen. Dat deed Hij niet alleen, daar had Hij zijn helpers voor. Iedere keer werd deze kosmos een stukje verder gedifferentieerd en uitgevormd. Bij aanvang schiep Hij een groep wezens die voor hem de oerbeelden in zich droegen en verder uitwerkten. En deze wezens schiepen uit zich weer lagere wezens die een verdere verfijning en uitsplitsing veroorzaakten. Deze wezens worden in elke cultuur anders genoemd, sommige zelfs bij naam. Zoals de goden, oerkrachten, emanaties. Onze westers-christelijke cultuur kent ze als de groepen van engelen die qua bewustzijn hiërarchisch zijn geordend. Zo zijn er binnen onze kosmos negen groepen van engelwezens, die elk een sterren- en een planeetsfeer hebben geschapen en ook bewonen. In de sterrenhemel leven de Serafijnen ofwel Liefdesgeesten; in de dierenriem wonen de Cherubijnen ofwel Harmoniegeesten, en zo bewonen de lagere groepen elk een sfeer vanaf Saturnus tot aan de maan, en die werken naar de aarde toe. Aangezien onze kosmos in vier etappes is geschapen, zo, dat onze vier lichamen konden worden ontwikkeld, zijn er op aarde ook vier elementen die achter die lichamen staan, op volgende wijze: element aarde – draagt ons fysieke lichaam; element water – draagt ons levenslichaam met zijn fysiologische processen; element lucht – draagt onze ziel die met kleuren de gevoelens kan uiten; en element vuur – draagt onze geest die in de warmte van de wil leeft. De lagere engelgroepen hebben doordat zij dachten, de elementwezens geschapen die deze vier elementen sturen en onderhouden. Wij nemen dit planetenstelsel mee naar binnen, en zij vormen hier onze organen. De sterrenkrachten nemen wij mee als onze idealen, die als warmtekristallen door ons fysieke lichaam heen dringen. Dit laatste kun je als volgt zien.

Tussen twee incarnaties op aarde in kun je gaan naar je eigen ster. Dat is je eigen thuisoord, en jij bent de representant van die ster op aarde. Je kunt daar blijven, maar er wordt aan jou de belofte voorgehouden, in de vorm van een machtig beeld van wat jij ooit zal kunnen worden, wanneer je naar de aarde afdaalt en er gaat werken aan je onvolkomenheden. Wij zijn namelijk voorbestemd om ook engelen te worden, en wel van vrijheid en liefde. Als je dit besluit neemt, vertrek je van je eigen ster, en gaat eerst langs bij verschillende kolonies van engelen en niet-geïncarneerde mensen onder de leiding van Serafijnen, die werken aan een specifiek idee van het Goddelijke scheppingsplan. Je kunt hieraan een tijdje meewerken, en het zo met je meenemen op je verdere tocht. Je vervolgt je weg, en na meerdere van die kolonies te hebben bezocht, kom je binnen in onze dierenriem, trekt binnen de verschillende planeetsferen telkens een ‘jasje’ (een lichaam) aan rond je geestkern, zoekt binnen de aardesfeer samen met je beschermengel een ouderpaar die jou als fysiek kind willen voortbrengen. De ideeën ofwel krachten van de sterrenbeelden neem je mee als warmtekristallen rond en door je fysieke lichaam heen. Zij voren op aarde je idealen, want je weet heel diep vanbinnen, dat wanneer je die verwezenlijkt, je meehelpt aan de realisatie van het Goddelijke scheppingsplan door jou heen, waardoor jij innerlijk ook kan groeien in de richting van de engel die je kunt worden. En de geestkolonies zien we op aarde van buiten: dat zijn de sterrenbeelden. Zie ook ons youtube filmpje over deze astrosofische visie.

Wat betreft de zogeheten buitenaardsen: Ten eerste zijn er al 127 patenten verstrekt op ontwerpen van vliegende schotels. Onze regeringen en legers gebruiken die veelal, maar ze worden niet aan het publiek vrijgegeven. Veel van de UFO waarnemingen zijn dus op aardse toestellen terug te voeren. Ten tweede: Telkens bij de verdere ontwikkeling van Gods scheppingsplan zijn er groepen van engelen geschapen. Maar niet iedere engel wou meewerken aan dit scheppingsplan, omdat hij er niet de vrijheid in voelde. Daardoor kon het zijn dat hij tegen ging werken. Zo werd het een tegenwerkende engel, en iedere groep van engelen heeft zo ook een tegen-groep. Zij kregen elk een sfeer in de aarde. En zo zijn er negen tegensferen in de aarde, tot aan de aardkern toe. Het zijn de wezens die wij kunnen leren kennen als de tegenwerkingen in onszelf, ons leven en de samenleving, waarvan zij de inspirator zijn. Dat wat wij gewoonlijk ‘het boze’ noemen. Maar let wel: zonder de slang die Eva ertoe verleidde om ook van de Boom van Kennis te eten, zouden we nog dromend in het Paradijs rondhangen. Zij hebben dus wel degelijk een functie, namelijk ons bewust en sterk maken door de door hen geboden weerstanden om te vormen. En ook hen daarmee. Een aantal van die tegenwerkende engelen zijn ook de fysieke incarnatieweg gegaan. En verschillende groepen ervan kennen wij nu als de buitenaardse rassen, die dus ook fysiek aanwezig zijn. En die eerlijk gezegd ook gevangen zitten in dat fysieke lichaam en eruit willen, ofwel weer mee willen ascenderen met de mensheid. Het ene ras is daar meer toe bereid dan het andere. En sommigen vertellen ons vreemde afleidende verhalen als zouden zij onze goden zijn, die met ons DNA hebben gejongleerd en ons vanuit de apen tot mensen hebben gemaakt. Met dergelijke verhalen moet je erg voorzichtig zijn.

Van verschillende van die rassen is bekend dat zij uit een specifieke ster stammen. Daar herken je dus de verbinding met de sterrenwerelden weer. Voor de duidelijkheid: wij zijn allemaal sterrenkinderen, we stammen ieder van een eigen ster waarvan we de representant zijn. Onze vier lichamen, gegrond in de vier elementen, vormen eigenlijk ons ‘ruimtepak’, zodat we op de aarde kunnen functioneren en ons verder ontwikkelen om als engelwezen terug te kunnen keren naar onze ster. De vraag is alleen ‘hoe’.

Nieuwe wegen

Die vraag heeft me al heel mijn volwassen leven beziggehouden, temeer daar ik zelf een aantal geestelijke ervaringen had in klank, kleur en vorm die er niet om logen. In natuurverschijnselen, op bepaalde plaatsen, maar ook met betrekking tot de sterren. Dat heeft me aan het werk gezet om nieuwe wegen naar de planeten en sterren te vinden, en wel door ons heen, zodat je het ook bewust kunt na voltrekken en die wegen daarop ook in jezelf maken en gaan.

Mijn ervaringen met het horen van muziek op plaatsen en door weersgesteldheden heen, maar ook binnen ruimtes, heeft me ertoe aangezet om de bewegingen van de planeten aan de hemel om te zetten in maat, ritme en klanken. Ik heb dit ook uigetest binnen workshops, waardoor ik het kon fine tunen. Ik leerde hoe je de in muziek omgezette planeetwerkingen kon gaan beleven binnen de organen, en zo in de stemmingen binnen die organen in de ziel kon waarnemen en onderzoeken. Dit heb ik op geboortehoroscopen toegepast. Ondertussen geven mijn vrouw en ik sterke helingen hier vanuit door geboortehoroscopen in klank en ritme aan anderen voor te spelen. Dat gebeurt samen met andere helingsmethoden, zoals samenzang, Reiki, Healing Tao, Quantum Touch of gewoon bidden; het gebeurt vaker in groepsverband dat we dit doen, onze zogeheten ‘healing circles’. Dat geeft een herschikking tot op DNA niveau, want die klanken geven je eigen levenstableau van krachten weer waartegen je voor je geboorte ‘ja’ hebt gezegd, en waarmee je jezelf hebt opgebouwd. Je kunt er patronen mee in je ziel herkennen, en zo nodig omvormen naar meer helende gedragingen. Hier kom je dus aan praktische toepassingen in het dagelijkse leven, die je innerlijk ook verder kunnen helpen.

Voor het kunnen werken met sterrenbeelden heb ik hun plaats aan de hemel omgezet in klanken en ritmen. Zo ontstaan heel specifieke klankpatronen, melodieën, die voor ieder die dat wil, herkenbaar zijn omdat we die beleven wanneer een planeet, of de zon en maan langs het betreffende sterrenbeeld beweegt door de dierenriem heen. Een serie van gerichte boetseeropdrachten helpt je in je waarnemingen bij dat betreffende sterrenbeeld-ideaal te komen en geeft je ook de handvatten om het makkelijker in je leven te kunnen realiseren. Door de weerstanden van de realisatie heen ontwikkel je namelijk de bladen van je chakra’s, en zo verfijn je je ziel en geest. Als je vervolgens met een open ziel in de avond zingt naar een van de sterrenbeelden, kan deze zich aan je openen. Hierdoor kun je de erin werkzame engelen en niet-geïncarneerde mensen zien en horen. Dan blijken de sterren ineens veel dichterbij te staan, aangezien je door je gevoel heen jezelf verbindt.

Zoektocht in astrosofie

Hieraan vooraf ging voor mij een lange zoektocht waarbij ik de wegen aan de hemel eerst heb doorgrond in samenhang met onze eigen ontwikkeling. Vervolgens heb ik de sterrenbeelden eerst trachten te begrijpen door vanuit hun klanken beelden te maken die hun gebaren innerlijk nadoen. En ik heb met groepen gewerkt aan het innerlijk zoeken en realiseren hiervan, zodat zich meer en meer objectieve werkingen van hen lieten zien.

Uiteindelijk heb ik mijn trainingsmethoden erop afgestemd hoe ieder mens individueel vanuit zijn eigen geboortekeuzes zich door zijn organen heen kan verbinden met de sterrenbeelden als zijn idealen. Zo, dat je er innerlijk aan kunt groeien en ze beter in de maatschappij kan vorm geven door je eigen leven heen. Zie daartoe mijn boek ‘Gebaren van de Sterrenbeelden als Idealen’, waarbij video’s van de sterrenbeelden als inleidingen, daarnaast hun gebaren op basis van de muziek. Zie ook mijn beelden en sieraden van de sterrenbeelden.

Ver van mijn bed? Ik dacht het niet.

Mogelijkheden

Wanneer je zo een inniger verbinding met de sterrenwerelden aan het herstellen bent, kun je ook herkennen waar het in onze maatschappij ontbreekt aan waarachtige verbindingen met de geest en kosmos. En kun je dit ook helpen te herstellen. Je hervindt je eigen oorsprong en verstevigt de verbinding ermee, waardoor je steviger op aarde je werk kan doen. Door met meerdere mensen te werken aan die verbindingen, worden er weer poorten naar de geest geschapen vanuit de aarde, ook door de schermen van tegenwerkingen heen. Daarnaast werk je omvormend aan jezelf door in de richting te streven van je eigen ontwikkeling naar niet louter mens, maar een engel in wording. En daardoor alleen al maak je de wereld een stuk mooier.

Ikzelf gebruik dit werk onder andere in landschapsheling, waarbij ik de natuurwezens in de elementen en de landschapsengelen help te herstellen in hun functioneren, daar waar die energetische verhoudingen door ons zijn geschonden. Ik leer daarmee samen met hen te werken, want samen moeten we de aarde verder beheren. Maar dat is slechts een van de uitwerkingen.

 

De volgende blogs wil ik de onderdelen van dit hele sterrenproject verder uitwerken. Geïnteresseerd? Abonneer je op mijn blog.

30 Augustus 2016,

Nicolaas de Jong.

Relevante boeken:

Karmische Astrosofie, waarin uitleg over duiding en muziek i.v.m. de horoscoop

Een Filosofie van Liefde, waarin alle sterrenbeelden als idealen worden beschreven

Wetenschap Anders, waarin alle engelhiërarchieën i.v.m. de planeetsferen en sterren worden beschreven

Bewustzijn in het Hart, waarin de organen als meditatieve inhouden worden weergegeven

Weekdagoefeningen, waarin je per dag van de week aan het voor die dag relevante orgaan kunt werken, en ook de relevante serrenbeelden als gebaren

Gebaren van de Sterrenbeelden als Idealen, met video’s van de muziek en gebaren van de sterrenbeelden

Zelfrealisatie,  waarin alle scholingsmethoden van de Jaspis School worden weergegeven.